Audit

Generelt

Er det gjennomført SJA for arbeidsoperasjonen

Har alle i arbeidslaget signert på SJA

Er det spesielle faremomentene ved arbeidsoperasjonen

Har alle montører i arbeidslaget nødvendige kurs

Har alle montørene tilstrekkelig erfaring med arbeidsoperasjonene

Bruker montørene i masten dobbel fallsikring

Er det satt av tilstrekkelig med tid til dagens arbeidsoppgaver

Er det andre avvik?

Spesielle sjekkpunkter for arbeidsoperasjonene

Har alle på laget kurs i bruk motorisert verktøy

Brukes det personlig og pålagt verneutstyr

Er jobbinstruksene fulgt i bruk av motorisert verktøy

Brukes støttestropp med wirekjerne

Brukes dobbel fallsikring ved arbeid oppe i mast

Brukes fallsikringene riktig

Underskrift av Kontrolløren
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.