Information

 • Cod document:

 • Realizat în data de:

 • Evaluator:

 • Secția auditată:

Fișa de evaluare

Zone îngrijire pacienți (saloane, săli de tratamente)

 • Suprafețele orizontale sunt curate, fără praf?

 • Suprafețele verticale sunt curate, nepătate, fără igrasie sau mucegai?

 • Pavimentul este curat și nedeteriorat ?

 • Tavanul este nepătat, nedeteriorat și uscat? (NU prezintă semne de umezeală, igrasie sau deteriorare)

 • Mobilierul de salon (scaun, taburet, noptieră, pat, etc.) este fără rupturi, tăieturi, deteriorări?

 • Saltelele de pat sunt fără rupturi, găuri sau deteriorări?

 • Coșurile de gunoi menajer sunt golite regulat ? (NU sunt supraîncărcate și NU se revarsă)

 • Dispozitivele medicale dedicate îngrijirii pacientului (monitoare, injectomate, stative perfuzie, etc) sunt curate?

 • Pungile de colectare a cateterelor urinare sunt agățate și securizate corespunzător?

 • Sunt luate toate măsurile necesare prevenirii infestării cu rozătoare sau insecte?

 • Lenjeria curată/murdară este manipulată corespunzător?

 • Perimetrul pacientului este liber de materiale sanitare utilizate? (fără ace, seringi sau medicații lăsate la îndemâna pacientului)

 • Frigiderele sunt curat (interior/exterior) și fără depuneri de gheață?

 • Deșeurile medicale infecțioase sunt colectate corespunzător la locul de producere?

 • Există comentarii adiționale?

 • Comentarii:

Zone administrative

 • Tavanul este nepătat, nedeteriorat și uscat? (NU prezintă semne de umezeală, igrasie sau deteriorare)

 • Pavimentul este curat și nedeteriorat?

 • Materialele sunt depozitate la cel puțin 15 cm de la nivelul podelei?

 • Căile de aerisire/ventilație sunt curate?

 • Sunt luate toate măsurile necesare prevenirii infestării cu rozătoare sau insecte?

 • Coșurile de gunoi menajer sunt golite regulat ? (NU sunt supraîncărcate și NU se revarsă)

 • Există comentarii adiționale?

 • Comentarii:

Zone murdare (Ploscărie, Deșeuri medicale, Lenjerie murdară)

 • Este semnalizat corespunzător (cu semnul de pericol biologic) depozitul sau containerul de deșeuri infecțioase?

 • Pereții/pavimentul/tavanul sunt curate și nedeteriorate?

 • Mașina automată de spălat ploști și urinare este funcțională?

 • Căile de aerisire/ventilație sunt curate?

 • Sunt luate toate măsurile necesare prevenirii infestării cu rozătoare sau insecte?

 • Există comentarii adiționale?

 • Comentarii:

Izolatoarele/Rezervele

 • Există semnalizare corespunzătoare a acestora?

 • Există consumabile disponibile (echipamente de protecție personală, soluții hidroalcoolice) la intrarea în izolator?

 • Personalul medical folosește echipamentul de protecție personală dedicat?

 • Ușile izolatorului stau închise conform recomandărilor?

 • Există comentarii adiționale?

 • Comentarii:

Materiale sanitare și instrumentar

 • Toate trusele sterile sunt în termen de valabilitate (verificați cel puțin 3) ?

 • Toate trusele sterile prezintă elemente de trasabilitate: test integrator, etichete autoadezive (verificați cel puțin 3) ?

 • Materialele sanitare (sonde, ace, pansamente) sunt în termen de valabilitate (verificați cel puțin 3) ?

 • Biocidele sunt în termen de valabilitate (verificați cel puțin 3) ?

 • Există zonă special amenajată de pregătire a instrumentarului chirurgical, dotate corespunzător (chiuvetă instrumentar, cuve speciale și mese procesare) ?

Înregistrări/documentări

 • Se completează zilnic triajul epidemiologic al personalului angajat?

 • Se completează zilnic graficele de curățenie (verificați completarea acestora) ?

 • Există Registru de Dezinfecție de Nivel Înalt ?

 • Se completează corect Registrul de Dezinfecție de Nivel Înalt ?

 • Există Registrul de Dezinfecție UV ?

 • Se completează corect Registrul de Dezinfecție UV ?

 • Există Registru de Triaj Epidemiologic ?

 • Se completează corect Registrul de Triaj Epidemiologic ?

 • Trasabilitatea instrumentarului steril se regăsește în documentația de îngrijire sau în FOCG a pacientului ?

 • Există comentarii adiționale?

 • Comentarii:

Igiena mâinilor

 • Chiuvetele pentru igiena mâinilor sunt dotate corespunzător (cu săpun și role de hârtie) ?

 • Există dozatoare de SHA în punctele de îngrijire a pacienților?

 • Dozatoarele SHA sunt dotate corespunzător?

 • Există postere informative privind nevoia și importanța igienei mâinilor?

 • Personalul medical (persoana 1) realizează igiena mâinilor corespunzător ? (treceți numele persoanei la observații)

 • Personalul medical (persoana 2) realizează igiena mâinilor corespunzător ? (treceți numele persoanei la observații)

 • Personalul medical (persoana 1) poartă bijuterii/unghii false sau lăcuite ? (treceți numele persoanei la observații)

 • Personalul medical (persoana 2) poartă bijuterii/unghii false sau lăcuite ? (treceți numele persoanei la observații)

 • Grupurile sanitare sunt dotate cu materiale pentru igiena mâinilor?

Cunoștiințele generale ale angajaților

 • Personalul cunoaște procedura privind AES (Accidentele cu Expunere la Sânge/lichide biologice)?

 • Personalul știe unde poate găsi pachetul de documente/proceduri care reglementează acțiunile de prevenire și control a infecțiilor la nivelul unității sanitare?

 • Personalul poate enumera cele 5 Momente pentru Igiena Mâinilor?

 • Personalul cunoaște și poate enumera codurile pentru deșeurilor medicale generate?

 • Personalul cunoaște biocidele utilizate și concentrațiile de lucru?

Finalizare

 • Comentarii adiționale generale:

 • Numele și semnătura persoanei care a asistat auditul:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.