Title Page

 • Site conducted

 • Nr

 • Omschrijving werkzaamheden

 • Klantnaam

 • Uitgevoerd op

 • Uitgevoerd door

1 - Locatie instructies

 • 1.1 - Heeft de poortinstructies van de locatie gezien en begrepen

2 - Risico evaluatie

 • 2.1 - Wordt er gewerkt in een besloten ruimte?

 • Zorg voor de juiste werkvergunning indien nodig.

 • 2.2 - Is er sprake van heet werk? (Slijpen, lassen en in sommige gevallen solderen.)

 • Zorg voor de juiste werkvergunning indien nodig en beschikbaarheid van brandblusmogelijkheden.

 • 2.3 - Wordt er gewerkt aan componenten onder spanning?

 • Zorg voor de juiste werkvergunning indien nodig.

 • 2.4 - Wordt er gewerkt op hoogte?

 • Zorg voor de juiste werkvergunning indien nodig.

 • 2.6 - Is er mogelijk risico op blootstelling aan asbest?

 • Stop direct de werkzaamheden en overleg met manager of contactpersoon.

3 - Gevaren op de werkplek

 • 3.1 - Zijn er vrije in- en uitgangsroutes van en naar de werkplek?

 • 3.2 - Is de werkplek vrij van struikelgevaar, valgevaar en gevaar van uitglijden?

 • Noem de gevaren.

 • 3.3 - Is de werkplek vrij van obstakels?

 • Noem de gevaren

 • 3.4 - Is het werkgebied vrij van vallende of bewegende voorwerpen?

 • Noem de gevaren.

 • 3.5 - Is er voldoende ruimte om veilig te werken?

 • Geef de reden voor het gebrek aan ruimte.

 • 3.6 - Worden de gevaren van het verkeer adequaat beheerst?

 • Noem de gevaren.

4 - Machinegevaren

 • 4.1 - Is de machine zodanig beveiligd dat deze niet per ongeluk kan worden bediend?

 • Geef aan welke andere beschermingsmethoden zijn ingevoerd om dit te rechtvaardigen.

 • 4.2 - Zijn alle elektrische gevaren veilig afgeschermd?

 • Geef aan welke andere beschermingsmethoden zijn ingevoerd om dit te rechtvaardigen.

 • 4.3 - Kan de taak worden uitgevoerd zonder veiligheidsvoorzieningen te verwijderen?

 • Geef aan welke andere veiligheidsprocedures zijn ingevoerd.

 • 4.4 - Bent u voldoende beschermd tegen extreem warme en koude machineonderdelen?

 • Geef aan welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om blootstelling te voorkomen.

5 - Risico's van persoonlijke blootstelling

 • 5.1 - Zijn alle hijstaken veilig uitgevoerd? (2 persoons lift, takel etc ......)

 • Geef de redenen aan.

 • 5.2 - Bent u voldoende beschermd tegen overmatig lawaai?

 • Geef aan welke aanvullende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om dit te bestrijden.

 • 5.3 - Is er voldoende licht om de taak veilig uit te voeren?

 • Vraag een extra lichtbron aan.

 • 5.4 - Is het werkgebied vrij van overmatige trillingen?

 • Welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen?

 • 5.5 - Is het werkgebied vrij van blootstelling aan hoge temperaturen en vochtigheid?

 • Geef aan welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

 • 5.6 - Is het werk vrij van blootstelling aan lage temperaturen?

 • Geef aan welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

 • 5.7 - Beschikt u over het juiste gereedschap om de taak veilig uit te voeren en zijn deze in goede staat?

 • Geef aan wat u moet doen om dit recht te zetten.

 • 5.8 - Is het werkgebied vrij van blootstelling aan schadelijke stoffen die onder COSHH vallen?

 • Geef aan welke aanvullende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

6 - Administratieve controles

 • 6.1 - Heeft u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen om de taak uit te voeren?

 • Zorg ervoor dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt voordat u doorgaat met de taak.

 • 6.2 - Is de operator ge├»nformeerd over de uit te voeren werkzaamheden?

 • Geef aan wie op de hoogte is van het werk dat wordt gedaan.

 • 6.3 - Beschikt u over de vereiste vaardigheden om de taak te voltooien?

 • Geef aan welke delen van de taak u niet kunt voltooien en hoe u dit moet doen.

7 - Opmerkingen

 • undefined

 • Handtekening

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.