01 Algemeen

* Onder zelfstandige hulppersonen (ZHP-ers) worden ontwerpbureau's, onderaannemers, leveranciers en adviseurs verstaan.

Kwantificering: 0 n.v.t. - 1 matig - 2 onvoldoende - 3 voldoende - 4 goed - 5 uitstekend

01 Algemeen

Naam bedrijf

Soort bedrijf

Afdeling

Adres

Plaats

Contactpersoon

Functie

no label

no label

02 Communicatie

02 Communicatie
Algehele verloop van de communicatie tussen beide partijen:
Bereikbaarheid van de betrokken werknemers voor vragen en/of opmerkingen:
De mate waarin MNO Vervat op de hoogte werk gesteld van de actuele stand van zaken:
Het tijdig communiceren van problemen en/of risico's:
Het opvolgen van procedures, aanwijzingen en instructies:

Toelichting:

03 Organizatie

03 Organisatie
De mate waarin de organisatie van de ZHP-er op het werk efficiënt functioneert:
Beschikbaarheid en inzet van juiste mensen en middelen voor de werkzaamheden:
Het omgaan met raakvlakken tussen producten en/of werkzaamheden:
In hoeverre producten en diensten conform planning worden geleverd:
De mate waarin problemen adequaat worden opgelost:

Toelichting:

04 Service

04 Service
De bereidheid om extra inspanning te verrichten als de situatie dat vereist:
De mate van flexibiliteit in de inzet van mensen en middelen:
Het signaleren van mogelijkheden om winst (tijd, geld, kwaliteit) te behalen:
De mate waarin de werknemers meedenken en oplossingen aanbieden:
Hoe met feedback, klachten en/of opmerkingen worden omgegaan:

Toelichting

05 Kwaliteit

05 Kwaliteit
In bezit zijn van de vereiste kwaliteitscertificaten (NEN ISO 9001):
Kwaliteit van vereiste documenten (Kwaliteits-, keurings- en werkplannen e.d.):
Deskundigheid (vakbekwaamheid) van de betrokken medewerker(s):
Monitoren van de kwaliteit door het uitvoeren van keuringen en/of audits:
Signaleren van afwijkingen en het doorvoeren van beheersmaatregelen:
Kwaliteit van de producten en/of diensten die door de ZHP'er zijn geleverd:
Aantoonbaarheid van de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten:

Toelichting

06 Veiligheid en gezondheid

06 Veiligheid en gezondheid
In bezit zijn van de vereisteveiligheidscertificaten (VCA):
Kwaliteit van vereiste documenten (V&G-plannen, werkplannen e.d.):
Aandacht die de ZHP'er besteed aan veiligheid en gezondheid:
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers:
Het treffen van veiligheidsmaatregelen om onveilige situaties te voorkomen:
Monitoren van het V&G-beleid door het uitvoeren van inspecties en/of audits:
Aantoonbaarheid van een veilige en gezonde werkplek en uitvoering:

Toelichting

07 Aanvullende opmerkingen

Aanvullende opmerkingen

08 Voor akkoord

Beoordeling uitgevoerd door:

Functie

Projectleider
Projectleider
Directielid
Projectdirectielid
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.