Information

 • logo HCN.jpg
 • Infectiepreventie audit verpleeg- en verzorgingshuis en kleinschalig wonen

 • locatie

 • Datum audit

 • Afdeling

 • t.a.v.

 • Deskundige Infectiepreventie

1. Infectiepreventiebeleid

1. Infectiepreventiebeleid

 • Is er een infectiepreventiecommissie aanwezig?

 • In de infectiepreventiecommissie hebben in ieder geval de volgende disciplines zitting:<br>- beleidsmedewerker<br>- een arts<br>- medewerker van verpleging/verzorging<br>- Deskundige Infectiepreventie

 • De infectiepreventiecommissie adviseert en rapporteert directie/ Raad van Bestuur

 • Overige bevindingen

2. Protocollen

2. Protocollen

 • Aanwezigheid infectiepreventie protocollen

 • Volledigheid infectiepreventie protocollen

 • Registratie prik-, bijt- en snijaccidenten

 • Nieuwe infectiepreventieprotocollen worden geïntroduceerd bij medewerkers en actief geïmplementeerd.

 • Overige bevindingen

3. Persoonlijke hygiëne medewerkers

3. Persoonlijke hygiene medewerkers

 • Medewerkers dragen kleding conform de richtlijn van de WIP: dienstkleding wordt beschikbaar gesteld door de instelling of eigen kleding die aan de voorwaarden van de WIP voldoet.

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden.

 • Nagels zijn kortgeknipt en schoon.<br>Er wordt geen nagellak gedragen. <br>Er worden geen kunstnagels gedragen.

 • Haar is kortgeknipt of opgestoken.<br>Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt.

 • Schoenen zijn schoon en kunnen gereinigd worden.

 • Meldingsplicht bij infectie ziekten bij medewerkers

 • Overige bevindingen

4. Handhygiëne medewerkers

4. Handhygiëne medewerkers

 • Is er op elke bezochte afdeling een protocol/werkinstructie aanwezig voor handhygiëne?

 • Er is een handenwasgelegenheid aanwezig.

 • Handhygiëne wordt toegepast op de vijf momenten (WHO) bij patiëntgebonden werkzaamheden:<br>- voor patiëntencontact<br>- voor schone en/of aseptische handelingen<br>- na patiëntencontact<br>- na mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen<br>- na contact met de directe omgeving van de patiënt.

 • Flacons van zeep en handenalcohol zijn voorzien van datum van opening en datum houdbaar tot.

 • Handdesinfectie techniek wordt zodanig uitgevoerd dat geen enkel onderdeel van de hand en pols vergeten wordt. Denk aan vingertoppen, tussen de vingers en de duimen.

 • Handschoenen worden uitsluitend patiëntgebonden gebruikt.

 • Overige bevindingen

5. Persoonlijke hygiene clienten

5. Persoonlijke hygiëne cliënten

 • Beschikbaarheid materiaal persoonlijke verzorging (zeep, kam, tandenborstel etc.)

 • Beschikbaarheid materiaal persoonlijke verzorging (washand, handdoek, waskom etc.)

 • Overige bevindingen

6. Omgang met excreta

6. Omgang met excreta

Spoelruimte

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd en goed te reinigen.

 • Luchtroosters zijn stofvrij.

 • Ruimte is visueel schoon en stofvrij.

 • Werkbladen zijn schoon en intact.

 • Faciliteiten voor handhygiëne zijn aanwezig.

 • Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig.

 • Geen materialen die er niet thuishoren.

Pospoelers/ vermalers

 • Pospoelers/ vermalers voldoen aan de eisen

 • Werkwijze bij afwezigheid van een pospoeler/ vermaler

 • Overige bevindingen

7. Verblijfruimten

7. Verblijfruimten

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd.

 • In iedere verblijfsruimten (kamers en groepsruimten) zijn ventilatieroosters en/of mechanische ventilatie, welke ook gereinigd worden?

 • Vloeren en wanden van de verblijfsruimten (kamers en groepsruimten) zijn goed reinigbaar.

 • De materialen zoals gordijnen zijn wasbaar en schoon. Banken, stoelen, tapijten e.d. zijn afwasbaar en schoon.

 • Op de kamer/appartement zijn faciliteiten voor handhygiene.

 • Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig.

 • Geen materialen die er niet thuishoren.

 • Voor apparatuur dat in direct contact kan komen met de patiënt zijn periodieke reinigingsafspraken.

 • Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staan vermeld op geopende producten/medicatie.

 • Overige bevindingen

8. Sanitaire ruimten en toiletten

8. Sanitaire ruimten en toiletten

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd en goed te reinigen

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Ruimte is visueel schoon en stofvrij

 • Een handhygiëne gelegenheid is aanwezig

 • Gesloten afvalbak met voetbediening aanwezig

 • Voldoende toiletpapier aanwezig op de toiletten?

 • De toiletgroep is voorzien van een houder met papieren afvalzakjes

 • Geen materialen die er niet thuis horen

 • Overige bevindingen

9. Keuken

9. Keuken

 • Hygiënecode voor zorginstellingen, dan wel HACCP-plan voor de afdeling op alle afdelingen aanwezig?

 • Registratie van kritieke processen (HACCP-Warenwet-verplichting) op alle afdelingen?

 • Bewaren levensmiddelen in koelkast volgens voorschrift

 • Vloeren en wanden in de keuken zijn goed reinigbaar. Er is een schoonmaakschema

 • Dagelijks schone vaatdoeken, sponsen, theedoeken e.d.

 • Alle keukens zijn voorzien van een handenwasgelegenheid met vloeibare zeep en eenmalige handdoekjes?

 • Alle keukens zijn voorzien van een afsluitbare afvalbak voorzien van een plastic zak?

 • Gevaarlijke stoffen of giftige materialen (zoals bepaalde schoonmaakmiddelen) zijn gescheiden van voedingsmiddelen en afgesloten opgeborgen?

10. Opslag (steriele) medische hulpmiddelen/medicijnruimte

10. Opslag (steriele) medische hulpmiddelen en medicatie

Opslag (steriele) medische hulpmiddelen

 • Muren en plafond zijn onbeschadigd en goed te reinigen.

 • Vloeren zijn glad, ondoordringbaar en onbeschadigd.

 • Luchtroosters zijn stofvrij.

 • Ruimte is schoon en vrij van stof.

 • Staat van de verbandkar en verbandmiddelen

 • Opslag van steriele materialen in afsluitbare kasten.

 • In verband met mogelijke temperatuur- en vochtinvloeden moeten steriele medische hulpmiddelen vrij staan van vloer, wanden en plafond.

 • Steriele en niet steriele producten liggen (zoveel mogelijk) gescheiden opgeslagen.

 • Kasten zijn vrij van stof.

 • Geen opslag op de grond of op de kasten.

 • Aanwezige flessen staan in lekvrije bak.

 • Steriele medische hulpmiddelen mogen niet in verzendverpakking worden opgeslagen<br>(Schimmels en sporen).

 • Er worden geen nietjes, elastiekjes etc. gebruikt om steriele medische hulpmiddelen bij elkaar te houden.

 • Vervaldata van producten worden regelmatig (1 x per maand) gecontroleerd en gedocumenteerd.

 • Er zijn geen verlopen producten aanwezig.

 • Datum van openen en uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op producten/medicatie.

 • Verpakkingen zijn onbeschadigd.

 • Er zijn periodieke reinigingsafspraken voor de opslagkasten van de steriele medische hulpmiddelen en documentatie.

 • Overige bevindingen

Medicatie

 • Staat van de medicatiekar

 • Houdbaarheid en beheer spoelvloeistoffen en zalven

 • Houdbaarheid en beheer medicijnen (first in first out)

 • Aanwezige medicatie heeft de uiterste houdbaarheidsdatum niet overschreden.

 • Koelkast aanwezig voor opslag medicatie bevat geen andere materialen dan medicijnen.

 • Koelkast is voorzien van afleesbare thermostaat en de temperatuur wordt dagelijks gedocumenteerd.

 • Overige bevindingen

11. Reiniging, desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

11. Reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

 • Materialen zijn schoon en vrij van stof.

 • Er zijn afspraken over periodieke reiniging en desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur en documentatie hiervan.

 • Worden tilbanden op de juiste manier gebruikt en gereinigd?

 • Desinfectantia aanwezig voor kleine oppervlaktes, apparatuur en instrumentarium.

 • Flesjes met desinfectantia zijn voorzien van datum van openen en houdbaar tot.

 • Geen desinfectantia of reinigingsmiddelen die niet zijn toegestaan.

 • De indicaties en gebruik voor het toepassen van desinfectiemiddelen zijn bekend

 • Overige bevindingen

12. Wasgoed/ linnengoed

12. Wasgoed/ linnengoed

 • Vuile was dagelijks in gesloten zakken verzameld?

 • Scheiding schone en vuile was

 • Opslag schoon linnengoed

 • Af- en aanvoer van linnengoed

 • Overige bevindingen

13. Schoonmaak onderhoud

13. Schoonmaak onderhoud

 • Bouwtechnisch onderhoud van de werkkast

 • Uitstortgootsteen in de schoonmaakruimte?

 • Uitstortgootsteen is intact en schoon

 • Schoonmaak uitstortgootsteen is opgenomen in een schoonmaakprogramma

 • Schoonmaakonderhoud werkkast

 • Aanwezigheid van werkprogramma's met borging?

 • Opslag van middelen en materialen (schoonmaakmaterialen zoals moppen, trekkers en bezems worden opgehangen?)

 • Schoonmaakmethodiek (welke methode, wordt de methode goed uitgevoerd en is het proces geborgd?)

 • Middelen en materialen (moppen, schoonmaakdoekjes, borstels, dweilen etc. dagelijks schoon?)

 • Afvoer gebruikte materialen

 • Schoonmaakonderhoud kar

 • Overige bevindingen

14. Afvalverwerking

14. Afvalverwerking

 • Vloeren, muren en plafonds zijn onbeschadigd

 • Luchtroosters zijn stofvrij

 • Ruimte is visueel schoon en stofvrij

 • Afval dagelijks van de afdeling?

 • Afvoer specifiek ziekenhuisafval

 • Naaldencontainers overschrijden de maximale vulgrens niet.

 • Overige bevindingen

15. Isolatie en PBM

15. Isolatie en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

 • Bij iedere patiënt wordt gecheckt of er risico is op BRMO/MRSA dragerschap. De vragen zijn gesteld en worden geregistreerd.

 • Juiste beschermende kleding op alle afdelingen

 • Mutsen zijn aanwezig.

 • Handschoenen zijn aanwezig.

 • Mondneusmaskers zijn aanwezig voor diverse soorten isolaties. Chirurgisch mondneusmasker, FFP1 en eventueel FFP2 mondneusmasker.

 • Verpleegkundigen/ verzorging/ medisch specialisten weten waar ze het isolatieprotocol kunnen vinden.

 • Overige bevindingen

16. Aseptisch handelen

16. Aseptisch handelen

 • Handhygiëne

 • Handschoenen

 • Mond-neusmasker

 • Kleding

 • Schoeisel

 • Omgang steriele medische hulpmiddelen

 • Afvoer gebruikte materialen

 • Overige bevindingen

Advies

Advies

 • 1. Infectiepreventiebeleid

 • 2. Protocollen

 • 3. Persoonlijke hygiëne medewerkers

 • 4. Handhygiëne medewerkers

 • 5. Persoonlijke hygiene cliënten

 • 6. Omgang met excreta

 • 7. Verblijfruimten

 • 8. Sanitaire ruimten en toiletten

 • 9. Keuken

 • 10. Opslag (steriele) medische hulpmiddelen/ medicijnruimte

 • 11. Reiniging, desinfectie van voorwerpen, materialen en apparatuur

 • 12. Wasgoed/linnengoed

 • 13. Schoonmaak onderhoud

 • 14. Afvalverwerking

 • 15. Isolatie en PBM

 • 16. Aseptische handelen

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.