Audit

De check wordt gelopen per afdeling. Gangen en gedeelde ruimtes, zoals koffiekamers en toiletten, zijn inclusief. Trappenhuizen en liften worden daarentegen buiten beschouwing gelaten.

Schoonmaak

De ruimte is opgeruimd.

De ruimte is schoon.

Het inventaris is vrij van vlekken of strepen.

De vloer is vrij van overbodige spullen, zoals bijvoorbeeld dozen.

Bouwkundig/Elektra

De plafond is in een goede conditie.

De vloer is in een goede conditie.

De muren zijn in een goede conditie.

De inventaris is in een goede conditie.

Er is geen slip- of struikelgevaar.

De opbergruimtes zijn toegankelijk en ordelijk.

De ruimte is duidelijk aangegeven met behulp van bewegwijziging.

Alle elektrische draden en apparatuur zijn veilig weggewerkt.

Medische instrumentatie

Apparaten zijn voorzien van een onderhoudssticker.

De datum op de onderhoudssticker op de apparaten valt binnen de geldigheidstermijn.

De medische gassen staan opgeslagen in de daarvoor bestemde ruimte(s).

Alle flessen medisch gas zijn opgeslagen in kratten of beugels.

(Brand) veiligheid

Er zijn brandblussers aanwezig binnen een acceptabele afstand.

De brandblussers zijn vrij toegankelijk.

De handbrandmelders zijn goed zichtbaar.

De branddeuren functioneren naar behoren.

De ruimte is vrij van elektrische kachels of ander brandbaar apparatuur.

Ruimtes zijn afgesloten wanneer deze niet in gebruik zijn.

Er liggen geen sleutels voor handen van onbevoegden.

Calamiteiten/vluchtroutes

Het vluchtplan is duidelijk zichtbaar.

De borden 'nooduitgang' zijn goed verlicht en zichtbaar.

De gangen en deuren zijn vrij van obstakels.

Gevaarlijke materialen

Naalden worden gescheiden van het overige afval.

SZA vaten zijn goed afgesloten.

Er is signalering aanwezig bij de aanwezigheid van gevaarlijke materialen.

Eindoordeel

Bedankt

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Vergeet niet een rapportage te verzenden naar je e-mailadres.

Handtekening:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.