Overleg, voorlichting, instructie en inspectie

 • Werkoverleg / toolboxmeeting plaatsgevonden

 • Corrigerende maatregelen vorige werkplekinspectie afgehandeld

Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan

 • VGM-Plan aanwezig en actueel

 • VGM-Plan en project RI&E besproken met alle medewerkers en onderaannemers voor aanvang werkzaamheden (schriftelijke vastlegging hiervan)

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Aanwezigheid en gebruik van PBM's door eigen medewerkers

 • Aanwezigheid en gebruik van PBM's door medewerkers onderaannemers

Orde en netheid

 • Bouwterrein en -wegen

 • Werkplekinrichting

 • Afrastering

 • Afval, KCA opslag, voorzieningen

Schaft-, kleed- en sanitaire voorzieningen

 • Schaftgelegenheid, was / kleedruimte, toiletten

 • Werkplek (meubilair, PC, kasten, gasflessen)

 • Klimaatvoorzieningen (zuurkast, ventilatie, afzuiging)

Bedrijfshulpverlening

 • Bedrijfshulpverlener / EHBO-er(s) aanwezig

 • Alarmkaart / bedrijfsnoodplan aanwezig

 • Blus-, EHBO-middelen aanwezig en geldig (oogdouche)

 • Vluchtwegen

Middelen / materieel

 • (Klein) materieel

 • Meetapparatuur

 • Gas en / of zuurstofflessen opslag

 • Hijsmiddelen

 • Keuringen materieel

Werkhouding / lichamelijke belasting

 • Afwisseling in arbeid

 • Tillen (maximaal gewicht 25kg / persoon)

 • Gebogen houding

 • Werkdruk

 • Werktijden

Publieke veiligheid

 • Maatregelen getroffen ter voorkoming letsel (bijvoorbeeld sleufafzetting aanwezig)

 • Verkeersvoorzieningen aangebracht (oa barriers geplaatst, omleidingsroutes, gekleefd oppervlak afgezet)

 • Vrije werkruimte

Elektrische voorzieningen

 • Hoofdschakelaar goed te bereiken

 • Voldoende verlichting

 • Bescherming kabels, voedingskabels droog, vrij van slijtage en /of beschadigingen

 • Voldoende verlichting, bij nachtwerk

Grondwerk

 • Rekening gehouden met kabels en leidingen

 • Veilige taluds, grondkerende constructie toegepast

Activiteiten

 • Valbeveiliging

 • Besloten ruimte

Milieuzorg

 • Milieuvergunningen register aanwezig en actueel

 • Maatregelen bij afdanken materieel/machines

 • Beperking overlast naar omgeving (geluid/trillingen)

 • Afvalstoffen (juist) gescheiden

Gevaarlijke stoffen

 • Noodzakelijke productinformatiebladen aanwezig

 • Etikettering gevaarlijke stoffen

 • Opslag gevaarlijke stoffen (lekbakken aanwezig)

 • Afvoer van gevaarlijke stoffen

 • Preventieve maatregelen

Afhandeling V&G Inspectie

 • Bevindingen besproken met:

 • Overige bijzonderheden / gevaarlijke situaties / gevaarlijke handelingen (actiehouder en termijn aangeven)

 • Opgesteld door

 • Eindbeoordeling werkplekinspectie door veiligheidsmanager

 • Veiligheidsmanager

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.