Verbetering PowerPoint en presentatie (Voorexamen)

DE POWERPOINTPRESENTATIE
VORM

Duidelijke titel?

Naam, klas, schooljaar op voorblad geplaatst?

Voorzien van passende afbeeldingen?

Duidelijke Lay-out?

Is creatief (enkele animaties, kleurvariaties, maar ook niet overladen)

Duidelijk projectiebeeld?

Zijn er dianummers voorzien?

TAAL

Bevat goedgebouwde, korte zinnen.

Bevat geen typfouten of spellingsfouten

INHOUD

Duidelijke structuur of verloop in de PowerPoint aanwezig?

Bevat geen lange teksten of zinnen?

Wordt de opdracht omschreven?

Worden de gebruikte materialen besproken?

Worden de voorgestelde alternatieven voor de materialen besproken?

Is de bespreking van de materialen volledig en correct?

Wordt het resultaat van de optimalisatie aangeboden?

Wordt het resultaat van de kostprijsberekening aangeboden?

Hoe wordt de werkwijze voor de optimalisatie uitgelegd?

Hoe wordt de werkwijze voor de kostprijsberekening uitgelegd?

Wordt er een correct besluit gevormd?

DE VOORSTELLING
KENNIS

Heeft de voorstelling een duidelijk beeld van wat de leerling heeft uitgevoerd voor de themaopdracht?

Weerspiegelt de voorstelling voldoende vakkennis?

Kwamen alle gevraagde onderwerpen aan bod?

Kan de leerling op bijkomende vragen correct antwoorden?

HET VOORSTELLEN ZELF

Valt de presentatie binnen de opgelegde tijd?

Heeft de leerling een vlotte presentatie gebracht? (Tempo en intonatie)

Heeft de leerling een positieve uitstraling tijdens de voorstelling?

Is de leerling zelfzeker over wat hij brengt? (Houding en oogcontact)

Doet de leerling moeite om een correct taalgebruik na te streven?

MOTIVERING

Werd de PowerPoint op tijd ingediend?

Motivering

Opmerkingen

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.