Αποθήκη ετοίμου

 • Είναι οι πόρτες κλειστές?

 • Είναι τα δάπεδα καθαρά ?

 • Είναι ελεύθεροι από προϊόντα και υλικά όλοι οι διάδρομοι?

 • Η συμπεριφορά και η εμφάνιση των εργαζόμενων είναι σύμφωνη με τους κανόνες σωστής βιομηχανικής πρακτικής ? ( ενδυμασία καθαριότητα ,αποστασίας κοσμημάτων κ.λπ) ?

 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις για φαγητό και καφέδες?

 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις καπνίσματος στον χώρο ή άτομα που καπνίζουν.

 • Δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα στον χώρο (Τσάντες ,ρούχα κ.λπ)?

 • Χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ ?

 • Λειτουργούν και είναι στην θέση τους οι σταθμοί μυοκτονίας και απεντόμωσης ?

 • Γίνεται διαχωρισμός αποβλήτων και ανακυκλώσιμων ?

 • Δεν υπάρχουν αντικείμενα άσχετα με τον χώρο ή εκτός θέσης?

 • Τηρούνται οι αποστάσεις από τους τοίχους. 50 cm ?

 • Υπάρχει άνετη πρόσβαση στις πυροσβεστικές φωλιές ?

 • Είναι όλα τα μη συμμορφούμενα προϊόντα σημασμενα και διαχωρισμένα από τα κατάλληλα?

 • Υπαρχουν διαγραμμίσεις ?πεζόδρομοι ?

 • Τηρείται το όριο ταχύτητας των κλαρκ?

 • Δεν υπάρχουν ανοίγματα που επιτρέπουν την είσοδο πουλιών εντόμων ,κλπ .

 • Δεν υπάρχει ένδειξη παρουσίας πτηνών.

 • Δεν υπάρχει σκόνη στις παλέτες.

 • Είναι επαρκής ο φωτισμός?

 • Έιναι οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου ελεύθερα από αντικείμενα ή εμπόδια ?

 • Τα ράφια είναι καθαρα και σε καλή κατάσταση ?

 • Είναι στην θέση τους οι πυροσβεστήρες ?

Κοινόχρηστοι χώροι

 • Είναι η είσοδος στο φυλάκιο της Πύλης καθαρά, βαμμένα ,τακτοποιημένα ?

 • Δεν υπάρχουν διάχυτη λάδια στα φορτηγά .

 • Υπάρχουν spill control material σε επαρκή ποσότητα και και κατάσταση ?

 • Ο περιβάλλον χώρος είναι καθαρός και και τακτοποιημένος?

 • Οι κήποι είναι τακτοποιημενοι ,κλαδεμένοι?

 • Είναι το πάρκινγκ των εργαζομένων καθαρό και τακτοποιημένο ?

 • Τα γράφεια της δ/σης προσωπικού , οι Αϊθουσες Εκπαίδευσης ,Συσκέψεων είναι καθαρές ,τακτοποιημένες ?

 • Τα γραφεία Αποθήκης είναι καθαρα και τακτοποιημένα?

 • Τα γραφεία Προσωπικού είναι καθαρα και τακτοποιημένα?

 • Τα γραφεία Τεχνικής δ/νσης είναι καθαρα και τακτοποιημένα?

 • Τα γραφεία Πωλήσεων είναι καθαρα και τακτοποιημένα?

 • Η καντίνα είναι τακτοποιημένη , καθαρή και πληρεί τους όρους υγιεινής ?

 • Γίνεται διαχωρισμός αποβλήτων ανακυκλώσιμων στα γραφεία?

 • Τα αποδυτήρια των εργαζομένων είναι καθαρά ?τα ενδύματα, υποδήματα κλπ είναι τοποθετημένα στα ερμάρια ?

 • Οι κοινό χρήστες τουαλέτες διατηρούνται καθαρές και όλη την διάρκεια της εργασίας?

 • Υπάρχουν σημάνσεις υπενθύμισης κανόνων υγιεινής στις τουαλέτες ?

 • Υπαρχουν είδη υγιεινής χεριών διαθέσιμα καθόλη την διάρκεια της εργασίας?

 • Ο διάδρομος πασαρέλα που οδηγεί στην παραγωγή είναι καθαρός?(δάπεδο , κάγκελα )

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.