Title Page

 • Tarih

 • Takım

 • Denetçi

Güvensiz Durumlar & Güvensiz Davranışlar & Bildirim

 • Prosedür & Talimat & İş İzni & EKED

 • Makine / Ekipman / Elektrik güvenliği

 • Tezgahlar / Sehpalar / Sepetler / Paletler

 • Kaldırma ve taşıma operasyon güvenliği

 • El aleti ve ekipman güvenliği

 • Kişisel koruyucu ekipman

 • Acil durum yönetimi

 • Çalışma ortamı genel tertip düzen

 • Kaza puanı

 • Ceza Durumu (Sarı/Kırmızı Kart)

 • Güvensiz Davranışlar

 • Açık bildirim var mı?

Çevre & Enerji

 • Atık ayrıştırma kurallarına uyuluyor mu ? (Atık tel kutuları, Metal atık potaları , Diğer standart atık kutuları) (Atık tel kutuları, Metal atık potaları , Diğer standart atık kutuları)

 • Çalışanlar atık ayrıştırma konusunda sorulan soruya yanıt verebiliyor mu ? (TL / GL hariç.

 • Çalışana kullandığı kimyasalın SDS'si hakkında soru yöneltilecek. SDS Türkçe ve 13.12.2014 tarihinden sonra oluşturulmuş mu?

 • Çevre & Enerji konulu takımın verdiği Öneri & Bildirim var mı ?

 • Kullanılan kimyasalların etiketlemesi uygun mu ?

 • Sızıntı ve Dokülme var mı ? Önlem alınmış mı ?

 • Hava kaçağı kontrolü

 • Çalışma ortamı /Ofis/Konteynerlerde gereksiz enerji sarfiyatı (Aydınlatma, Kullanılmayan fişi çekilmemiş ekipmanlar, İklimlendirme araçlarının doğru kullanımı)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.