Audit

Handenhygiëne en algemeen

Wasgelegenheid voor handen aanwezig en voldoet aan eisen

Handhygiëne wordt toegepast bij betreden patiëntenkamer

Beroepsgroep die handen niet desinfecteert

Handhygiëne wordt toegepast voor zorghandelingen

Beroepsgroep die handen niet desinfecteert

Handhygiëne wordt toegepast na zorghandelingen

Beroepsgroep die handen niet desinfecteert

Water en zeep worden alleen gebruikt bij zichtbare verontreiniging

Eten en drinken gebeurt alleen in niet-patiëntgebonden ruimten

Beroepsgroep die eten of drinken buiten de daarvoor bestemde ruimten

Persoonlijke hygiëne

Medewerkers dragen dienstkleding

Beroepsgroep met afwijkende kleding

Eigen kleding wordt volledig bedekt door dienstkleding

Beroepsgroep waarbij lange mouwen zichtbaar zijn

Dienstkleding is schoon

Beroepsgroep met dienstkleding niet schoon

Schoeisel is visueel schoon en makkelijk te reinigen/desinfecteren

Beroepsgroep met zichtbaar verontreinigd schoeisel

Geen sieraden aan handen en/of polsen

Beroepsgroep met sieraad aan hand en/of pols

Haren zijn kort of opgestoken

Beroepsgroep met lange haren of niet opgestoken

Baarden en snorren zijn kortgeknipt en goed verzorgd

Nagels zijn kort en schoon, zonder kunstnagels, nagellak onbeschadigd

Beroepsgroep met nagels niet in orde

Persoonlijke bescherming

Onsteriele handschoenen zijn aanwezig in meerdere maten

Steriele handschoenen zijn aanwezig in meerdere maten

Chirurgische mondneusmaskers zijn aanwezig

Isolatiemaskers zijn aanwezig

Oogbescherming (spatbril/faceshield) is aanwezig

Beroepsgroep die geen oogbescherming draagt als dat nodig is

Bij kans op verontreiniging van het uniform wordt een schort gedragen

Beroepsgroep die geen schort draagt als dat nodig is

Bij mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen worden onsteriele handschoenen gedragen

Beroepsgroep die geen handschoenen draagt

Bij bronchiaal toilet wordt minimaal een chirurgisch masker gedragen

Beroepsgroep die geen masker draagt als dat nodig is

Patiëntenkamers

Afvalbak aanwezig (geen handbediening)

Ernie een scheiding tussen schoon en gebruikt linnengoed / wasgoed

Naaldencontainer aanwezig en voor max 3/4 gevuld (alleen scherp afval)

Kamer is visueel schoon

Scheiding schoon - werkveld

Apparatuur wordt bij patiëntenwissel gereinigd/gedesinfecteerd

Desinfectie vindt plaats met alcohol 70%

Spoelkeuken

Handhygiëne mogelijkheid aanwezig en voldoet aan eisen

Ruimte is visueel schoon

Pospoeler is visueel schoon

Onderhoudsdatum 'geldig tot' is in orde

Temperatuur- en tijdcyclus wordt goed doorlopen

Scheiding schoon - vuil is aanwezig

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.