Bản kiểm Phương Pháp 5S Phòng Xét Nghiệm Lâm Sàng

 • Phòng xét nghiệm bệnh viện

 • Conducted on 2022

 • Prepared by Trần Phi Đệ

 • Location: Roche Diagnostics Việt Nam
 • 24 câu hỏi mẫu sử dụng đánh giá áp dụng phương pháp 5S

 • Sàng lọc

 • 1. Có bất kỳ vật liệu hoặc bộ phận không cần thiết nào xung quanh không?

 • 2. Có bất kỳ máy móc hoặc thiết bị nào chưa sử dụng (đồ gá, dụng cụ, pallet, khuôn dập, hoặc các vật dụng tương tự) xung quanh không?

 • 3. Các biện pháp kiểm soát quan trọng có đủ rõ ràng và dứt khoát để biết khi nào có điều gì đó không đúng chỗ không?

 • 4. Chỉ các tài liệu về công việc được lưu trữ tại vùng làm việc. Những tài liệu này có được lưu trữ độc đáo và dễ nhìn không?

 • 5. Các kệ và các khu vực lưu trữ khác có được đánh dấu chỉ dẫn vị trí không?

 • 6. Có phải mọi thứ trong nhà ngoại trừ những thứ hiện đang được sử dụng cho công việc không?

 • 7. Máy có được lau sạch thường xuyên và không có vụn, xơ và dầu không?

 • 8. Số lượng cho phép tối đa và tối thiểu có được chỉ định (Kanban) không?

 • 9. Các vạch kẻ hoặc điểm đánh dấu có được sử dụng để chỉ rõ lối đi và khu vực cất giữ không?

 • Sạch sẽ

 • 10. Sàn nhà có được giữ sáng bóng, sạch sẽ và không có chất thải, bụi và / hoặc dầu không?

 • 11. Máy có được lau sạch thường xuyên và không có rác, bụi và / hoặc dầu không?

 • 12. Có danh sách kiểm tra làm sạch đang được tuân theo có hiệu quả không?

 • 13. Có rõ ràng (được hiểu và thông báo) ai chịu trách nhiệm làm sạch không?

 • 14. Người lao động có thói quen tự vệ sinh máy trạm của họ mà không được báo trước (quét sàn, lau thiết bị, v.v.) không?

 • Chuẩn hóa

 • 15. Các thủ tục chuẩn có rõ ràng, được lập thành văn bản và được sử dụng tích cực không?

 • 16. Đánh giá 5S cho khu vực này có được hoàn thành vào tháng trước không?

 • 17. Đánh giá 5S cho khu vực này có được hoàn thành vào tháng trước không?

 • 18. Bản ghi nhớ cải tiến / bản ghi nhớ trên báo có được tạo thường xuyên không?

 • 19. Các ý tưởng cải tiến từ cuộc đánh giá cuối cùng có được thực hiện không?

 • 20. Các tiêu chuẩn có được sử dụng thống nhất trên toàn khu vực không?

 • 21. Ba chữ S đầu tiên (Sắp xếp, Đặt vị trí và Tỏa sáng) có được duy trì không?

 • 22. Mọi người có được đào tạo đầy đủ về 5S không?

 • 23. Các thủ tục có được cập nhật và xem xét thường xuyên không?

 • 24. Các kết quả và phát hiện đánh giá có được thông báo đầy đủ cho mọi người không?

 • 24 sample questions to use in your 5S audit

 • Sort

 • 1. Are there any unneeded materials or parts around?

 • 2. Are there any unused machines or other equipment (jigs, tools, pallets, dies, or similar items) around?

 • 3. Are the vital controls clear and definitive enough to see when something is out of place?

 • 4. Only documents to the job are stored at the work zone. Are these documents stored nicely and visible?

 • Set in order

 • 5. Are shelves and other storage areas marked with location indicators?

 • 6. Is everything in its home with exception of things currently being used for the job?

 • 7. Are the machines wiped clean often and kept free of shavings, fibers, and oil?

 • 8. Are maximum and minimum allowable quantities indicated (Kanban)?

 • 9. Are lines or markers used to clearly indicate walkway and storage areas?

Shine

 • undefined

 • 10. Are floors kept shiny, clean, and free of waste, dust, and/or oil?

 • 11. Are the machines wiped clean often and kept free of waste, dust, and/or oil?

 • 12. Is there a cleaning checklist being followed that is effective?

 • 13. Is it clear (understood and communicated) who is responsible for cleaning?

 • 14. Do workers habitually clean their workstations without being told (sweep floors, wipe equipment, etc)?

 • Standardize

 • 15. Are standard procedures clear, documented, and actively used?

 • 16. Was the 5S audit completed for this area last month?

 • 17. Was the 5S audit completed for this area the month before last?

 • 18. Are improvement memos/newspaper memos regularly being generated?

 • 19. Were the improvement ideas from the last audit acted upon?

 • 20. Are standards used uniformly across the area?

 • 21. Are the first three S’s (Sort, Set Location, and Shine) being maintained?

 • Sustain

 • 22. Is everybody adequately trained in 5S?

 • 23. Are procedures updated and regularly reviewed?

 • 24. Are audit results and findings communicated adequately to everyone?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.