Başlık Sayfası

 • Üzerinde yürütülen

 • Tarafından hazırlanan

Denetim

 • Select date

 • Division

 • Proje Adı

 • Lokasyon
 • Project Manager

 • Site Manager

1-Leadership

 • 1.1 Proje ve Saha Yönetimi tarafından haberli-habersiz SW&T yapılarak, EHS olarak saha kontrolü yapılmış mı?

 • 1.2 SW&T tespitleri sonrası belirlenen aksiyonların takibi yapılıyor mu? Nasıl yapılıyor? Kayıt altına alınıyor mu?

 • 1.3Proje ve saha yönetimi tarafından organize edilen toplantılarda EHS ile ilgili konular gündeme alınmış mı?

 • 1.4 Olay sonrası analiz sürecine Proje ve Saha Yönetimi dahil olmuş mu? ( Serious olaylarda)

 • 1.5 Risk değerlendirmesi sürecine Proje ve Saha Yönetimi dahil olmuş mu?

 • 1.6 Projede açılan DÖF’ler Proje ve Saha Yönetimi tarafından takip ediliyor mu?

 • Add location
 • 1.7 Projeye ait EHS dökümantasyonuna ulaşılabiliyor mu?

2-Communitation&Documentation

 • 2.1 Düzenli olarak EHS toplantıları , kurul toplantı yada kick off toplantıları yapılıyor mu

 • 2.2 EHS MIP tarafından Proje ve Saha Yönetimi dahil olduğu periyodik toplantılar yada görüşmeler yapılarak süreçler göZden geçirilmiş mi?

 • 2.3 Saha Yönetimi ve Supervizor tarafından toolbox, emniyet şeridi yayınlar çalışanlara eğitim veriliyor mu?

 • 2.4 Sharepoint’te Proje EHS dökümanları düzenli olarak arşivleniyor mu?

3-Trainning App.

 • 3.1 Proje işbaşı ve ziyaretçi eğitim sunumlarında proje riskleri, ZHC yaklaşımı ve Hayat Kurtaran Altın Kurallar yer alıyor mu?

 • 3.2 Emniyet şeridi, Emniyet anı ve toolbox eğitimleri düzenli olarak verilmiş mi?

 • 3.3 Projedeki Lessons Learned konuları çalışanlara aktarılmış mı?

 • 3.4 Eğitim planı iş programına göre oluşturulup, uygulanıyor mu?

 • 3.5 Proje riskleri dikkate alınarak eğitim planı içerisinde elektrik işlerinde güvenlik, yol güvenliği vb konularda eğitim düzenlenmiş mi?

4- Risk Management

 • 4.1 Proje kapsamındaki tüm iş kalemlerine uygun JSA yapılmış mı?

 • 4.2 Bu JSA’ları tanımlamak için liste üzerinden takip oluşturulmul mu?

 • 4.3 JSA hazırlanmasında Saha Yönetimi sürece dahil olmuş mu?

 • 4.4 Hazırlanan JSA’lar LMHA çalışanlara düzenli olarak aktarılmış mı?

 • 4.5 Hazırlanan JSA’lar Saha Yönetimi ve Alt yüklenici tarafından onaylanmış mı?

 • 4.6 Projedeki günlük riskler LMHA, Günlük kontrol formu vb. dökümanlar üzerinden yönetiliyor mu?

5- Work Permit

 • 5.1 Proje kapsamında kullanılan çalışma izni EHS planda tanımlanmış mı?

 • 5.2 Proje çalışma izni düzenli olarak uygulanıyor mu?

 • 5.3 Projede çalışma izni kayıtları düzenli olarak kayıt altına alınıyor mu?

6- Incident Management

 • 6.1 Pro-aktif ve Re-aktif olaylar ‘Olay Bildirimi’ modulü üzerinden bildirim yapılıyor mu?

 • 6.2 Proje’de yaşanan olay sonrası Proje ve Saha Yönetimi ile aksiyonlar belirlenip DÖF süreci başlatılarak, takibi sağlanıyor mu?

 • 6.3 Olay Bidirim’ modülünde olay incelenmesi gerekli ya da Incident Reporting tool girişi yapılan olaylar için kök-sebep analizi yapılmış mı?

 • 6.4 Projede tüm çalışanlar Ramak kala ve Tehlikeli durum bildirimi nasıl yapılacağını biliyor mu?

 • 6.5 Projede çalışanlardan Ramak kala ve Tehlikeli

7-Contractor Management

 • 7.1 Projedeki alt işveren EHS değerlendirmesi sürecinden geçmiş mi?

 • 7.2 Projedeki alt işveren EHS kick off toplantısı yapılmış mı?

 • 7.3 Projede alt yüklenicilerin EHS dökümantasyonu kontrol edilerek arşivlenmiş mi?

 • 7.4 Projede alt yükleniciler ile düzenli olarak EHS toplantıları yapılıyor mu?

 • 7.5 Projede alt yükleniciler düzenli olarak sahaları kontrol ediliyor mu?

8- Emergency Management

 • 8.1 Projede acil durum planı mevcut mu?

 • 8.2 Projede acil durum ekipleri belirlenmiş ve ilan edilmiş mi?

 • 8.3 Projede acil durum tatbikatları gerçekleştirilmiş mi?

 • 8.4 Projede toplanma noktaları belirlenmiş mi?

 • 8.5 Projede ilkyardımcı personel sayısı yeterli mi?

 • 8.6 Projeye en yakın sağlık kuruluşu tespit edilip iletişim bilgileri yayınlanmış mı?

 • 8.7 İlkyardım dolabı mevcut mu? Yeterli sayıda mı? İçerisindeki malzemelerin kontrolleri yapılıyor mu?

9- Equipment Control Management

 • 9.1 Ekipman kontrol prosedürü uygulanıyor mu?

 • 9.2 Ekipman kontrolleri için sorumulu personel atanmış mı?

 • 9.3 Aylara ait renk kodu çalışanlar tarafından biliniyor mu? Sahalara renk kodu tablosu asılmış mı?

 • 9.4 Yüksekte çalışma ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmış mı?

 • 9.5 İskele, çalışma platform, merdiven kontrol prosedürüne göre kontrolleri yapılıyor mu? Kontrol sonrası ekipman üzerinde etiket mevcut mu?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.