BEWERKINGEN MASSIEVE EN PLAATMATERIAAL CONSTRUCTIE

VOORBEREIDING - opstellen stappenplan / houlijst - smetlijst

 • DATUM:

 • opstellen stappenplan - REGELS

 • logische bewerkingsvolgorde - alles volledig volgens correctie exemplaar leerkracht

 • DATUM:

 • Opstellen stappenplan - STAANDERS

 • logische bewerkingsvolgorde - alles volledig volgens correctie exemplaar leerkracht

 • DATUM:

 • opstellen stappenplan - REGELS OMKADERING en HANDVAT

 • logische bewerkingsvolgorde - alles volledig volgens correctie exemplaar leerkracht

 • DATUM:

 • opstellen stappenplan - BLAD

 • logische bewerkingsvolgorde - alles volledig volgens correctie exemplaar leerkracht

UITSMETTEN (staander, regels, regel omkadering, handvat en blad)

 • Opnieuw uitsmetten 1

 • Opnieuw uitsmetten 2

 • DATUM:

 • uitsmetten

 • minimaal verlies - controle gebreken (kwasten, scheuren, ...) - controle vochtigheid- rekening houden met houtsectie (lengte, breedte en dikte) - keuze houtsoort

 • ALLE STUKKEN SAMEN UITSMETTEN

 • DATUM:

 • invullen magazijnbeheer

 • correcte ingave gegevens - m² - m³ - lm

 • orde magazijn

 • sorteren plaatmateriaal / massief hout - orde werkplek (vegen - verwijderen resten) - stapelen massief hout / plaatmateriaal

AFKORTEN

 • Opnieuw afkorten 1

 • Opnieuw afkorten 2

 • DATUM 1:

 • machinaal afkorten met de handcirkelzaag

 • haaks - zaagdiepte aanpassen - geleiding juist hanteren - elektrische kabel over de schouder

 • dragen PBM's - veilig handelen

 • DATUM 2:

 • machinaal afkorten met de handcirkelzaag 2

 • DATUM 1:

 • afkorten met de afkortzaag

 • recht - geen afgekraakt hout

 • machine gebruik

 • niet wringen

 • dragen PBM's - veilig handelen

 • DATUM 2 en/of 3:

 • afkorten met de afkortzaag 2

 • afkorten met de afkortzaag 3

VERZAGEN

 • Opnieuw verzagen 1

 • Opnieuw verzagen 2

 • DATUM:

 • schulpen - langs zagen - splijten 1

 • positie geleider - afmetingen volgens smetlijst - zaag niet te hoog geplaatst

 • machine gebruik

 • juiste beschermkap - werkmethode

 • dragen PBM's - veilig handelen

 • DATUM 2 en/of 3:

 • schulpen - langs zagen - splijten 2

 • schulpen - langs zagen - splijten 3

SCHAVEN

 • Opnieuw schaven 1

 • Opnieuw schaven 2

 • DATUM 1:

 • vlak en haaks schaven 1

 • contole haaksheid machine - controle haaksheid werkstuk (op 2 plaatsen)

 • DATUM 2:

 • vlak en haaks schaven 2

 • DATUM 1:

 • op breedte en dikte schaven 1

 • maximum tolerantie 0.2 mm - ALLE STUKKEN SAMEN SCHAVEN

 • DATUM 2:

 • op breedte en dikte schaven 2

 • DATUM waarop alle stukken geschaaafd zijn:

 • schaafbeeld

 • geen scharen in het werkstuk - met de draad mee geschaafd - machineslag niet te groot - afdruk aanvoerrollen

 • machine gebruik (vlakschaaf / vandiktebank)

 • dragen PBM's - veilig handelen

KADER 1 (bodem dienblad)

PAREN EN AFSCHRIJVEN

 • DATUM:

 • paren kader 1

 • op papier kleefband - dagkanten

 • DATUM:

 • afschrijven staanders

 • volgens werktekening - dagkanten omhoog - gepaarde kant naar buiten - samen opspannen - controle door leerkracht VOOR je de lijnen overhaalt - maak gebruik van de geschaafde stukken

 • DATUM:

 • afschrijven regels

 • volgens werktekening - dagkanten omhoog - gepaarde kant naar buiten - samen opspannen - controle door leerkracht VOOR je de lijnen overhaalt - maak gebruik van de geschaafde stukken

GATEN BOREN

 • Datum uitleg gekregen over het gebruik en instellen:

 • Langgatsboormachine

 • Gaten recht kappen

 • 4 kantige gatenboor

 • DATUM :

 • Gaten boren

 • binnen de afschrijflijnen - in het midden of volgens werktekening - diepte correct - golvingen weggefreesd - boorbeeld ok?

 • Machine gebruik

 • Dragen PBM's - veilig handelen

PENNEN SLAAN

 • Datum uitleg gekregen over het gebruik en instellen:

 • manuele pennenbank

 • computer gestuurde pennenbank

 • DATUM 1:

 • Pennen slaan 1

 • mooi zuigende verbinding - verbinding vlak - verbinding dicht - verbinding haaks

 • Machine gebruik

 • Dragen PBM's - veilig handelen

 • DATUM 2:

 • Pennenslaan 2

FREZEN SPONNING

 • Datum uitleg gekregen over het gebruik en instellen:

 • DATUM:

 • Frezen sponning

 • valt het frezen binnen de toleranties (0.2 mm) en/of gelijk aan het vooropgestelde model/werktekening

 • GEBRUIK MAKEN VAN EEN GESCHAAFD PROEFSTUK

 • Machine gebruik

 • Dragen PBM's - veilig handelen

AANPASSEN

 • DATUM:

 • manueel aanpassen pen

 • zoekkantjes

 • gebruik handgereedschap

KOUD OPSPANNEN - DAGKANTEN SCHUREN - LIJMEN

 • DATUM:

 • Koud opspannen

 • CONTROLE dagmaat - overmetenmaat - diagonalen / haaks - vlak

 • DATUM:

 • Dagkanten schuren

 • niet op verbinding - zuiver schuurbeeld - P80 / 120

 • DATUM:

 • Lijmen

 • lijmknechten correct geplaatst

 • juiste lijm / hoeveelheid

 • diagonalen gelijk

 • correct = ZG / 0.5 - 1 mm = G / 1.5 - 2 mm = M / + 2 mm = S

 • overmeten breedte gelijk / overmeten hoogte gelijk

 • correct = ZG / 0.5 - 1 mm = G / 1.5 - 2 mm = M / + 2 mm = S

 • dagmaat breedte gelijk / dagmaat hoogte gelijk

 • correct = ZG / 0.5 - 1 mm = G / 1.5 - 2 mm = M / + 2 mm = S

 • vlak opgespannen

 • overtollige lijm verwijdert

FREZEN TAND

 • DATUM:

 • Frezen tand

 • valt het frezen binnen de toleranties (0.2 mm) en/of gelijk aan het vooropgestelde model/werktekening

 • GEBRUIK MAKEN VAN EEN GESCHAAFD PROEFSTUK MET GELIJKE DIKTE

 • Machine gebruik

 • Dragen PBM's - veilig handelen

VOORBEREIDING OP DE AFWERKING

 • lijmresten verwijkdert

 • Datum uitleg gekregen over het gebruik en instellen langebandschuurmachine:

 • DATUM:

 • langebandschuurmachine

 • manueel opschuren

 • schuurbeeld

 • juiste schuurkorrel - slaggolf - volgens vezelrichting - zuiver schuurbeeld

 • dragen PBM's - veilige handelen - MONDMASKER

KADER 2 (omkadering dienblad)

PAREN EN AFSCHRIJVEN

 • DATUM:

 • paren kader 2

 • op papier kleefband - dagkanten

 • DATUM:

 • afschrijven handvaten

 • volgens KADER 1 - dagkanten omhoog - gepaarde kant naar buiten - samen opspannen - controle door leerkracht VOOR je de lijnen overhaalt - maak gebruik van de geschaafde stukken

 • DATUM:

 • afschrijven regels omkadering

 • volgens KADER 1 - dagkanten omhoog - gepaarde kant naar buiten - samen opspannen - controle door leerkracht VOOR je de lijnen overhaalt - maak gebruik van de geschaafde stukken

GATEN BOREN

 • Datum uitleg gekregen over het gebruik en instellen:

 • Langgatsboormachine

 • Gaten recht kappen

 • 4 kantige gatenboor

 • DATUM :

 • Gaten boren

 • binnen de afschrijflijnen - in het midden of volgens werktekening - diepte correct - golvingen weggefreesd - boorbeeld ok?

 • Machine gebruik

 • Dragen PBM's - veilig handelen

PENNEN SLAAN

 • Datum uitleg gekregen over het gebruik en instellen:

 • manuele pennenbank

 • computer gestuurde pennenbank

 • DATUM 1:

 • Pennen slaan 1

 • CONTROLEREN AAN DE HAND VAN DE REEDS GEBOORDE GATEN

 • mooi zuigende verbinding - verbinding vlak - verbinding dicht - verbinding haaks

 • Machine gebruik

 • Dragen PBM's - veilig handelen

 • DATUM 2:

 • Pennenslaan 2

FREZEN GROEF

 • Datum uitleg gekregen over het gebruik en instellen:

 • DATUM:

 • Frezen groef

 • CONTROLEREN AAN DE HAND VAN HET KADER 1 (de gefreesde tand)

 • valt het frezen binnen de toleranties (0.2 mm) en/of gelijk aan het vooropgestelde model/werktekening

 • GEBRUIK MAKEN VAN EEN GESCHAAFD PROEFSTUK

 • Machine gebruik

 • Dragen PBM's - veilig handelen

AANPASSEN

 • DATUM:

 • manueel aanpassen pen

 • zoekkantjes

 • gebruik handgereedschap

BOOG IN REGELS OMKADERING

 • correct afgetekend van de boog

 • rekening houden met de dikte van het handvat

 • Datum uitleg gekregen over het gebruik en instellen lintzaag:

 • DATUM:

 • Inzagen met de lintzaag

 • Machine gebruik

 • Dragen PBM's - veilig handelen

 • DATUM:

 • Schuren met de trommelschuurmachine

 • Machine gebruik

 • Dragen PBM's - veilig handelen

KOUD OPSPANNEN GEHEEL

 • IS ER MACHINAAL EEN AANPASSING NODIG AAN DE TAND / GROEF / SCHOUDERING

 • DATUM:

 • Koud opspannen geheel

 • CONTROLE dagmaat - overmetenmaat - diagonalen / haaks - vlak

OPVULLING BLAD

 • MDF plaat

 • massieve latten

MDF plaat

 • DATUM:

 • Opmeten / verzagen / frezen afschuining

 • Goede instelling - veilig werken - dragen PBM's

MASSIEVE LATTEN

 • DATUM:

 • Opmeten / uitsmetten / verzagen / schaven

 • Goede instelling - veilig werken - dragen PBM's

 • DATUM:

 • Afschrijven / tand slaan met pennenbank

 • Goede instelling - veilig werken - dragen PBM's

 • Opschuren / bevestigen

 • Goede instelling - veilig werken - dragen PBM's

DAGKANTEN SCHUREN - LIJMEN GEHEEL

 • DATUM:

 • Dagkanten schuren kader 2

 • niet op verbinding - zuiver schuurbeeld - P80 / 120

 • DATUM:

 • Lijmen geheel (kader 1 en kader 2)

 • lijmknechten / spanschroeven correct geplaatst

 • juiste lijm / hoeveelheid

 • diagonalen gelijk

 • correct = ZG / 0.5 - 1 mm = G / 1.5 - 2 mm = M / + 2 mm = S

 • overmeten breedte gelijk / overmeten hoogte gelijk

 • correct = ZG / 0.5 - 1 mm = G / 1.5 - 2 mm = M / + 2 mm = S

 • dagmaat breedte gelijk / dagmaat hoogte gelijk

 • correct = ZG / 0.5 - 1 mm = G / 1.5 - 2 mm = M / + 2 mm = S

 • vlak opgespannen

 • overtollige lijm verwijdert

VOORBEREIDING OP DE AFWERKING

 • lijmresten verwijkdert

 • DATUM:

 • handschuurmachine

 • manueel opschuren

 • schuurbeeld

 • juiste schuurkorrel - slaggolf - volgens vezelrichting - zuiver schuurbeeld

 • dragen PBM's - veilige handelen - MONDMASKER

AFWERKING

 • Monocoat

 • vernis

 • beits

 • werkstuk klaar voor afwerking

 • stofvrij - vetvrij - volgens aanwijzingen fabrikant (technische fiche)

 • afwerkingstechniek - spuittechniek

 • tussen schuren

 • onderhoud spuitlokaal - gereedschap

 • dragen PBM's - veilig handelen

MACHINE ONDERHOUD

 • algemeen machinegebruik

 • 1: meldingsplicht: melden van defect
  2: zelfredzaamheid: vb glijmiddel aanbrengen indien nodig
  3: omgaan met machine: op een respectvolle manier omgaan met de machine en toebehoren

 • zetten / stellen persoonlijk gereedschap

AFSPRAKEN - WERKPLAATSREGLEMENT

 • naleven werkplaatsreglement

 • orde en netheid werkplaats - werkpost

ATTITUDEN

 • HOUTTECHNIEKEN 2de graad TSO - VVKSO – BRUSSEL D/2013/7841/028

 • aandacht hebben voor veiligheid en milieu

 • milieu bewust denken en handelen

 • bereid zijn elkaar te respecteren - omgaan met gezag

 • bereid zijn te leren en te werken in team

 • probleemoplossend denken - gaat de leerling logisch tewerk

 • kostenbewust zijn

 • zelfstandig leren werken

 • kwaliteitsgericht handelen

 • technische vaardigheden

 • voert de leerling spontaan zelfevaluaties en controles uit

 • positieve ingesteldheid

 • neemt de leerling initiatief

 • Reflectie: ben je tevreden van je werkstuk?

 • Reflectie: wat zou je anders doen?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.