Algemeen technische informatie tanklichter

Nummer van het certificaat van Goedkeuring:

Bunkerboot (volgens definitie):

ADN Type schip:

Aantal ladingtanks :

Materiaal/Coating:

Materiaal/Coating:

Type ladingtank:

Openingsdruk Snelafblaasventiel(en): /

Afsteldruk tankveiligheden Type G schip:

Monstername inrichting aansluitmogelijkheid:

Monstername opening:

Type monstername inrichting:

Gesloten waterdip mogelijk:

Watersproei installatie aanwezig:

Drukalarminrichting 40 Kpa:

Verwarming laad/losleidingen:

Verwarming ladingtanks:

Ladingsverwarmingsketel:

Koelinstallatie:

Inertiseringsinstallatie aanwezig:

Soort Installatie:

Pompkamer onder dek:

Overdrukinstallatie aanwezig:

Indien overdrukinstallatie aanwezig in welke ruimte:

Uitvoering van de gasverzamelleiding conform ADN:

Gasverzamelleiding en inrichtingen verwarmd:

Aantal sloptanks:

Inhoud sloptank 100% in m3:

Aantal separaat te laden partijen:

Maximale laadsnelheid:

Aantal ladingpompen:

Type pomp(en):

Max. pomp capaciteit:

Max. Tonnage:

Max.Tonnage bij 2.10m:

Inzinking in mt/cm op de ijk:

Onderdekse ladingleidingen aanwezig:

100% inhoud onderdekse leidingen in m3:

Lengte over alles:

Breedte over alles:

Max. geladen diepgang:

Max. ledige diepgang:

Kruiplijn bij max. geladen diepgang:

Kruiplijn bij max. ledige diepgang:

Kruiplijnhoogtemeter met alarmering:

Diepgangmeter:

Holte:

Schip uitgerust met kopbesturing actief/passief :

Type kopbesturing:

Hekschroef aanwezig:

Type Hekschroef:

Is schip uitgerust met duwsteven:

Voorschip:

Achterschip:

Hoogte “Spillrand”:

Vloeistof Manifolds:

Aankoppel mogelijkheden laden:

Achter

Voor

Midden

Aankoppel mogelijkheden lossen:

Midden

Achter

Voor

Afstand manifold v.a. voorschip (afstanden in meters):

Stuurboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - /- / - / - /

Bakboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Hoogte manifold t.o.v. de ledige lastlijn (afstanden in meters):

Bakboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - /- / - / - /

Bakboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Hoogte manifold t.o.v.de geladen lastlijn (afstanden in meters):

Bakboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - /- / - / - /

Bakboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Afstand manifold v.a. de huid (afstanden in meters):

Bakboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - /- / - / - /

Bakboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Dampretour manifolds

Afstand manifold v.a. voorschip (afstanden in meters):

Bakboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - /- / - / - /

Bakboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Hoogte manifold t.o.v. de ledige lastlijn (afstanden in meters):

Bakboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - /- / - / - /

Bakboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Hoogte manifold t.o.v.de geladen lastlijn (afstanden in meters):

Bakboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - /- / - / - /

Bakboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Afstand manifold v.a. de huid (afstanden in meters):

Bakboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - /- / - / - /

Bakboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Afstand aansluitflens tot manifoldsteun (afstanden in meters):

Bakboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord voor: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Bakboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord midden: - / - / - / - / - / - / - / - / - /- / - / - /

Bakboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Stuurboord achter: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Laad/Los operatie vanuit het stuurhuis/controleruimte bedienbaar (ADN 9.3.x.21.8):

Tankniveau meetinrichting:

Tankniveau meetinrichting type:

Klasse bureau:

Schip:

Telefoon nummer(s) schip: - / - / -

Faxnummer(s):

E-mail:

Naam eigenaar/exploitant schip:

Adresgegevens

Telefoon nummer(s): - / - / -

Fax nummer:

E-mail:

Naam operator:

Adres

Telefoon nummer(s): - / - / -

Fax nummer:

E-mail:

Kwaliteitshandboek ontwikkeld door:

Uitgerust met flankingroeren:

Voortstuwingsvermogen:

Aantal voortstuwingsschroeven:

Max. aantal te duwen bakken als genoemd in Certificaat van Onderzoek:

Max. lengte en breedte (opvaart): (afvaart):

Max. te duwen tonnen (opvaart): (afvaart):

Fabricage data laad- losslangen:

Bouwjaar schip volgens CvO :

Opmerkingen in CvO aangaande ombouw schip:

Jaar / jaren van ombouw schip volgens CvO:

Winches tbv het afmeren:

Voor:

Achter:

Indien ja, met split-drum?:

Voor:

Achter:

Bunkergiek:

Bunkergiek uitgerust met een ladder en valbeveiliging:

Dubbelwandige lichter:

Temperatuurklasse:

Explosiegroep:

Efficient stripping systeem (watertest conform CDNI uitgevoerd):

Efficient stripping wal/schip aansluiting conform ISGINTT 11.1.14.14:

Spudpa(a)l(en) aanwezig:

Gewicht van het ledige schip (inclusief bunkers en vaste inventaris):

Schip is gecertificeerd met een Green Award:

Uitgifte datum:

Schip uitgerust met een computer met stabiliteitsprogramma dat door het Classificatiebureau als dusdanig aanvaard:

Naam P&I club:

Scheepscertificaten en verplichte rapportages/documenten

Geldig certificaat van onderzoek

Geldig tot

Geldig Certificaat van Onderzoek

Geldig tot

Geldig communautair certificaat

Geldig tot

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 3

Registratiedocumenten betreffende het transport van UN 1203

Losverklaring aan boord

Verklaring inzake de beproeving van het nalenssysteem

Alle laad-/losslangen hebben een geldig keuringscertificaat.

Laad-/losslang

Verklaring keuring elektrische inrichtingen

Uitgifte datum

ADN deel 1 t/m 9 up to date

Geldige certificaten van brandblusmiddelen

Brandslangen

Brandslang
Geldig tot

Draagbare en verrijdbare brandblusser

Brandblusser
Geldigtot

Vaste brandblusinstallatie

Geldig tot

Geldige meggertest

Uitgifte datum

De elektrische geleidbaarheid van de leidingssystemen is gemeten

Uitgiftedatum laatste meetrapport

Geldige meetbrief

Geldig tot

Geldig attest vloeibaargasinstallatie (koken, verwarmen en/of koelen

Geldig tot

Lekveiligheidsplan en bescheiden met betrekking to de intactstabiliteit zijn aan boord

Uitgiftedatum

Geldige verklaring classificatie bureau vast opgestelde gasdetectie systemen

Uitgiftedatum

Geldige verklaring beproeving vast opgestelde gasdetectie systemen

Geldig tot

Geldige verklaring pompkamer

Geldig tot

Beveiligingsplan opgesteld en geïmplementeerd aan boord in relatie tot de te vervoeren stoffen.

Verklaring van periodieke inspecties van het stuurwerk

Uitgiftedatum

Geldig installatiecertificaat van de radar(s)

Uitgiftedatum

Geldig certificaat centraal brand/rookmeldsysteem

Geldig tot

Geldig classificatie certificaat

Geldig tot

Er zijn geen openstaande "Conditions of Class" in het classificatie certificaat die verlopen zijn

Datum laatste audit:

Datum laatste audit:

Alle reddingsvesten hebben een geldig certificaat

Reddingsvest
Geldig tot

Opmerkingen

Certificaten bemanning, opleiding en training

De kapitein bevestigt inachtneming van de regels met betrekking tot werk-, en rusttijden

Exploitatiewijze tijdens de inspectie

Er zijn voldoende bemanningsleden aan boord met een geldig vaarbewijs/vaar patent.

Er zijn voldoende bemanningsleden aan boord met een radar patent

Er zijn voldoende bemanningsleden aan boord met een geldig certificaat “bediening marifonie”.

Is er minstens een lid van de bemanning in het bezit van het vereiste ADN certificaat

De schriftelijke instructies zijn aanwezig

De bemanning is bekend met de risico’s verbonden aan de te vervoeren producten

De bemanning is bekend met het gebruik van veiligheidsmiddelen

De bemanning is bekend met de veiligheidsvoorschriften

Oefeningen met brandblusmiddelen vinden plaats

Datum laatste oefening

Veiligheidsoefeningen vinden plaats

Datum laatste oefening

Operationele oefeningen vinden plaats

Datum laatste oefening

De bemanning is in directe dienst van de eigenaar/rederij.

Er is een veiligheidsadviseur aangesteld.

Bij iedere bemanningwissel (kapitein) vindt er een aantoonbare gedocumenteerde wachtoverdracht plaats.

Er is onder alle omstandigheden een ADN deskundige aan boord

Opmerkingen

Gezondheid en Veiligheid

EHBO-uitrusting aanwezig

Voor elk bemanningslid zijn persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden conform ADN en lokale voorschriften toegepast

Geschikte adembeschermingsmiddelen zijn aanwezig

Geschikte adembeschermingsmiddelen zijn operationeel

Gasdichte kleding is aanwezig

Gasdichte kleding is in goede staat

Chemisch resistente kleding is aanwezig

Chemisch resistente kleding is in goede staat

Er zijn veiligheidsvoorschriften voor het

* werken onder gevaarlijke omstandigheden

* betreden van andere niet hieronder genoemde besloten ruimten

* betreden van ladingtanks

* betreden van kofferdammen

* betreden van zijtanks en dubbele bodems en/of ladingtankruimte

* betreden van pompkamers

* laden/lossen

* reinigen van ladingtanks

* stel vast dat de gevaren verbonden aan het gebruik van chemicaliën en/of recirculatiewater bekend zijn

* stel vast dat de gevaren verbonden met tanks die giftige stoffen hebben bevat bekend zijn

* tijdens reiniging / ventilatie wordt de tankatmosfeer regelmatig gecontroleerd

* de luchtkwaliteit aan dek en, indien van toepassing, in de pompkamers wordt tijdens de reiniging gecontroleerd

Tijdens visuele controle aan dek en in de machinekamer(s) geen tekortkoming m.b.t. veiligheid vastgesteld

Oogdouche(s) aanwezig

Oogdouche(s) in goede staat

Nooddouche(s) aanwezig

Nooddouche(s) in goede staat

De volgende meetapparatuur is aanwezig en verkeert in goede staat:

* toximeter

Geldig tot

* explosiegevaarmeter

Geldig tot

* H2S meter

Geldig tot

* zuurstofmeter

Geldig tot

Alle zaklampen aan boord zijn erkend veilig uitgevoerd

Draagbare communicatieapparatuur is intrinsiekveilig uitgevoerd

Externe airconditioning units mogen gebruikt worden conform ADN 9.3.x.50.1.c

Specifieke medische uitrusting is aanwezig

De bemanning is bekend met de nodige medische behandeling bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Er zijn procedures op schrift voor:

* het dragen van reddingsvesten tijdens: meren/ontmeren, werkzaamheden buiten een door een railing beschermd gebied en bij overige risicovolle werkzaamheden aan dek.

* gasvrij maken

* het waarborgen van de scheepsstabiliteit

* "efficient strippen" van ladingtanks

* reinigen van tanks

* productwisseling

* ballasten/ontballasten

* boord/boord overslag

* het omgaan met lading welke H2S bevat en de daarbij te gebruiken persoonlijke veiligheidsmiddelen.

* lading overslag

Op de loop- en werkdekken zijn voorzieningen aangebracht om uitglijden en vallen te voorkomen.

Opmerkingen

Drugs en alcohol beleid

De rederij/bevrachter beschikt over een drugs en alcohol beleid

In het beleid worden alcohol en drugstesten genoemd

Het drugs en alcohol beleid is op een voor ieder toegankelijke positie opgehangen of beschikbaar

Het beleid is aanwezig aan boord

De bemanning is met het drugs en alcohol beleid bekend

Onaangekondigd worden uitgevoerd:

* alcoholtesten

Datum laatste test

* drugstesten

Datum laatste test

De bemanning wordt periodiek medisch onderzocht

Brandblus- en reddingsmiddelen

De voorgeschreven brandblusmiddelen zijn compleet en gereed voor gebruik

De volgende onderdelen zijn operationeel en getest (overzichten aan boord)

* algemeen alarm

* centraal brand/rookmeldsysteem

* noodverlichting

* vaste blusgasinstallatie(s)

Het brandalarmplan (brandrol) is opgehangen

Het veiligheidsplan is opgehangen

Reddingsvesten verkeren in goede staat

Bijboot verkeert in goede staat

Bijboot is voor gebruik gereed

Reddingsvlot verkeert in goede staat

Reddingsvlot is voor gebruik gereed

Reddingsboeien verkeren in goede staat

Bergingsapparaat is aanwezig

Veiligheids- en reddingsuitrusting inclusief veiligheidslijn(en) is aanwezig

Alle overdruksystemen aan boord zijn operationeel.

Het gasdetectie systeem, dat gekoppeld is aan het overdruksysteem, is operationeel.

Opmerkingen

Bescherming van het milieu

De voorgeschreven bewijzen van afgifte zijn volledig en worden aan boord van het schip bewaard

* ladingsrestanten

Datum laatste bewijs van afgifte:

Datum laatste bewijs van afgifte:

* olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (machinekamer)

Datum laatste bewijs van afgifte:

Er zijn voorschriften m.b.t. het voorkomen van verontreiniging

De bemanning is vertrouwd met deze voorschriften

Het schip heeft een afsluitbare spillrand

Olie absorberend materiaal is aan boord aanwezig

Door toedoen van het schip is sinds de laatste EBIS Inspectie geen produkt/bunker-spill of milieuverontreiniging ontstaan.

Doelmatige lekbakken zijn aanwezig en voor onmiddellijk gebruik gereed

Drains en vents worden volgens voorschrift afgeblind

Procedures over hoe te handelen in geval van een spill zijn aanwezig

Bunkers zijn uitgerust met een “Bunker Overvul Beveiliging”

De bunkercontrolelijst wordt (aantoonbaar) voor het innemen van eigen scheepsbrandstof volledig ingevuld

De lensafsluiters in de machinekamer (achter) zijn in gesloten toestand verzegeld of voorzien van een slot

De lensafsluiters in de machinekamer (voor) zijn in gesloten toestand verzegeld of voorzien van een slot

De sleutels zijn op een gemakkelijk toegankelijke en aangeduide plaats in de machinekamer(s) aanwezig

Opmerkingen

Ladingoverslag

De veiligheidscontrolelijst wordt (aantoonbaar) voor laden en lossen volledig ingevuld

Er is geen zichtbare schade aan pakkingen, pompen, tankdeksels, filters, afsluiters en expansie stukken.

Het noodstopsysteem is bedrijfsgereed

Noodstop ladingpompen is bedrijfsgereed

Het noodstopsysteem van het schip kan worden aangesloten op het systeem van de wal

Noodstop ladingpompen kan worden aangesloten op het systeem van de wal

De overvulbeveiliging is bedrijfsgereed

Een laad- losplan is aanwezig

Het laad- losplan bevat informatie over:

* viscositeit

* smeltpunt

* dichtheid

* dampdichtheid

* vullingsgraden

* inhibitor/stabilisator eisen

* laad- los volgorde

* ballast / deballast volgorde

De bemanning heeft kennis van de relatie tussen vullingsgraad van de tanks en temperatuur van de lading

Over,-onderdruk kleppen worden gecontroleerd op operationeel functioneren

Over,-onderdrukalarmering is bedrijfsgereed

Over,-onderdrukalarmering wordt regelmatig gecontroleerd

Alle boutgaten van (blind)flenzen zijn voorzien van vast aangedraaide bouten en moeren.

Manometers zijn bedrijfsgereed

Er zijn geen vaste verbindingen tussen ballast- en ladingsystemen

De dekleidingen zijn duidelijk geidentificeerd

Rapporten over de inspectie van tankcoatings en/of RVS tanks zijn aanwezig

Het schip heeft een efficient nalenssysteem

Procedure “behandeling van kristalliserende stoffen” is aanwezig.

Procedure m.b.t. de gevaren van uitstomen zijn aanwezig

Ballastprocedures voor het vullen van de zijtanks en de dubbele bodems bij beladen tanks zijn aanwezig

De ballastprocedures voor het vullen van de zijtanks en de dubbele bodems bij beladen tanks zijn bij de bemanning bekend

De ballastprocedure bevat minstens volgende onderwerpen:

* de comptabiliteit van de lading met water

* de temperatuursgevoeligheid van de lading

* het vaststellen van het niveau in de ballasttanks en compartimenten

* het ballasten in ladingtanks

De gasverzamelleidingen kunnen operationeel gescheiden worden

De productleidingen kunnen operationeel gescheiden worden

Manometers zijn buiten de manifoldafsluiters aangebracht

Overdrukbeveiligingsysteem van de produktleidingen is operationeel

Noodstoppen van de ladingpompen kunnen ook vanuit de stuurhut bediend worden

Noodstoppen van de ladingpompen worden voor elke lossing getest

Bij elke overslag wordt er een nieuwe en voor het produkt geschikte pakking gebruikt.

Het tank niveau is op de monsteraansluiting aangegeven

De afdichtingen tussen de tankdome en het dek verkeren in goede toestand

Vonkarm gereedschap voor gebruik in de ladingzone is bedrijfsgereed

Procedure “technische black-out” tijdens lading behandeling aanwezig.

Procedure operationele veiligheid tijdens het gebruik bunkergiek aanwezig.

Opmerking:

Stuurhuis en navigatie

Marifoon(s) (VHF) is/zijn operationeel

Radar installatie(s) zijn operationeel

Bochtaanwijzer is operationeel

Automatic Identification System (A.I.S.) is operationeel

Kompas is operationeel

(D.) G.P.S. is operationeel

Electronische kaart (ECDIS) bijgewerkt.

Datum laatste wijziging

Echolood is operationeel

Automatische (Rivier) piloot is operationeel

Bedieninginstructies van nautische apparatuur zijn aanwezig

Bediening noodstuurinrichting is duidelijk aangegeven

Bediening kopschroefinstallatie(s) is duidelijk aangegeven

Stuwrichting kopschroef is duidelijk aangegeven op/bij bedieningsconsole

Roerstand aanwijzer is operationeel.

Het audio visueel alarm van het stuurwerk is goed werkend

Er is een procedure aanwezig om zeker te stellen dat er actuele nautische publicaties en actuele navigatie kaarten aan boord zijn

Er zijn actuele navigatiekaarten aanwezig voor de uit te voeren reis.

Procedures varen op zone 1 vaarwegen zijn aanwezig

Procedures varen op zone 2 vaarwegen zijn aanwezig

Er is voor iedere uit te voeren reis een schriftelijke reisvoorbereiding aan boord

Er is een procedure "varen tijdens slecht zicht" aan boord

Navigatie- en signaallichten zijn operationeel

Navigatie- en signaallichten zijn operationeel

Apparatuur t.b.v. het geven van geluidssignalen is operationeel

Optische tekens/dagmerken zijn operationeel

“Intra-ship” communicatie apparatuur operationeel

De verschillende “kruiplijnhoogten” zijn duidelijk aangegeven in het stuurhuis

De relatie tussen vaarsnelheid en de benodigde tijd voor het neerlaten van het stuurhuis is duidelijk aangegeven

Procedure “technische black-out” tijdens de vaart aanwezig.

Het schip is gecertificeerd voor “eenmansbediening”

test

Opmerking:

Afmeren / koppelen

Trossen en staaldraden zijn in bevredigende staat

Het schip is goed afgemeerd

Er is een procedure meren, ontmeren en ankeren aan boord.

Reservemateriaal om af te meren is aanwezig

Het schip is uitgerust met winches/lieren t.b.v. het afmeren

De winches/lieren t.b.v. afmeren verkeren in goede staat.

Ankerspillen verkeren in goede staat

Koppellieren verkeren in goede staat

Een koppelplan is beschikbaar

De (hijs) kranen zijn gekeurd en in goede staat.

Opmerking:

Machinekamer

Er is rapportage waaruit blijkt dat de volgende testen en controles regelmatig worden uitgevoerd aan:

* 24 V accu

* bluswater/dekwaspomp

* beveiligingsinrichtingen en alarmen

* bilge-alarm

* pompkamer gasdetectie systemen

* noodstop geforceerde beluchting in pompkamer

* noodstuurinrichting

* machinekamer alarm

* machinekamer instrumentatie

* vaste blusgas installatie

* hoofdtoevoer brandstof snelafsluiter

* hoofdtoevoer brandstof snelafsluiter

Gevaars- en waarschuwingsaanduidingen en nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven

De toegangen tot de machinekamer zijn vrij toegankelijk

Er is een planning voor uit te voeren technisch onderhoud beschikbaar

Er is een overzicht van reeds uitgevoerd technisch onderhoud beschikbaar aan boord

Opmerking:

Operationele veiligheid

Er is een kwaliteitshandboek aan boord.

Datum laatste versie:

De bemanning is met het kwaliteitshandboek bekend

Er is een recente backup van elektronische bestanden

Veiligheidsinstructies zijn direkt beschikbaar.

Aan boord zijn schriftelijke procedures voor:

Aan boord zijn schriftelijke procedures voor:

Aan boord zijn schriftelijke procedures voor:

* slang- of leidingbreuk

* overvullingen

* ladinglekkage naar naastgelegen compartimenten

* aanvaring / aan de grond lopen / milieu- vervuiling

* de gevaren en het omgaan met stikstof

* stikstofpurging en zuurstofverdrijving (inclusief registratie).

* het omgaan met gestabiliseerde stoffen

* het omgaan met zelfreactieve stoffen

* het omgaan met stoffen welke statisch opgeladen kunnen worden

“Niet roken”-voorschriften duidelijk aanwezig

De pompkamer -indien aanwezig- voldoet aan de ADN voorschriften

Aardkabel aansluit punten vrij van verf en roest

De aansluitingen voor de monsternameapparatuur zijn in orde

De monsternameinrichting is gesloten uitgevoerd

Monsternameinrichtingen zijn afgesloten en afgeblind

Certificaten van de veiligheidsventielen zijn aanwezig

De maximale bedrijfsdruk is aangegeven op het manifold of de tankdome

De minimale en maximale bedrijfstemperaturen zijn aangegeven op het manifold of de tankdome

Onder het manifold zijn op het dek rubber matten neergelegd.

Zijtanks, dubbele bodems, ladingtankruimten, besloten ruimten en kofferdammen worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van gassen en vloeistoffen.

De meetresultaten en controles van de in L.15.00.00 genoemde compartimenten worden geregistreerd.

Er is een scheepsstabiliteitsberekeningsprogramma aan boord

Er wordt voor belading, lossen, ballasten of ontballasten een aantoonbare stabiliteitsberekening gemaakt.

Er wordt voor vertrek een aantoonbare stabiliteitsberekening gemaakt.

De bemanning is verantwoordelijk voor de ladingbehandeling van de tankduwbak.

Er zijn procedures aanwezig mbt het gebruik van de bunkergiek.

De laad- losoperatie wordt door wal personeel uitgevoerd

De laatste editie van ISGINTT is aan boord

Orde en netheid / staat van onderhoud

Algemene indruk en de staat van onderhoud stelt tot tevredenheid

Opmerking:

Ladingmeting en ladingbeheer

EG Gecertificeerde tank calibratietabellen zijn beschikbaar

Geldig tot

De tankniveaumeetinrichting is operationeel

De tankniveaumeetinrichting wordt regelmatig gecontroleerd

De tankniveau alarminrichtingen zijn operationeel

De tankniveau alarminrichtingen worden regelmatig gecontroleerd

Meetlint en/of dipstok aanwezig

Een geijkte referentiethermometer met geldig certificaat is aanwezig

Geldig tot:

Thermometers voor het meten van de ladingtemperatuur worden regelmatig gecontroleerd

Tankthermometercontrolegegevens worden vastgelegd

Compressoren t.b.v. ladingbehandeling verkeren in goede staat

Pompen t.b.v. ladingbehandeling verkeren in goede staat

Dichtlooptijden van veiligheidsafsluiters zijn instelbaar

Dekleidingen zijn duidelijk gekenmerkt

Eisen m.b.t. verwarmen/koelen van lading zijn bekend

De temperatuur van verwarmde/gekoelde lading worden regelmatig gedurende de reis gecontroleerd

De temperatuurgegevens van verwarmde/gekoelde lading worden regelmatig gedurende de reis geregistreerd

Er is een leidingschema beschikbaar

Opmerking:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.