Audit

Algemeen en Beheer (BRL 1010 5.1.1 en 5.1.3, BRL 52230 6.1 en 6.3)

Handboek en procedures, werkinstructies en standaardformulieren, voldoende middelen *

Kwaliteitsplan *

Documenten en gegevens, procedure *

Bestuur (BRL 1010 5.1.2)
Organisatie (BRL 1010 5.1.2.1, BRL 52230 6.1)

Functieplaatsen en vervanging *

Opleiding(sbehoefte) *

Functionaris kwaliteitszorg

Beoordeling kwaliteitssysteem door directie (BRL 1010 5.1.2.2)

Jaarlijkse beoordeling

Corrigerende maatregelen (BRL 1010 5.1.2.3, BRL 52230 6.2.1)

Registratie afwijkingen, corrigerende maatregelen *

Klachtenprocedure (BRL 1010 5.1.2.4, BRL 52230 6.2.2)

Klachtenprocedure, dossier, afhandeling *

Uitvoering (BRL 1010 5.1.4, BRL 52230 6.4)
Beheersing van de inkoop (BRL 1010 5.1.4.1, BRL 52230 6.4.1)

Specificaties *

Ingangskeuring *

Kwaliteitsbeheersing derden *

Beheersing productieproces (BRL 1010 5.1.4.2, BRL 52230 6.4.2)

Grondstofwinning *

Opslag / dosering *

Voorbewerking *

Controle op dosering / massasamenstelling *

Vormgeving

Drogen

Glazuren / engoberen

Bakken *

Intern transport

Sorteren

Controle eindproduct (BRL 1010 5.1.4.3)

Groepsindeling NEN-EN 14411

Dimensies en oppervlaktekwaliteit

Fysische eigenschappen

Chemische eigenschappen

Geometrische eigenschappen

Haarscheuren, minimale beproevingsfrequenties

Stroefheid, breukkracht, vries/dooiweerstand

Beheersing producten met afwijkingen (BRL 1010 5.1.4.4)

Procedure, apart houden, kenmerken

Beheersing meet- en beproevingsmiddelen (BRL 1010 5.1.4.5)

Lijst meetmiddelen / tijdschema

Meetonnauwkeurigheden

Meet- en beproevingsmiddelen

Aflevering (BRL 1010 5.1.4.6, BRL 52230 6.4.3)

Afleveringsbonnen *

5.1.4.7 Identificatie en naspeurbaarheid (BRL 1010 5.1.4.7, BRL 52230 6.4.4)

Identificatie / naspeurbaarheid

Merken en aanduidingen op product of verpakking *

Besluit bodemkwaliteit (BRL 52230 4.1 t/ 4.8)
Emissiewaarden (BRL 52230 4.3 en Bijlage 1 Monsterneming)

Monsternemingsplan, 3 producten *

Wateropneming laag, gemiddeld, hoog *

Toetsing producteisen (BRL 52230 4.5 en Bijlage 2 Bepalen keuringsfrequenties)

Bepaling keuringsfrequentie kritische parameters *

Clusterregeling (BRL 52230 4.6 en Bijlage 3 Gemeenschappelijk toelatings- en verificatieonderzoek)

Gemeenschappelijk verificatieonderzoek *

Jaarplanning producent (BRL 52230 4.7)

Jaarplanning producent *

Onderzoek bij klachten NLBSB (BRL 52230 4.8)

Geen gerede twijfel n.a.v. klachten of verificatie *

Aspecten met * betreffen (ook) eisen uit BRL 52230 Keramische producten (NLBSB)
Opmerkingen

Ondertekening
Handtekening auditor
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.