Information

 • Site conducted

 • Dokument Nr.

 • BEFARINGSRAPPORT NY MASKIN

 • Sted

 • Adresse
 • Dato

 • Utført av

Kunde info

 • Kontaktperson

 • Telefon kunde

 • Email

 • Faktura adresse

 • Ønsket leveringsuke levert hos kunde (må bekreftes av prosjektleder)

 • Demontering av eksisterende maskin ?

 • Demontere for videresalg ?<br>

 • Gjenbruk av eksisterende utstyr ?

Foto vaskehall

 • Foto innkjøring fra avstand

 • Foto vaskehall (hele hallen må vises)

 • Foto fra utkjøring

Vaskehall alle mål i mm

 • Høyde eksisterende maskin ?

 • Lengde vaskehall

 • Bredde vaskehall (standard maskin min 4180 XL bredde 4380)

 • Minste breddemål vaskehallen

 • Avstand senterlinje til vegg høyre

 • Avstand senterlinje til venstre vegg

 • Minste takhøyde i maskinens arbeidsområde

Byggningsteknisk

 • Oppgradering av vaskehall ?

 • Tilpasninger av sandfang ?

 • Fall på gulv som bør utbedres ?

 • Lysarmaturer som må flyttes ?

 • Vannkraner eller tromler på vegg som må flyttes eller fjernes ?

 • Behov for tilpasning av spikerslag for kabelbrett ? Se detaljer monteringstegning

 • Skilt over porter som må fjernes før demontering eller montering ?

 • Oppsummering av byggtekniske tiltak for montering av maskin

 • Ta bilde av hovedkran og vannmåler

Porter alle mål i mm

 • Bredde port innkjøring

 • Høyde port innkjøring

 • Bredde port utkjøring

 • Høyde port utkjøring

Teknisk rom alle mål i mm

 • Foto fra teknisk rom

 • Lengde teknisk rom

 • Bredde teknisk rom

Kundeterminal/Trafikklys avstand i meter

 • Lengde fra PV skap til plassering multiboks i butikk

 • Foto der kundeterminal skal monteres

 • Lengde på kabel for kundeterminal (avstand til PV skap)

 • Foto der trafikklys skal plasseres

 • Lengde på kabel for trafikklys (avstand til PV skap)

Info til Data sheet

 • Type spenning på site

 • Sikringsstørrelse dagens maskin

 • Avstand fra kabelbrett til teknisk rom i meter (PV skap)

 • Høyre eller venstre montasje ?

 • Skinnebredde dagens maskin ?

 • Skinnebredde ny maskin ?

 • Skinnelengde ny maskin ?

 • LED Styreskinner ?

 • Type kabeltårn ?

 • Type braketter til kabelbrett ?

 • Type underspyler ?

 • Finnes det nødvendig trekkerør til underspyler ?

EL og VVS

 • Elektriker arbeid levert av WashTec. Beskriv omfang

 • Rørlegger arbeid levert av WashTec. Beskriv omfang

Maskin data ny maskin

 • Maskintype

 • Maskin farge (Konsept eller RAL)

 • Børstefarge (Konsept eller farger)

 • Farge terminal og fot

Annet utstyr

 • Støvsuger

 • Mattevasker

 • Hallrengjøring

 • Startpakke kjemikalier (type og antall)

 • Annet

Markedmateriell

 • Beskrivelse hva som skal leveres

Kasseomeråde

 • Foto kasseomeråde

Internett forbindelse

 • Er maskinen koblet til LON

 • Har kunden tilgjengelig kablet internett for WashTec Plus

Bilde dokumentasjon

 • Foto av prismast og skilter for bilvask

 • Bilder av dagens vaskemeny

Annen relevant informasjon

 • Bilder og notater

 • Signatur WashTec representant

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.