Audit

Algemeen

Adres controle

Datum controle:
Tijdstip controle:
Binnentreden

Vrijwillig toegelaten?

Gelegitimeerd?

Doel van controle medegedeeld?

Machtiging tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner gebruikt?

Foto legitimatie bewoner die ons heeft binnen gelaten
Huisvestingswet artikel 30 lid 1 sub c

Is er sprake van onzelfstandige bewoning?

Is er een onttrekkingsvergunning afgegeven

Is er een onttrekkingsvergunning aangevraagd?

Aangetroffen personen
Aantal aanwezigen personen?
Aantal bewoners?
Aantal bezoekers?
Bewoner 1
Bewoner 2
Bewoner 3
Bewoner 4
Bewoner 5
Bewoner 6
Verblijfsruimte 1

Soort verblijfsruimte?

Aantal slaapplaatsen?

Slaapplaatsen in gebruik?

Soort slaapplaats?

Wie slapen er?

Bijzonderheden inrichting?

Foto's verblijfsruimte 1:
Verblijfsruimte 2

Soort verblijfsruimte?

Aantal slaapplaatsen?

Slaapplaatsen in gebruik?

Soort slaapplaats?

Wie slapen er?

Bijzonderheden inrichting?

Foto's verblijfsruimte 2:
Verblijfsruimte 3

Soort verblijfsruimte?

Aantal slaapplaatsen?

Slaapplaatsen in gebruik?

Soort slaapplaats?

Wie slapen er?

Bijzonderheden inrichting?

Foto's verblijfsruimte 3:
Verblijfsruimte 4

Soort verblijfsruimte?

Aantal slaapplaatsen?

Slaapplaatsen in gebruik?

Soort slaapplaats?

Wie slapen er?

Bijzonderheden inrichting?

Foto's verblijfsruimte 4:
Verblijfsruimte 5

Soort verblijfsruimte?

Aantal slaapplaatsen?

Slaapplaatsen in gebruik?

Soort slaapplaats?

Wie slapen er?

Bijzonderheden inrichting?

Foto's verblijfsruimte 5:
Verklaring bewoner(s)
Wie legt de verklaring af?

Is de verklaring in de woning opgenomen?

In welke taal is de verklaring opgenomen?

Gebruik gemaakt van tolk van Tolk en vertaalcentrum Nederland?

Betrokkene verklaard, in woorden van gelijke strekking, dat:

Hoe ging het opnemen van de verklaring?

Bouwbesluit 2012

Artikelen Bouwbesluit 2012 van toepassing?

Gebruiksmelding

WBDBO tussen 2 brandcompartimenten ten minste 20 minuten?

Ligging verblijfsruimte in een subbrandcompartiment?

WBDBO tussen 2 (sub)brandcompartimenten ten minste 20 minuten?

Veilige aansluiting van elektra en gas?

Rookmelders in orde?

Blusmiddelen aanwezig?

Aanduiding van blusmiddelen?

Gevaarlijke aankleding van besloten ruimten?

Overig brandgevaar aanwezig?

Risico bij het vluchten?

Is er sprake van overbewoning?

Is de woning in zindelijke staat?

Zijn er overige risico's voor het gebruik van een bouwwerk?

Bouwtechnische gebreken

Zijn er bouwtechnische gebreken geconstateerd?

BAG

Is de woning overeenkomstig BAG registratie?

Overige bijzonderheden

Zijn er overige bijzonderheden?

Einde controle
Tijdstip einde controle?
Ondertekening
Checklist opgemaakt op ambtseed/ambtsbelofte/naar waarheid ingevuld!