Winkel

Winkel in aanbouw?

Werkzaamheden:

Is de winkel goed bereikbaar?
Is er een routebeschrijving van de winkel?
Klopt deze routebeschrijving ook?
Is de losplaats goed bereikbaar?
Staat de auto recht tijdens het lossen?
Zijplaat nodig?
Staat het voertuig in een lossluis?
Is er voldoende manoeuvreerruimte om op de losplaats te komen?
Komt de verkeersveiligheid in gevaar bij het manoeuvreren naar de losplaats?

Met welk voertuig komen we bij deze winkel?

Gesproken met filiaalmanager of AH medewerker? Zo ja wie?

Foto's

Verslag bij de foto's

Verslag

Probleemstelling/vraagstelling:

Beschrijving situatie:

Samenvatting oplossing / antwoord

Naam auditor:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.