Information

 • Klantnaam / locatie

 • Straat

 • Huisnummer

 • Postcode

 • Ingevuld op d.d.

Visuele controles

Visuele controle van de brandmeldcentrale.

 • De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.

Visuele controle van het brandmeldpaneel

 • De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.

Visuele controle van de nevenpanelen

 • De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.

Doormeldingen

Doormeldfunctie brandmeldingen

 • De alarmmelding (ieder criterium) wordt correct ontvangen door het ontvangststation voor brandmeldingen. Opmerking: Een en ander na overleg met de brandmeldinstallatie en met inachtneming van het bedieningsvoorschrift van de fabrikant.

Doormeldfunctie storingen

 • De storingsmelding wordt correct ontvangen door het ontvangststation voor Storingsmeldingen. Opmerking: simuleer een storing overeenkomstig het voorschrift van de leverancier.

Logboek

 • De controle is vastgelegd in het logboek en bij afwijkingen zijn maatregelen getroffen om deze te herstellen.

Aanvullende opmerkingen en actiepunten

Naam beheerder

 • Add signature

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.