Audit

Tussentijdse evaluatie
1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

De cursist is correct in het opvolgen van afspraken.

Uniform en uiterlijk zijn verzorgd

Cursist vertoont een positieve houding

De cursist voert opgelegde taken zelfstandig uit.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

2) Competenties over het werken in team.

De cursist heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

Hij/zij kent de groepswerking en speelt daar vlot op in. De cursist stelt voldoende vragen.

De cursist neemt gepast initiatief.

De cursist rapporteert volledig en correct zowel mondeling als schriftelijk.

De cursist hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

De cursist aanvaardt opdrachten.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

De cursist heeft volledig inzicht in de verzorgende taken. Taken worden hygiënisch toegepast.

De cursist werkt volgens de aangeleerde techniek op een vlotte, veilige, hygiënische en handige manier. Hij/zij durft om hulp te vragen om zichzelf te verbeteren.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

De cursist vertoont empathie, is lief, kan troosten maar durft ook kordaat optreden indien nodig.

De cursist praat voldoende en is goed verstaanbaar. De leerling neemt spontaan contact op met de zorgvrager, aangepast aan de leeftijd.

De cursist biedt op regelmatige tijdstippen en na overleg met de mentor, creatieve activiteiten aan, aangepast aan de doelgroep.

De cursist stimuleert de zelfredzaamheid.

De cursist is rustig, geduldig en beheerst.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

5) Competenties over het werken met ouders

De cursist geeft informatie als de ouder/ voogd het kind ophaalt.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

6) Competentie op vlak van verslaggeving

De cursist maakt volledige en correcte verslagen.

De cursist vraagt uitleg aan de mentor en wint informatie in over de te maken verslagen .

Schriftelijke voorbereidingen van activiteiten worden 1 week vooraf besproken met de mentor. De cursist houdt rekening met gekregen feedback.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

7) Competenties over reflectie en bijsturing

De cursist vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

De cursist blijft steeds beleefd en kan omgaan met feedback.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

8) Competenties met betrekking van de gesproken taal

De cursist praat op een correcte manier.

De cursist praat Algemeen Nederlands.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

9) Competenties met betrekking tot de geschreven taal

De cursist maakt correcte verslagen.

De cursist gebruikt een correcte taal in zijn verslagen.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

Bespreking tussentijdse evaluate
Cursist
Leerkracht:
Begeleider op de werkvloer
Eindevaluatie
1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

De cursist voert opgelegde taken zelfstandig uit.

De cursistis correct in het opvolgen van afspraken.

Uniform en uiterlijk zijn verzorgd

Cursist vertoont een positieve houding

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

2) Competenties over het werken in team.

De cursist heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

Hij/zij kent de groepswerking en speelt daar vlot op in. De cursist stelt voldoende vragen.

De cursist neemt gepast initiatief.

De cursist rapporteert volledig en correct zowel mondeling als schriftelijk.

De cursist hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

De cursist aanvaardt opdrachten.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

De cursist heeft volledig inzicht in de verzorgende taken. Taken worden hygiënisch toegepast.

De cursist werkt volgens de aangeleerde techniek op een vlotte, veilige, hygiënische en handige manier. Hij/zij durft om hulp te vragen om zichzelf te verbeteren.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

De cursist vertoont empathie, is lief, kan troosten maar durft ook kordaat optreden indien nodig.

De cursist praat voldoende en is goed verstaanbaar. De cursist neemt spontaan contact op met de zorgvrager, aangepast aan de leeftijd.

De cursist biedt op regelmatige tijdstippen en na overleg met de mentor, creatieve activiteiten aan, aangepast aan de doelgroep.

De cursist stimuleert de zelfredzaamheid.

De cursist heeft oog voor detail: uiterlijk en kledij van de zorgvrager zijn verzorgd.

De cursistis rustig, geduldig en beheerst.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

5) Competenties over het werken met ouders

De cursist geeft informatie als de ouder/ voogd het kind ophaalt.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

6) Competentie op vlak van verslaggeving

De cursist maakt volledige en correcte verslagen.

De cursist vraagt uitleg aan de mentor en wint informatie in over de te maken verlagen.

De leerling vult onvolledige verslagen aan op vraag van de leerkracht.

Schriftelijke voorbereidingen van activiteiten worden 1 week vooraf besproken met de mentor. De cursist houdt rekening met gekregen feedback.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

7) Competenties over reflectie en bijsturing

De cursist vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

De cursist blijft steeds beleefd en kan omgaan met feedback.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

8) Competenties met betrekking van de gesproken taal

De cursist praat op een correcte manier.

De cursist praat Algemeen Nederlands.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

9) Competenties met betrekking tot de geschreven taal

De cursist maakt correcte verslagen.

De cursist gebruikt een correcte taal in zijn verslagen.

Verantwoording tussentijdse evaluatie:

Eindbesluit
1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

2) Competenties over het werken in team.

3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.
4) Competenties over het werken met de zorgvrager.
5) Competenties over het werken met ouders
6) Competentie op vlak van verslaggeving
7) Competenties over reflectie en bijsturing
8) Competenties met betrekking van de gesproken taal
9) Competenties met betrekking tot de geschreven taal
Motivering eindresultaat:
De competentie met betrekking tot de volgende groepen werd onvoldoende bereikt. Om voor stage te kunnen slagen op het einde van dit schooljaar dien je tijdens je volgende stage aan te tonen dat je ook deze competenties bereikt hebt.
Cursist
Leerkracht
Begeleider op de werkvloer
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.