Control Pràctica1

Pràctica 1. Muntar un tram de canaleta horitzontal i un de vertical. Es valora la verticalitat i l'horitzontalitat dels trams i la seva fixació i acabament amb les tapes

Revisat per

Dia i hora de la revisió
Foto del muntatge, si cal
Tram Horitzontal

Horitzontalitat

Fixació canaletes

Tapes

Tram Vertical

Verticalitat

Fixació canaletes

Tapes

Informe i comentaris

Valoració de l'informe

Estructura / Presentació
Contingut / Explicacions

Comentaris....

Control Pràctica 2

Pràctica 2. Muntar dos trams de canaleta en angle recte i colze de connexió. Instal.lar-hi dos endolls i dues bases RJ45

Revisat per

Dia i hora de la revisió
Foto del muntatge, si cal
Tram horitzontal i vertical

Horitzontalitat i verticalitat

Fixació

Tapes

Muntage colze angle recte

Peça interna

Tapa externa

Verificació dels endolls

Muntatge dels endolls

Funcionament dels endolls

Verificació de les bases RJ45 i cablatge

Muntatge bases RJ45

Verificació del connexionat entre les dues bases RJ45.

Informe i comentaris

Valoració de l'informe

Estructura / Presentació
Contingut / Explicacions

Comentaris

Control Practica 3

Practica 3. Muntar tres trams de canaleta en forma de doble T (TT), connectant dos endolls i dues bases RJ45 a un patch panel extern ( o entre elles si no s'en disposa).

Revisat per

Dia i hora de revisió
Foto del muntatge, si cal
Col·locació caneletes

Horitzontalitat i verticalitat

Tapes.

Fixació

Verificació endolls

Muntatge dels endolls

Funcionaments dels endolls

Verificació bases RJ45

Muntatge bases RJ45

Verificació del funcionament de les connexions dels cables UTP (entre ells o amb el patch panel)

Informe i comentaris

Valoració de l'informe

Estructura / Presentació
Contingut / Explicacions

Comentaris

Control Pràctica 4

Pràctica 4. Muntatge de canaleta amb angles interiors. Muntatge de tres trams horitzontals de canaleta per la part interiors d'una "caixa".

Revisat per

Dia i hora de la revisió
Foto del muntatge, si cal
Trams Horitzontals

Horitzontalitat individual (cada tram per si sol)

Horitzontalitat "en pont". Es mesura si els trams seguits estan al mateix nivell ( posar un extrem del nivell en cada canaleta)

Estan a nivell

Muntatge

Peces interiors correctament muntades

Peces exteriors dels angles

Tapes

Fixació

Informe i comentaris

Valoració de l'informe

Estructura / Presentació
Contingut / Explicacions

Comentaris

Control Pràctica 5

Pràctica 5. Muntatge de canaleta amb angles exterior. Muntatge de tres trams horitzontals de canaleta per la part externa d'una "caixa".

Revisat per

Dia i hora de la revisió
Foto del muntatge si cal
Trams Horitzontals

Horitzontalitat individual (cada tros per si sol)

Horitzontalitat "en pont". Es mesura si els trams seguits estan al mateix nivell ( posar un extrem del nivell en cada canaleta)

Estan a nivell

Muntatge

Peces interiors correctament muntades

Peces externes dels angles

Tapes

Fixació

Informe i comentaris

Valoració de l'informe

Estructura / Presentació
Contingut / Explicacions

Comentaris

Control Pràctica 6

Pràcrtica 6. Muntatge del elements d'un rack: Patch-Panels i electrònica de xarxa.
Revisat per...
Dia i hora de la revisió
Foto del muntatge, si cal
Distribució del elements

Desmuntatge total? (cargols inclosos)

S'han respectat els espais

S'han muntat els patchs panels segons esquema?

S'han muntat els equips de xarxa segons esquema?

Connexió punts de xarxa

Comprovació de la connexió (EIA/TIA 568A o EIA/TIA 568B).

Informe i comentaris

Valoració de l'informe

Estructura / Presentació
Contingut / Explicacions

Comentaris

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.