Title Page

 • Conducted on

 • Prepared by

ลานจอดรถ

 • บริเวรลานจอดรถสะอาดรวมถึงถังขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่?

 • บริเวณลานจอดรถมีการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้หรือไม่?

 • มีรถเข็นจอดทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถหรือไม่?

 • บริเวณลานจอดรถไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทั้งหมดหรือไม่?

 • บริเวณลานจอดมีความปลอดภัยและไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายหรือไม่?

 • ป้าย Makro สะอาดและหลอดไฟทำงานได้ปกติหรือไม่?

ทางเข้าสโตร์

 • ประตูและหน้าต่างทางเข้าสโตร์สะอาด ไม่มีชิ้นส่วนที่ชำรุด หรือไม่?

 • ป้ายโปรโมชั่นอัพเดทเป็นปัจจุบัน เห็นชัดเจน และวางในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่?

 • ทางเข้าสโตร์สะอาด มีสินค้าวางขีดขวางหรือไม่?

 • รถเข็นมีเพียงพอสำหรับลูกค้า และอยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่

 • ร้านเช่าหน้าสโตร์ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่?

 • มีบอร์ดแม็คโครเมลล์ไว้บริการลูกค้าหรือไม่?

จุดบริการลูกค้า(C/O)

 • เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์สะอาดไม่มีขยะ มีพนักงานอยู่ประจำจุดหรือไม่?

 • ลูกค้าได้รับการทักทาย(สวัสดี/ขอบคุณ)จากพนักงานและรปภ.ตรงทางเข้าและออกหรือไม่?

 • บริเวณจุดแลกของแถมสะอาดและมีพนักงานประจำจุดหรือไม่?

 • หัวTill แคชเชียร์สะอาด มีป้ายราคาครบถ้วนและมีการจัดเรียงสินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่?

 • พนักงานแคชเชียร์ มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและมีความพร้อมในการบริการลูกค้าหรือไม่?

 • อุปกรณ์การทำงานของแคชเชียร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพียงพอสำหรับลูกค้าหรือไม่?

แผนกผักและผลไม้

 • แผนกจัดเรียงสินค้าเป็นระเบียบ สวยงาม/ป้ายราคาครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่?

 • ตู้แช่ผักและผลไม้สะอาด เป็นระเบียบ และไม่มีเศษสิ่งสกปรกหรือไม่?

 • รายการสินค้าลงแม็คโครเมลล์มีป้ายราคาสีแดงติดที่ชั้นวางสินค้าหรือไม่?

 • ไม่มีสินค้าที่เน่าเสียและไม่มีแมลงวันในแผนกหรือไม่?

 • พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและมีความพร้อมในการบริการลูกค้าหรือไม่?(ยืนสังเกตุ 5 นาที)

 • สินค้าที่ไม่มีสต็อกของแผนก มีน้อยกว่า 5 รายการหรือไม่?

 • สินค้าราคาพิเศษประจำสัปดาห์(Leftlet)มีป้ายโฆษณาครบถ้วนหรือไม่?

 • พื้นที่รับสินค้าของแผนก สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีรถเข็นสินค้าจอดทิ้งไว้หรือไม่?

แผนกเบเกอรี่

 • ชั้นวาง ถังขยะ และอ่างน้ำ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกหรือไม่?

 • ไม่มีสินค้าหมดอายุในแผนกหรือไม่? (สุ่มเช็คสินค้าหมดอายุและ FIFO 10 รายการ)

 • สินค้าทั้งหมดของแผนกเบเกอรี่มีป้าย Railcard ครบถ้วนหรือไม่?

 • พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและมีความพร้อมในการบริการลูกค้าหรือไม่?(ยืนสังเกตุ 5 นาที)

 • สินค้าราคาพิเศษประจำสัปดาห์(Leftlet)มีป้ายโฆษณาครบถ้วนหรือไม่?

 • สินค้าไม่มีสต็อก น้อยกว่า 5 รายการหรือไม่?(รายการสินค้า STD)

 • พนักงานแต่งกายถูกสุขลักษณะ เช่นใส่หมวกหรือสวมถุงมือหรือไม่?

 • พื้นที่รับสินค้าของแผนก สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีรถเข็นสินค้าจอดทิ้งไว้หรือไม่?

แผนกโฟรเซ่น

 • ชั้นวางสินค้าสะอาด มีการจัดเรียงสินค้าที่เป็นกลุ่มสินค้าเดียวกัน และมีป้ายราคาที่ถูกต้องหรือไม่?

 • พื้นสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่?

 • พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและมีความพร้อมในการบริการลูกค้าหรือไม่?(ยืนสังเกตุ 5 นาที)

 • ไม่มีสินค้าหมดอายุหรือไม่?(สุ่มเช็ครายการสินค้าหมดอายุ 10 รายการ)

 • สินค้าราคาพิเศษประจำสัปดาห์(Leftlet)มีป้ายโฆษณาครบถ้วนหรือไม่?

 • สินค้าที่ไม่มีสต็อกของแผนก มีน้อยกว่า 5 รายการหรือไม่?

แผนกเนื้อสัตว์

 • สินค้าราคาพิเศษประจำสัปดาห์(Leftlet)มีป้ายโฆษณาครบถ้วนหรือไม่?

 • มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานหรือไม่?

 • ไม่มีสินค้าหมดอายุหรือไม่?

 • มีการจัดเรียงสินค้าที่สวยงาม ตู้แช่สะอาด ป้ายราคาถูกต้องหรือไม่?

 • พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและมีความพร้อมในการบริการลูกค้าหรือไม่?(ยืนสังเกตุ 5 นาที)

 • สินค้าที่ไม่มีสต็อกของแผนก มีน้อยกว่า 5 รายการหรือไม่?

 • พนักงานแต่งกายถูกสุขลักษณะ เช่นใส่หมวกหรือสวมถุงมือหรือไม่?

 • พื้นที่รับสินค้าของแผนก สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีรถเข็นสินค้าจอดทิ้งไว้หรือไม่?

แผนกปลาและอาหารทะเล

 • อุปกรณ์และพื้นที่ทำปลา รวมถึงกระจก สะอาดหรือไม่?

 • กะบะจัดเรียงสินค้าด้วยน้ำแข็งและมีการทำความสะอาดทุกวันหรือไม่?

 • สินค้าที่ไม่มีสต็อกของแผนก มีน้อยกว่า 5 รายการหรือไม่?

 • มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานหรือไม่?

 • พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและมีความพร้อมในการบริการลูกค้าหรือไม่?(ยืนสังเกตุ 5 นาที)

 • สินค้าราคาพิเศษประจำสัปดาห์(Leftlet)มีป้ายโฆษณาครบถ้วนหรือไม่?

 • สินค้าที่ไม่มีสต็อกของแผนก มีน้อยกว่า 5 รายการหรือไม่?

 • ตู้แช่ปลาและอาหารทะเลสะอาด มีการจัดเรียงสินค้าที่ดี และป้ายราคาถูกต้องหรือไม่?

 • พนักงานแต่งกายถูกสุขลักษณะ เช่นใส่หมวกหรือสวมถุงมือหรือไม่?

 • พื้นที่รับสินค้าของแผนก สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีรถเข็นสินค้าจอดทิ้งไว้หรือไม่?

แผนกโฟรเซ่น(ตู้แช่แข็ง)

 • พื้นที่สะอาดและเป็นระเบียบรวมถึงตู้แช่แข็งทั้งหมดหรือไม่?

 • สินค้ามีป้ายราคาครบถ้วนหรือไม่?

 • พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและมีความพร้อมในการบริการลูกค้าหรือไม่?(ยืนสังเกตุ 5 นาที)

 • พื้นที่จัดเรียงสินค้าเป็นระเบียบไม่มีสินค้าวางระเกะระกะหรือไม่?

 • สินค้าที่ไม่มีสต็อกของแผนก มีน้อยกว่า 10 รายการหรือไม่?

 • สินค้าราคาพิเศษประจำสัปดาห์(Leftlet)มีป้ายโฆษณาครบถ้วนหรือไม่?

 • จัดเรียงสินค้าสวยงาม ตู้แช่แข็งสะอาด และรายราคาถูกต้องหรือไม่?

 • ไม่มีน้ำแข็งเกาะตามตู้แช่หรือไม่?

แผนก Dry Food

 • ชั้นเรียงสินค้าสะอาด จัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระเบียบและไม่มีส่วนใดชำรุดหรือไม่?

 • บริเวณหัวกอนจัดเรียงสินค้าสวยงาม และมีป้ายราคาถูกต้องหรือไม่?

 • มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและนำมาปฏิบัติเป็นประจำทุกวันหรือไม่

 • มีการเติมสินค้าประจำวันตามตัวที่ไม่มีในชั้นวางสินค้าและหัวกอนหรือไม่?

 • สินค้าลงแม็คโครเมลล์มีป้ายโฆษณาครบถ้วน 100%หรือไม่?

 • มีป้ายราคาครบถ้วนตลอดขอบแนวชั้นวางสินค้าหรือไม่?

 • สินค้า KVI รายการที่ไม่มีสต็อกน้อยกว่า 5 รายการหรือไม่?

แผนก Non Food

 • สินค้าลงแม็คโครเมลมีป้ายโฆษณาครบถ้วน 100%หรือไม่?

 • พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและมีความพร้อมในการบริการลูกค้าหรือไม่?(ยืนสังเกตุ 5 นาที)

 • พื้นที่ใช้ทดลองสินค้า สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่?

Rail card/ Shrinkage/ GR

 • ราคาสินค้าเป็นราคาอัพเดท ณ.ปัจจุบันหรือไม่?(สุ่มเช็ค 20 รายการ)

 • มีการอัพเดทราคาสินค้า KVI ประจำสัปดาห์หรือไม่?(สุ่มเช็คสินค้า 20 รายการ โดยการยิงบาร์โค๊ด)

 • กล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่?

 • พื้นที่โหลดสินค้าขึ้น-ลง ด้านหลังสโตร์สะอาดเป็นระเบียบหรือไม่? รวมถึง เต๊นท์ ตู้เก็บสินค้า

 • พื้นที่ ของ GR สะอาดเป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งชำรุดเสียหายหรือไม่?

CDM

 • มีประชุมทีมCDA,CDOเพื่อเตรียมแผนการทำงานทุกเช้าหรือไม่?

 • มีการวางแผนการขายและพัฒนายอดขายประจำสัปดาห์หรือไม่?

 • เจ้าหน้าที่ CDO ออกเยี่ยมลูกค้าอาทิตย์ละ 30 รายหรือไม่?

 • เจ้าหน้าที่ css โทรหาลูกค้า 50 ราย/ วัน หรือไม่?

General Area

 • ไฟบนฝ้าเพดานทำงานครบทุกดวงหรือไม่?

 • ไฟระหว่างชั้นวางสินค้าทำงานปกติหรือไม่?

 • พื้นสโตร์สะอาด มีการขัดเงาหรือไม่?

 • มีการทำรายงาน safty duty checklist/และมีการตรวจสอบหรือไม่?

 • มีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของสโตร์หรือไม่?

 • เครื่อง Generator ทำงานได้ปกติหรือไม่?

 • มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้รถโฟล์คลิฟท์,เครื่องลากพาเลท เพื่อป้องกันอันตรายหรือไม่?

พนักงาน

 • มีพนักงานครบทุกแผนกหรือไม่?

 • พนักงานแต่งกายทุกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่?

 • พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสหรือไม่?

 • แคนทีนสะอาด มีอาหารเพียงพอกับพนักงานหรือไม่?

ทั่วไป

 • แผนกอาหารสดทุกแผนกมีรายการสินค้าที่สำคัญของแต่ละแผนกวางขายหรือไม่?

 • ป้ายโฆษณาทั้งในและนอกสโตร์มีครบถ้วน สภาพดีไม่ชำรุดหรือไม่?

 • มีการประชุมทีม section manager ประจำเดือนหรือไม่?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.