Audit

Materieelgegevens
Voertuig / Type / kenteken:

Controle aanwezigheid tankpassen

Controle voertuig (start)

Rijverlichting gecontroleerd

Signalering gecontroleerd

Materieel representatief / schoon

Start ritregistratie

BIJ AFTANKEN MATERIEEL ALTIJD WERKELIJKE KILOMETERSTANDEN INVOEREN BIJ HET AFREKENEN
INDIEN DEZE NIET INGEVOERD WORDEN DAN IS HET EEN ONGELDIGE RIT.
Start datum / tijd

Start kilometerstand:

Materieel afgetankt?
Startlocatie ritregistratie:
Eind ritregistratie

EINDE RITREGISTRATIE MATERIEEL AFTANKEN!!
Eind datum / tijd

Eind kilometerstand:

Materieel afgetankt?
Eind locatie ritregistratie:
Ondertekening
Bestuurder / gebruiker verklaart hierbij zich aan de geldende voorschriften en regels gehouden te hebben tijdens het gebruik van het materieel, alle voortvloeiende kosten mbt deze afwijking zullen aan bestuurder worden doorbelast (schade, boetes en of overige aanverwante zaken)
Is er privé gereden? Zo ja, reden opgeven + route + begin en eind KILOMETERSTANDEN !!
Is materieel ook voor woon-/werkverkeer gebruikt?

Beschrijf kort de zakelijk bereden route (wegnummers en/of tekeningnummers)

Evt overige opmerkingen tbv gebruik materieel (storingen/schades/etc)

Dagregistratie mailen naar PLANNING@TRAFFICANDMORE.NL
Naam bestuurder/ gebruiker + telefoonnummer (vergeet niet je handtekening te zetten)
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.