Audit

Contact Gegevens
Locatie:
Datum en tijd

Project:

Beoordeling door

Medewerker

Bedrijf: (VDP of naam uitzendbureau)

Functie

Veilig
Gebruik PBM's / Veilige werkwijze / Ziet er netje uit

Toelichting

Flexibel
Werk afmaken / overwerken

Toelichting

Betrouwbaar
Werktijden / afspraken nakomen

Toelichting

Uitvoering taken
Materiaal bestellen / bijhouden werkmap / instructie geven
Productie
Kwaliteit

Toelichting

Communicatie
Met klant
Met uitvoerder
Met team

Toelichting

Afspraken met medewerker

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.