City 2

Proces kontrol - Tavler
Dato
Kontrol afsnit

Bemærkning

Kontrol af opstilling, fastgørelse og fri plads.

Kontrol af indføring og monitering af til og afgange.

Kontrol af sikringsstørrelser.

Kontrol af opmærkning, tilhørsforhold

Kontrol af opmærkning, max. ampere.

Kontrol af fasefølge.

Kontrol af isolationsmodstand.

Kontrol af gennemgående forbindelse, beskyttelsesleder og udligningsforbindelse.

Kontrol af beskyttelse med fejlstrømsafbryder.

Kontrol af kabelmærker og opmærkning af jordledere.

Kontrol af indstillingsværdier for beskyttelse og overvågningsudstyr.

Afprøvning af den tilhørende installation.

Underskrift Hoffmann
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.