Verbetering tekening

BEROEPSGERICHTE ATTITUDEN

Zelfstandig leren werken.

Probleemoplossend denken.

Zin hebben voor efficiënt werken.

Kwaliteitsgericht handelen.

EVALUATIE VAN DE TEKENING
TITELHOEK EN SCHAAL

Is de titel correct?

Is je titelhoek volledig ingevuld? (naam - klas)

Is er een schaal geplaatst?

Gebruik je een correcte schaal?

Is de doorsnede benoemd?

BEMATING + BENAMING

Dagmaat 640 mm

Houtsectie

Zijn alle onderdelen bemaat + correct benoemd

buitenspouwblad 90 mm

arduinen dorpel 65 mm buiten het buitenspouwblad

luchtspouw 30 mm

isolatie 2 x 60 mm

binnenspouwblad 140 mm

plakwerk 15 mm

Is bemating / benoeming geplaatst volgens afspraak?

TEKENBLAD

Is het tekenblad voldoende benut?

STUKKENLIJST + OPMERKINGEN

Zwelband TP600 illmod

Positie zwelband

Elastische afdichting

Correct opgezochte elastische afdichting

Lijmnaad Belgaseal 600 - vol vlaks aangebracht

Correct symbool

Spax roestvast 4 x 45 mm

Multiplex Okumé B/B weather garant - 18 mm

Afstandsschroef Ficher ASL 6 x 80 mm

Geplaatst achter de folie?

Recta Foam NBS super precision

Voldoende ver opgespoten?

Luchtdichte, dampremmende Belgafoil in 200 mm

Luchtdichte, dampremmende folie correct geplaatst? Voldoende overlapping?

Lijmnaad Belgaseal 600 - vol vlaks aangebracht

Correct symbool

Verschillende benamingen correct geplaatst volgens het materiaal?

CONSTRUCTIE DOORSNEDE - POSITIE ONDERDELEN

Buitenspouwblad 90 mm

Luchtspouw 30 mm

Isolatie (Recicel Eurowall 21) 2 x 60 mm

Binnenspouwblad 140 mm

Plakwerk 15 mm

Raam 40 mm achter slag?

Plakwerk sluit aan tot tegen het raam?

Arduinen dorpel + waterkering

Vensterbank

ARCERING

Kopshout raamprofiel (Ansi38)

Buitenspouwblad

Spouwisolatie

PU isolatie

Binnenspouwblad

Plakwerk

Multiplex

Arduinen dorpel

ATTITUDE

Is er een 3D PDF ingediend?

Zijn de tekeningen op tijd ingediend?

MOTIVATIE

Motivatie

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.