K Handhygiene medewerker

Kliniek: Handhygiene medewerker

 • Handen worden op de juiste wijze gewassen

 • Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

 • De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

 • De indicatie voor handdesinfectie is correct

 • De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

K Persoonlijke hygiene medewerker

Kliniek: Persoonlijke hygiene medewerker

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

 • Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

 • Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

 • Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziekten

 • Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

 • Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

K Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

Kliniek: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

 • Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Handschoenen worden op de juiste manier uitgetrokken

 • Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

 • Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen

 • Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

 • Mond neusmaskers kwaliteit FFP1 en FFP2 zijn aanwezig op de afdeling

 • Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

K Werkschema's en aftekenlijsten

Kliniek: Werkschema's en aftekenlijsten.

 • De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

 • De frequenties in de schema's zijn voldoende hoog en corresponderen met de vervuilingsgraad van de ruimte.

 • De frequenties van schoonmaak zijn gelijkelijk verdeeld over de tijdsperiode.

 • Langer periodieke werkzaamheden zijn overzichtelijk en inzichtelijk in de werkschema's opgenomen. ( verdeling en frequenties zijn weergegeven)

 • De werkschema's zijn afgestemd op de werkzaamheden die door de zorg uitgevoerd worden.

 • Afstemming van de werkzaamheden is dusdanig dat alle ruimten en materialen onder een van beiden verantwoordelijkheid valt.

 • De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

 • Voor langer dan dagelijks periodieke werkzaamheden wordt een aftekenlijst gehanteerd.

 • De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

 • Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.

K Reiniging patientenkamer

Kliniek reiniging patientenkamer inclusief sanitair

 • De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

 • De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

 • De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

 • Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

 • Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

 • Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

 • Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

 • Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

 • Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

 • Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

 • De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

 • Desinfectie vindt daar waar nodig plaats

 • Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

 • Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

 • Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

 • Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

 • schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

 • De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

 • Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

 • De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

 • Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

 • Natte ruimten zijn visueel schoon

 • Algemene ruimten zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

K Reiniging isolatiekamer

Kliniek reiniging isolatiekamer

 • De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

 • De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

 • De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

 • Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

 • Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

 • Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

 • Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

 • Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

 • Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

 • Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

 • De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

 • Desinfectie vindt daar waar nodig plaats

 • Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

 • Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

 • Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

 • Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

 • schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

 • De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

 • Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

 • De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

 • Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

 • Natte ruimten zijn visueel schoon

 • Algemene ruimten zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

K Reiniging spoelruimte

Kliniek reiniging spoelruimte

 • De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

 • De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

 • De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

 • Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

 • Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

 • Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

 • Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

 • Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

 • Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

 • Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

 • De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

 • Desinfectie vindt daar waas nodig plaats

 • Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

 • Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

 • Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

 • Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

 • schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

 • De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

 • Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

 • De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

 • Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

 • Natte ruimten zijn visueel schoon

 • Algemene ruimten zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

K Kennis medewerker

Kliniek Kennis medewerker

 • Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

 • Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

 • Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

 • Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

 • Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

 • Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

 • Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

PK handhygiene medewerker

Poli Kliniek: Handhygiene medewerker

 • Handen worden op de juiste wijze gewassen

 • Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

 • De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

 • De indicatie voor handdesinfectie is correct

 • De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

PK persoonlijke hygiene medewerker

Poli Kliniek: Persoonlijke hygiene medewerker

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

 • Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

 • Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

 • Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziekten

 • Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

 • Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

PK persoonlijke beschermingsmiddelen

Poli Kliniek: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

 • Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Handschoenen worden op de juiste manier uitgetrokken

 • Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

 • Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen

 • Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

 • Mond neusmaskers kwaliteit FFP1 en FFP2 zijn aanwezig op de afdeling

 • Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

PK werkschemas en aftekenlijsten

Poli Kliniek: Werkschema's en aftekenlijsten.

 • De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

 • De frequenties in de schema's zijn voldoende hoog en corresponderen met de vervuilingsgraad van de ruimte.

 • De frequenties van schoonmaak zijn gelijkelijk verdeeld over de tijdsperiode.

 • Langer periodieke werkzaamheden zijn overzichtelijk en inzichtelijk in de werkschema's opgenomen. ( verdeling en frequenties zijn weergegeven)

 • De werkschema's zijn afgestemd op de werkzaamheden die door de zorg uitgevoerd worden.

 • Afstemming van de werkzaamheden is dusdanig dat alle ruimten en materialen onder een van beiden verantwoordelijkheid valt.

 • De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

 • Voor langer dan dagelijks periodieke werkzaamheden wordt een aftekenlijst gehanteerd.

 • De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

 • Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.

PK reiniging spreek/onderzoekskamer

Poli Kliniek reiniging onderzoek/behandelruimte

 • De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

 • De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

 • De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

 • Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

 • Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

 • Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

 • Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

 • Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

 • Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

 • Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

 • De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

 • Desinfectie vindt daar waar nodig plaats

 • Desinfectie wordt juist uitgevoerd

 • Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

 • Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

 • Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

 • schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

 • De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

 • Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

 • De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

 • Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

 • Natte ruimten zijn visueel schoon

 • Algemene ruimten zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

PK reiniging overige ruimten

Poli Kliniek reiniging overige ruimten

 • De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

 • De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

 • De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

 • Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

 • Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

 • Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

 • Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

 • Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

 • Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

 • Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

 • De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

 • Desinfectie vindt daar waar geïndiceerd plaats

 • Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

 • Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

 • Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

 • Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

 • schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

 • De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

 • Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

 • De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

 • Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

 • Natte ruimten zijn visueel schoon

 • Algemene ruimten zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

PK Kennis medewerker

Poli Kliniek Kennis medewerker

 • Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

 • Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

 • Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

 • Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

 • Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

 • Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

 • Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

OK handhygiene medewerker

OK: Handhygiene medewerker

 • Handen worden op de juiste wijze gewassen

 • Handen worden alleen indien strikt noodzakelijk gewassen

 • De handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

 • De indicatie voor handdesinfectie is correct

 • De voorkeur gaat uit naar handdesinfectie boven handen wassen

OK persoonlijke hygiene medewerker

OK: Persoonlijke hygiene medewerker

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

 • Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

 • Lange haren indien nodig samengebonden of bedekt

 • Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziekten

 • Er wordt niet gegeten of gedronken in ruimten waar cliënten/patiënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

 • Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

OK persoonlijke beschermingsmiddelen

OK: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 • Handschoenen zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN

 • Handschoenen worden voor de juiste indicatie gebruikt

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Handschoenen worden op de juiste manier uitgetrokken

 • Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

 • Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen

 • Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

 • Mond neusmaskers kwaliteit FFP1 en FFP2 zijn aanwezig op de afdeling

 • Mond neus maskers worden gebruikt voor de juiste indicatie

OK werkschemas en aftekenlijsten

OK: Werkschema's en aftekenlijsten.

 • De werkschema's zijn volledig, ook opslagruimten zijn hierin opgenomen.

 • De frequenties in de schema's zijn voldoende hoog en corresponderen met de vervuilingsgraad van de ruimte.

 • De frequenties van schoonmaak zijn gelijkelijk verdeeld over de tijdsperiode.

 • Langer periodieke werkzaamheden zijn overzichtelijk en inzichtelijk in de werkschema's opgenomen. ( verdeling en frequenties zijn weergegeven)

 • De werkschema's zijn afgestemd op de werkzaamheden die door de zorg uitgevoerd worden.

 • Afstemming van de werkzaamheden is dusdanig dat alle ruimten en materialen onder een van beiden verantwoordelijkheid valt.

 • De werkschema's worden door de medewerker aangehouden. Daar waar dat niet lukt wordt dit gecommuniceerd.

 • Voor langer dan dagelijks periodieke werkzaamheden wordt een aftekenlijst gehanteerd.

 • De aftekenlijst wordt als zodanig gebruikt en is direct op de afdeling inzichtelijk.

 • Er is voldoende controle op het invullen van de aftekenlijsten en dus ook op de uitvoering van de werkzaamheden.

OK reiniging OK tussenbeurt

OK reiniging OK tussenbeurt

 • De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

 • De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

 • De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

 • Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

 • Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

 • Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

 • Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

 • Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

 • Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

 • Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

 • De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

 • Desinfectie vindt daar waar geïndiceerd plaats

 • Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

 • Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

 • Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

 • Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

 • schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

 • De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

 • Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

 • De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

 • Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

 • Natte ruimten zijn visueel schoon

 • Algemene ruimten zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

OK reiniging OK eindbeurt

OK reiniging OK eindbeurt

 • De kar ziet er georganiseerd / verzorgd uit

 • De schoonmaakmaterialen ziet er verzorgd en opgeruimd uit

 • De te gebruiken schoonmaakmaterialen zijn schoon

 • Er worden geen sponzen en borstels gebruikt

 • Reiniging wordt uitgevoerd van schoon naar vuil

 • Handdesinfectie vindt op de juiste momenten plaats, bij overgang van vuil naar schoon, en na contact met potentieel besmet materiaal

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Scheiding tussen schoon en vuil wordt voldoende aangehouden

 • Er vindt afstemming plaats met de zorg over het moment van schoonmaak

 • Het te gebruiken systeem wordt op de juiste wijze toegepast

 • Microvezel wordt met de juiste hoeveelheid water gebruikt

 • Microvezeldoeken worden gebruikt in combinatie met een reinigings of desinfectiemiddel dat hier oor bestemd is.

 • De vouwwijze van de Microvezeldoeken wordt op de juiste wijze toegepast

 • Desinfectie vindt daar waar geïndiceerd plaats

 • Desinfectie wordt op de juiste wijze uitgevoerd

 • Gebruikte doeken worden duidelijk gescheiden van schone doeken verzameld

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen worden in de juiste concentratie gebruikt

 • Te gebruiken reinigingsmiddelen zijn als zodanig geëtiketteerd en hebben een N nummer

 • Te gebruiken sproeiflacons worden dagelijks geleegd, gespoeld en te drogen weggezet.

 • Te gebruiken schoonmaakmaterialen worden na contact met mogelijk besmet materiaal gereinigd en gedesinfecteerd of weggegooid alvorens in een volgende ruimte gebruikt te worden.

 • schoonmaakschemas van dagelijkse, wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden als zodanig aangehouden.

 • De wekelijkse en langer periodieke werkzaamheden worden op een aftekenlijst geparafeerd.

 • Er is op de afdeling voor zorgmedewerkers materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging en/ of desinfectie

 • De schoonmaakkar is schoon en opgenomen in een schoonmaakschemas voor wekelijkse reiniging

 • De werklast ziet er schoon, verzorgd en opgeruimd uit

 • Schoonmaak van de werklast is opgenomen in een wekelijks reinigingsschema

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Cliënten/patientenkamers zijn visueel schoon

 • Natte ruimten zijn visueel schoon

 • Algemene ruimten zijn visueel schoon

 • Opslag van materialen en voorraad hindert schoonmaak niet

 • Verbeteradvies op dit onderdeel:

OK kennis medewerker

OK Kennis medewerker

 • Medewerker kent de indicaties voor droog en nat reinigen

 • Medewerker kent de indicaties voor desinfectie.

 • Medewerker weet welke desinfectantia er gebruikt kunnen worden op de werkplek.

 • Medewerker weet welke middelen voor welke indicatie gebruikt moeten worden.

 • Medewerker weet waar de protocollen voor reiniging en desinfectie te vinden zijn en kan dit aantonen.

 • Medewerker weet hoe het bij desinfectie gebruikte materiaal behandeld moet worden.

 • Medewerker weet hoe een isolatiekamer gereinigd en/of gedesinfecteerd moet worden of kan deze informatie vinden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen gedragen moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer handschoenen uitgedaan moeten worden.

 • Medewerker weet wanneer de handen gedesinfecteerd kunnen worden.

PM faciliteren van medewerkers

PM faciliteren van medewerkers

 • Medewerkers worden voldoende gefaciliteerd in materialen en middelen

 • De te gebruiken materialen voldoen aan de daarvoor geldende normen

 • Herziening in richtlijnen en protocollen worden zodanig geïmplementeerd dat zij in de praktijk toegepast kunnen worden

 • Implementatie van nieuwe protocollen en/of werkwijzen wordt geborgd door toetsing in de praktijk

 • Communicatie en registratie is dusdanig geregeld dat bij ziekte de werkzaamheden makkelijk overgenomen kunnen worden

 • Algemene informatie vanuit de instelling is voor de medewerkers direct beschikbaar of wordt actief aangereikt

 • Bij klachten op infectiepreventievlak wordt de betreffende medewerker gefaciliteerd in verbetering van dit knelpunt.

 • Medewerkers worden zoveel mogelijk op een en dezelfde afdeling te werk gesteld

 • Er is voldoende aandacht en ondersteuning in het afstemmen van de werkzaamheden op de zorgprocessen

 • Er is voldoende flexibiliteit om werkzaamheden afhankelijk van de vervuilingsgraad aan te passen, zorg op maat

PM kwaliteitsmetingen gericht op infectiepreventie

PM en kwaliteitsmetingen gericht op infectiepreventie

 • Er is naast een visuele norm een norm voor kwalitatief goed werk geformuleerd.

 • Deze norm is objectief meetbaar

 • Aan de hand van deze norm wordt de kwaliteit getoetst

 • De werkwijze van medewerkers wordt periodiek op de werkvloer getoetst

 • Aan de hand van resultaten van een toetsing wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd

 • Aftekenlijsten worden periodiek gecontroleerd op volledigheid en haalbaarheid

 • Aan de hand van de resultaten van de toetsing wordt een plan van aanpak ontwikkeld en uitgevoerd

 • Persoonlijke hygiene en handhygiene wordt periodiek getoetst op de werkvloer

 • Aan de hand van de resultaten van de toetsing wordt een plan van aanpak ontwikkeld en uitgevoerd

 • Onderhoud van materiaalwagen, materiaal en werkkast wordt periodiek getoetst

 • Aan de hand van de resultaten van de toetsing wordt een plan van aanpak ontwikkeld en uitgevoerd

 • Actuele kennis van de medewerker wordt periodiek getoetst

 • Aan de hand van resultaten wordt al dan geen bijscholing verzorgd.

PM ondersteuning bij uitbraken

PM ondersteuning bij uitbraken

 • PM heeft voldoende kennis over de gang van zaken bij uitbraken

 • PM vervult een passende rol in een uitbraak en communiceert / stemt af met vakinhoudelijke deskundigen.

 • PM beschikt over de nodige protocollen en draaiboeken betreffende uitbraken.

 • PM kent globaal de inhoud van zijn/haar rol zoals beschreven in deze protocollen

 • PM beschikt over een overlegstructuur waarbij medewerkers voldoende geïnformeerd, geinstrueerd en gefaciliteerd worden .

 • PM beschikt over de kennis van desinfectantia en de werkzaamheid tegen verschillende uitbraak veroorzakende micro organismen.q

 • In contracten is voldoende rekening gehouden met seizoensgebonden uitbraken.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.