Information

 • Audit Title

 • Document No.

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Algemeen

 • Pilz Projectnummer

 • Contactpersoon

 • Uitgevoerd door

 • Controle door

 • Select date

1 Orde en Netheid

 • Orde en Netheid

2 Veiligheidsvoorschriften

 • Veiligheidsvoorschriften ontvangen op papier

 • Geen specifieke veiligheidsvoorschriften ontvangen

 • Mondeling

 • Opmerkingen:

3 Werplekinrichting

 • Werkplekinrichting

 • Opmerkingen:

4 Risicovol c.q. Instabiel materiaal

 • Hijsmateriaal

 • Elektrisch hangereedschap

 • Trappen, ladders en bordessen

 • Materiaal van derden

 • Overige

 • Opmerkingen:

5 Omgang / Opslag gevaarlijke stoffen

 • Omgang / Opslag gevaarlijke stoffen

 • Opmerkingen:

6 Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gehoorbescherming noodzakelijk?

 • Veiligheidsschoenen noodzakelijk?

 • Veiligheidshelm noodzakelijk?

 • Veiligheidsbril noodzakelijk?

 • Opmerkingen:

7 Geluidsniveau op en rond de werkplek

 • Indicatie geluidsniveau:

 • Opmerkingen:

8 Aanwezigheid bedrijfshulpverlening

 • Aanwezigheid bedrijfshulpverlening

 • Aanwezigheid EHBO middelen

 • Opmerkingen:

9 Voorlichting over mogelijke risico's

 • voorlichting over mogelijke risico's

 • Mogelijke risico's

 • Opmerkingen:

10 Voorbereiding noodsituaties

 • Voorbereiding noodsituaties

 • Procedure

 • Opmerkingen:

11 Toegangsregeling Werklocatie

 • Toegangsregeling Werklocatie

 • Betreden zone

 • Werkvergunning noodzakelijk?

 • Procedure

 • Opmerkingen:

Controle en handtekening

 • Handtekening Controle

 • Handtekening Uitvoering

 • Overige opmerkingen

 • Aandachtspunt

 • Pictogrammen aanwezig op locatie:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.