Keuringslijst

Keuringsmomenten

 • 1e keuring

 • 2e keuring

 • 3e keuring

 • 4e keuring

 • 5e keuring

 • 6e keuring

Tekeningen en gegevens

 • Tekeningnummer

 • Tekeningnaam

 • Versie tekening

 • Datum tekening

 • Is genoemde tekening de meest recente tekening volgens de tekeningenlijst

 • Foto's bij keuring

 • Opmerkingen en aanvullingen bij keuring

Uitvoering bekisting en voorzieningen

 • Zijn paalkoppen schoon en op hoogte

 • Hebben stekken uit paalkoppen voldoende lengte

 • Is zandbed onder fundering aangebracht

 • Is bekisting strak en vlak gesteld

 • Is bekisting schoon

 • Is maatvoering fundering overeenkomstig tekening uitgevoerd

 • Is hoogte bovenkant fundering conform vastgesteld bouwpeil correct

 • Zijn mantelbuizen conform tekening aangebracht

 • Zijn op te nemen ankers en stekken op een correcte wijze in de kist opgenomen

 • Is de aarding conform tekening aangebracht

 • Foto's bij keuring

 • Opmerkingen en aanvullingen bij keuring

Keuring wapening

 • Is diameter wapening conform tekening

 • Is aantal staven wapening conform tekening

 • Is lengte wapeningsstaven conform tekening constructeur

 • Is laslengte wapening juist

 • Is correct aantal beugels uitgevoerd

 • Is dekking wapening overeenkomstig constructietekening

 • Is bijlegwapening bij sparingen en doorvoeringen correct uitgevoerd

 • Is eventueel extra wapening als gevolg van paalafwijkingen uitgevoerd

 • Foto's bij keuring

 • Opmerkingen en aanvullingen bij keuring

Controle voor en tijdens storten

 • Is stort bij gemeente gemeld

 • Welke beton moet conform tekening worden toegepast

 • Wordt de voorgeschreven beton toegepast

 • Foto leveringsbon betonmengels (dossier-verplichting)

 • Is de bekisting en de wapening voor de stort vrij van vervuiling

 • Is bekisting goed afgesteld en geschoord zodat deze tijdens storten in model blijft

 • Wordt de beton tijdens het storten correct verdicht

 • Wordt de beton na het storten strak afgewerkt

 • Foto's bij keuring

 • Opmerkingen en aanvullingen bij keuring

Afronding

Omstandigheden, overige bevindingen

 • Weersomstandigheden tijdens uitvoering

 • Wordt de eindkwaliteit mogelijk be├»nvloed als gevolg nachtvorst, regen, lekkages, overig

 • Overige opmerkingen

Afhandeling

 • Zijn de geconstateerde afwijkingen gecorrigeerd

 • Zijn alle werkzaamheden conform bestek en tekeningen goed uitgevoerd

 • Gelden er speciale aandachtspunten voor volgende bewerkingen

 • Zijn er correctieve maatregelen nodig voordat volgende bewerkingen kunnen starten

 • Akkoord

Bijlage bij keuringen

 • Foto's keuring (overzicht / algemene indruk)

 • Foto's afleverbonnen / CE-keur materialen (bewijslast)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.