Information

 • Naam Leerling:

 • Evaluatie PowerPoint en voorstelling themaopdracht als voorexamen

 • 4HT Organisatie

 • Project EHBO-meubel / Plaatoptimalisatie

 • Vti Diksmuide houtafdeling

 • P. Van Bockstael

Verbetering PowerPoint en presentatie (Voorexamen)

DE POWERPOINTPRESENTATIE

VORM

 • Duidelijke titel?

 • Naam, klas, schooljaar op voorblad geplaatst?

 • Voorzien van passende afbeeldingen?

 • Duidelijke Lay-out?

 • Is creatief (enkele animaties, kleurvariaties, maar ook niet overladen)

 • Duidelijk projectiebeeld?

 • Zijn er dianummers voorzien?

TAAL

 • Bevat goedgebouwde, korte zinnen.

 • Bevat geen typfouten of spellingsfouten

INHOUD

 • Duidelijke structuur of verloop in de PowerPoint aanwezig?

 • Bevat geen lange teksten of zinnen?

 • Wordt de opdracht omschreven?

 • Worden de gebruikte materialen besproken?

 • Worden de voorgestelde alternatieven voor de materialen besproken?

 • Is de bespreking van de materialen volledig en correct?

 • Wordt het resultaat van de optimalisatie aangeboden?

 • Wordt het resultaat van de kostprijsberekening aangeboden?

 • Hoe wordt de werkwijze voor de optimalisatie uitgelegd?

 • Hoe wordt de werkwijze voor de kostprijsberekening uitgelegd?

 • Wordt er een correct besluit gevormd?

DE VOORSTELLING

KENNIS

 • Heeft de voorstelling een duidelijk beeld van wat de leerling heeft uitgevoerd voor de themaopdracht?

 • Weerspiegelt de voorstelling voldoende vakkennis?<br>

 • Kwamen alle gevraagde onderwerpen aan bod?

 • Kan de leerling op bijkomende vragen correct antwoorden?

HET VOORSTELLEN ZELF

 • Valt de presentatie binnen de opgelegde tijd?

 • Heeft de leerling een vlotte presentatie gebracht? (Tempo en intonatie)

 • Heeft de leerling een positieve uitstraling tijdens de voorstelling?

 • Is de leerling zelfzeker over wat hij brengt? (Houding en oogcontact)

 • Doet de leerling moeite om een correct taalgebruik na te streven?

MOTIVERING

 • Werd de PowerPoint op tijd ingediend?

 • Motivering

 • Opmerkingen

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.