Χώρος καυστικής - λίπανσης

 • Είναι η πόρτα κλειστή ?

 • Είναι καθαρός ο χώρος ?

 • Δεν υπάρχουν άσχετα αντικείμενα με χώρο .

 • Είναι οι δεξαμενές της καυστικής και του λιπαντικού τοποθετημένα πάνω στα δοχεία περισυλλογής ?

 • Είναι τα δοχεία περισυλλογής καθαρά?

 • Δεν παρατηρούνται διαρροές καυστικής .

 • Υπάρχει η σωστή σήμανση ? Υπάρχουν τα MSDS?

 • Χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ?

 • Έιναι οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου ελεύθερα από αντικείμενα ή εμπόδια ?

 • Λειτουργεί το ντουζ ασφαλείας και ο πλύντης ματιών ?

 • Είναι στην θέση τους οι πυροσβεστήρες ?

 • Υπάρχουν spill control materials σε επαρκή ποσότητα και καλή κατάσταση ?

Μηχανουργείο

 • Είναι ο χώρος καθαρός ?

 • Είναι καθαροί οι πάγκοι εργασίας ?

 • Στο σταθμό πλυσιματος χεριών υπαρχουν σαπούνι ,απολυμαντικό υγρό και χειροπετσέτες ?λειτουργεί?

 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις από φαγητά ή καφέδες .

 • Η εμφάνιση και η συμπεριφορά των εργαζόμενων είναι σύμφωνοι με τους κανόνες σωστής βιομηχανικής πρακτικής ?(ενδυμασία ,καθαριότητα , απουσία κοσμημάτων )?

 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις καπνίσματος στον χώρο ή άτομα που καπνίζουν .

 • Δεν υπάρχουν προσωπικα αντικείμενα στον χώρο ? ( τσάντες ,ρούχα ,κλπ) .

 • Χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ ?

 • Γίνεται διαχωρισμός αποβλήτων / ανακυκλώσιμων ?

 • Είναι καθαρά τα μηχανήματα?

 • Δεν υπάρχουν αντικείμενα / εργαλεία άσχετα με χώρο ή εκτός θέσης .

 • Τηρούνται οι προδιαγραφές 5S?

 • Είναι στη θεση του ο πυροσβεστήρας ?

 • Είναι όλα τα χημικά αποθηκευμένα σε δοχεία περισυλλογής?

 • Υπάρχει σωστή σήμανση ?

Ηλεκτρολογείο

 • Είναι ο χώρος καθαρός?

 • Είναι καθαροί οι πάγκοι εργασία?

 • Είναι καθαρά τα ράφια ?

 • Δεν υπάρχουν ενδείξεις καπνίσματος στο χώρο ή άτομα που καπνίζουν .

 • Δεν υπάρχουν προσωπικα αντικείμενα στον χώρο ? ( τσάντες ,ρούχα ,κλπ) .

 • Χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα ΜΑΠ?

 • Γίνεται διαχωρισμός αποβλήτων / ανακυκλώσιμων ?

 • Δεν υπάρχουν αντικείμενα / εργαλια άσχετα με χώρο ή εκτός θέσης.

 • Τηρούνται οι προδιαγραφές 5S ?

Αποθήκες ανταλλακτικών - αρχείων (όροφος )ε

 • Είναι οι χώροι καθαροί τακτοποιημενοι?

 • Είναι καθαρά τα ράφια ?

 • Δεν υπάρχουν αντικείμενα μη τοποθετημένα στην θέση τους .

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία / αντικειμενα άσχετα με τον χώρο.

 • Έιναι οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου ελεύθερα από αντικείμενα ή εμπόδια ?

 • Είναι ο πυροσβεστήρας στην θέση του ?

Μονάδες αερισμού (όροφος)

 • Είναι καθαρα τα δάπεδα?

 • Είναι καθαρα τα κανάλια απορροής ?

 • Είναι καθαρα τα εξωτερικά φίλτρα των μονάδων αερισμού ?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία /αντικείμενα άσχετα με τον χώρο.

Λεβητοστάσιο

 • Είναι οι πόρτες κλειστές?

 • Είναι καθαρα τα δάπεδα.?

 • Είναι καθαρα τα κανάλια απορροής ?

 • Δεν παρατηρούνται πρόχειρες επισκευές ,κατασκευές ,αντικείμενα (πχ ταινίες,σπάγγοι,σύρματα κλπ).

 • Είναι καθαρός ο εξοπλισμός?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία / αντικειμενα άσχετα με τον χώρο.

 • Είναι τα χημικά αποθηκευμένα σε δοχεία περισυλλογής ?

 • Υπάρχει η σωστή σήμανση ? Υπάρχουν τα MSDS?

 • Δεν υπάρχουν διαρροές .

 • Υπάρχει σωστός φωτισμός?

 • Είναι οι πυροσβεστηρες στην θέση τους?

 • Έιναι οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου ελεύθερα από αντικείμενα ή εμπόδια ?

 • Υπάρχουν spill control materials σε επαρκή ποσότητα και καλή κατάσταση ?

 • Οι σκάλες βρίσκονται σε οριοθετημένο χώρο η είναι κλειδωμένες?

Δεξαμενή μαζούτ

 • Είναι καθαρός ο χώρος ?

 • Δεν υπάρχουν διαρροές η λιμνάζοντα νερά.

Κάδοι απόρριψης γυαλιού

 • Δεν παρατηρείται υπερχείλιση των κάδων.

 • Είναι ο χώρος καθαρός ?

Υπό σταθμός μέσης -χαμηλής τάσης

 • Είναι η πόρτα κλειστή?

 • Είναι καθαρο το δάπεδο?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία / αντικειμενα άσχετα με τον χώρο.

 • Είναι ο πυροσβεστήρας στην θέση του ?

Συμπιεστής υψηλής πίεσης (40bar ) & ψυκτικό (carries)

 • Είναι τα δάπεδα καθαρά?

 • Δεν παρατηρούνται διαρροές λαδιού /νερού .

 • Είναι όλους έστησαν στην θέση του ?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία / αντικειμενα άσχετα με τον χώρο.

 • Είναι οι μονωσεις σωληνωσεων σε καλή κατάσταση ?

 • Είναι οι πίνακες κλειστοί?

Αεροφυλάκιο 7bar

 • Είναι η πόρτα κλειστή ?

 • Είναι τα δάπεδα καθαρά?

 • Είναι καθαρα τα κανάλια απορροής?

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία / αντικειμενα άσχετα με τον χώρο.

 • Δεν παρατηρούνται πρόχειρες επισκευές ,κατασκευές ,αντικείμενα (πχ ταινίες,σπάγγοι,σύρματα κλπ.

 • Είναι καθαρα τα μηχανήματα?

 • Λειτουργούν και είναι στην θέση τους οι σταθμοί μυοκτονίας?

 • Είναι ο πυροσβεστήρας στην θέση του?

 • Έιναι οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου ελεύθερα από αντικείμενα ή εμπόδια ?

 • Είναι επαρκής ο φωτισμός?

 • Δεν παρατηρούνται διαρροές.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.