Title Page

 • Khu vực đánh giá

 • Ngày

 • Người audit

6S CHECKLIST

1. Sàng lọc (Sort)

 • 1.1. Xuất hiện những vật dụng không cần thiết trên lối đi, hành lang. (Vd: CCDC, VT BTP, MMTB, …).

 • 1.2. Tại nơi làm việc, tất cả mọi người có thể dễ dàng nhận biết phần lối đi và vị trí làm việc. (Vd: Vạch kẻ phân định, bảng nhận dạng khu vực làm việc,

 • 1.3. Đảm bảo công cụ dụng cụ, xe, kệ, máy móc thiết bị, hàng tồn, VTBTP,… được phân loại

 • 1.4. Không có các thông báo hoặc thông tin lỗi thời tại khu vực làm việc hoặc các bảng thông báo

2. Sắp xếp (Set in Order)

 • 2.1. Xác định rõ vị trí để MMTB, CCDC, VTBTP, hàng tồn

 • 2.2. Vị trí làm việc được sắp xếp, tổ chức gọn gàng

 • 2.3. Tủ, kệ để vật tư, bán thành phẩm để gọn gàng, cách tường – cách trần, đúng theo nhãn kệ

 • 2.4. Tủ, kệ để vật tư, bán thành phẩm để gọn gàng, cách tường – cách trần, đúng theo nhãn kệ

 • 2.5. Khu vực sản xuất, lối đi và các khu vực hạn chế phải được phân cách riêng biệt. (Vd: Kho hóa chất, Trạm khí nén, Nhà rác, Lò hơi,

3. Sạch sẽ (Shine)

 • 3.1. Sàn nhà, tường, cầu thang và bàn ghế sạch sẽ

 • 3.2. Vật dụng, MMTB sạch sẽ, không đóng bụi, không dính dầu mỡ

 • 3.3. Ống, phễu hút hơi, quạt thông gió, quạt làm mát sạch sẽ

 • 3.4. Vật tư, bán thành phẩm, kho chứa ngăn nắp, sạch sẽ, có tem nhãn bao, thùng, cuộn

 • 3.5. Khu vực rác thải gọn gàng, sạch sẽ và được phân loại

 • 3.6. Tem nhãn, các đường kẻ định vị, cảnh báo biểu hiển thị rõ ràng, nguyên vẹn, sạch sẽ

4. Săn sóc/ Tiêu chuẩn hóa (Standardize)

 • 4.1. Nơi làm việc thông thoáng, nhiệt độ thích hợp

 • 4.2. Nơi làm việc được duy trì sạch sẽ mọi lúc

 • 4.3. Các thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng theo qui định

 • 4.4. Có và duy trì các vạch phân định trên sàn nhà, KV làm việc

 • 4.5. CN mang BHLĐ đầy đủ khi làm việc

5. Sẵn sàng/ Duy trì (Sustain)

 • 5.1. Các tài liệu được cập nhật các thông tin cần thiết

 • 5.2. Luôn đúng giờ trong mọi công việc

 • 5.3. Biết tiêu chuẩn 6S tại khu vực làm việc

 • 5.4. Thực hiện 6S một cách tự giác mà không cần nhắc nhở

 • 5.5. Không vi phạm 4S gồm: SÀNG LỌC SẮP XẾP SẠCH SẼ SĂN SÓC

6. An toàn (Safety)

 • 6.1. Môi trường làm việc an toàn

 • 6.2. Luôn ý thức thực hiện nghiêm chỉnh về an toàn lao động tại nơi làm việc. Trang bị và mang BHLĐ đầy đủ

 • 6.3. Luôn tuân thủ và duy trì các nội dung của 5S phía trên

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.