Audit

Schoonmaak onderhoud

Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

Microvezeldoeken worden niet gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel

De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

Er zijn schoonmaakschemas aanwezig van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden aanwezig.

De schoonmaakschemas zijn volledig en alle ruimten zijn hierin opgenomen

Weergegeven frequenties in de schoonmaakschemas zijn voldoende

De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

Natte ruimten zijn visueel schoon

Algemene ruimten zijn visueel schoon

Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd.

Matrassen worden na ontslag geïnspecteerd op beschadigingen van de tijk

Bedgordijnen worden structureel gereinigd en bij een einddesinfectie conform afspraak

Hulpmiddelen zoals glijzeilen, badmatten en tilmatten zijn strikt patiënt gebonden

Hulpmiddelen zoals tilliften en rolstoelen worden frequent gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Sanitair patiënt gebonden wordt dagelijks gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Sanitair niet-patiënt gebonden wordt dagelijks meerdere malen gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Spoelkeuken/ desinfectieruimte wordt dagelijks gereinigd en/ of gedesinfecteerd

Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte een einddesinfectie moet krijgen

Het is duidelijk zichtbaar of een ruimte gefogged moet worden

Het is zichtbaar of een ruimte na desinfectie of foggen is vrijgegeven

Verbeteradvies op dit onderdeel:

Conclusie en samenvatting

Conclusie en samenvatting:

Persoonlijke hygiene medewerker

Persoonlijke hygiene medewerker

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziekten

Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

Handhygiene medewerker

Handhygiene medewerker

Handen worden op de juiste wijze gewassen

Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

De indicatie voor handdesinfectie is correct

De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen

Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

Mond neusmaskers kwaliteit FFP1 en FFP2 zijn aanwezig op de afdeling

Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

Kennis medewerker

Kennis medewerker

Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

Werkschema's en aftekenlijsten

Werkschema's en aftekenlijsten.

De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

De frequenties in de schema's zijn voldoende hoog en corresponderen met de vervuilingsgraad van de ruimte.

De frequenties van schoonmaak zijn gelijkelijk verdeeld over de tijdsperiode.

Langer periodieke werkzaamheden zijn overzichtelijk en inzichtelijk in de werkschema's opgenomen. ( verdeling en frequenties zijn weergegeven)

De werkschema's zijn afgestemd op de werkzaamheden die door de zorg uitgevoerd worden.

Afstemming van de werkzaamheden is dusdanig dat alle ruimten en materialen onder een van beiden verantwoordelijkheid valt.

De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

Voor langer dan dagelijks periodieke werkzaamheden wordt een aftekenlijst gehanteerd.

De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.