Schoonmaak onderhoud

 • Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

 • Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

 • Microvezeldoeken worden niet gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel

 • De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

 • Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

 • Er zijn schoonmaakschemas aanwezig van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden aanwezig.

 • De schoonmaakschemas zijn volledig en alle ruimten zijn hierin opgenomen

 • Weergegeven frequenties in de schoonmaakschemas zijn voldoende

 • De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

 • Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

 • De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

 • De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

 • De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

 • Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

 • Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

 • Natte ruimten zijn visueel schoon

 • Algemene ruimten zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd.

 • Matrassen worden na ontslag geïnspecteerd op beschadigingen van de tijk

 • Bedgordijnen worden structureel gereinigd en bij een einddesinfectie conform afspraak

 • Hulpmiddelen zoals glijzeilen, badmatten en tilmatten zijn strikt patiënt gebonden

 • Hulpmiddelen zoals tilliften en rolstoelen worden frequent gereinigd en/ of gedesinfecteerd

 • Sanitair patiënt gebonden wordt dagelijks gereinigd en/ of gedesinfecteerd

 • Sanitair niet-patiënt gebonden wordt dagelijks meerdere malen gereinigd en/ of gedesinfecteerd

 • Spoelkeuken/ desinfectieruimte wordt dagelijks gereinigd en/ of gedesinfecteerd

 • Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte een einddesinfectie moet krijgen

 • Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte gefogged moet worden

 • Het is zichtbaar of een ruimte na desinfectie of foggen is vrijgegeven

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

 • Conclusie en samenvatting:

Persoonlijke hygiene medewerker

Persoonlijke hygiene medewerker

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

 • Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

 • Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

 • Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziekten

 • Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

 • Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

Handhygiene medewerker

Handhygiene medewerker

 • Handen worden op de juiste wijze gewassen

 • Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

 • De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

 • De indicatie voor handdesinfectie is correct

 • De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

 • Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

 • Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen

 • Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

 • Mond neusmaskers kwaliteit FFP1 en FFP2 zijn aanwezig op de afdeling

 • Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

Kennis medewerker

Kennis medewerker

 • Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

 • Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

 • Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

 • Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

 • Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

 • Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

 • Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

Werkschema's en aftekenlijsten

Werkschema's en aftekenlijsten.

 • De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

 • De frequenties in de schema's zijn voldoende hoog en corresponderen met de vervuilingsgraad van de ruimte.

 • De frequenties van schoonmaak zijn gelijkelijk verdeeld over de tijdsperiode.

 • Langer periodieke werkzaamheden zijn overzichtelijk en inzichtelijk in de werkschema's opgenomen. ( verdeling en frequenties zijn weergegeven)

 • De werkschema's zijn afgestemd op de werkzaamheden die door de zorg uitgevoerd worden.

 • Afstemming van de werkzaamheden is dusdanig dat alle ruimten en materialen onder een van beiden verantwoordelijkheid valt.

 • De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

 • Voor langer dan dagelijks periodieke werkzaamheden wordt een aftekenlijst gehanteerd.

 • De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

 • Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.