Audit

Algemeen

Onderdeel ( benaming aangeven van het onderdeel, benaming gebruiken die op de tekening staat)

Overzichtsfoto's van het onderdeel.

Gebruikte tekeningen:

Gebruikte tekeningen, foto's toevoegen van het hoofd van de gebruikte tekeningen.

Afwijkingen, indien van toepassing nummers afwijkingen noteren

Gebruikte afwijkingen voorblad foto's toevoegen

Betonmengsel

Stortformulier

Weersomstandigheden

Stortmethode

Stortploeg (aantal)

Nabehandeling

Bijzonderheden

Wapening

Wapeningsstaven aangebracht volgens tekening? Aantal, h.o.h, dikte, enz

Wapening vrij van losse roest, vuil, sneeuw/ijs

Betondekking conform tekening (-5 / +10mm)

Genoeg dekkingsblokjes, 1 per m² / m1

Stabiliteit / supporten voldoende

Laslengtes conform tekening

Maatvoering

Bekisting

Maatvoering bekisting conform tekening

Verbindingen en centerpennen aangedraaid

Bekisting vrij van vuil, sneeuw/ijs

Hoogte werkvloer (+/- 10mm)

Stortnaad geruwd en schoon?

Palen/damwand op hoogte?

Bekistingen naden afgedicht?

Paalstekken schoon en voldoende laslengte

Paalkop vlak gesneld, geen losse delen

In te storten onderdelen

Ankers gecontroleerd door maatvoerder (zoja, door...)

Ankers aangebracht conform tekening (+/- 5mm)

In te storten onderdelen aangebracht conform tekening

In te storten delen goed vastgezet

Voegprofielen aangebracht conform tekening

Aardingsnet aangebracht conform tekening

Koelbuizen aangebracht + afgeperst?

Conclusie

Constructie gereed voor stort

Vrijgave stort door uitvoerder

2de lijns controle uitgevoerd

2de lijns controle akkoord
Vrijgave stort

Goedkeuring vrijgave stort door hoofduitvoerder

Akkoord hoofd uitvoerder
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.