Verslag

Is de winkel goed bereikbaar?

Is de aanrijroute door woonwijk, geen doorgaande weg?

Is de aanrijroute een klankkast?

Is de route langs scholen of sportscholen of verzorgingshuizen, IKV veiligheid op route

Winkel in aanbouw?

Is de losplaats bij de winkel goed bereikbaar?

Kwaliteit losplaats

Is er voldoende manoeuvreer ruimte om op de losplaats te komen?
Komt de verkeersveiligheid in gevaar bij het manoeuvreren naar de losplaats?
Staat de auto in een lossluis tijdens het lossen?

Gebeurt het gehele losproces inpandig met gesloten deuren?

Bewoning direct naast of boven losplaats?

Gaat geluid richting bewoning

Gesproken met filiaalmanager of AH medewerker ? Zo ja wie?

Foto's

Verslag bij de foto's

Afsluiting

Aandachtspunten

Conclusie

Dagrand avond van 19:00 uur tot 21:00 uur

Dagrand avond van 23:00 uur tot 5:00 uur

Dagrand avond van 5:00 uur tot 7:00 uur

Dagrand avond van 21:00 uur tot 23:00 uur

Aanvullende punten voor conclusie

Handtekening
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.