Protocollen / procedures

 • Het infectiepreventie protocollenbestand is volledig

 • Het infectiepreventie protocollenbestand is voldoende actueel

 • Protocollen betreffende risicovolle en voorbehouden handelingen zijn door een deskundige infectiepreventie getoetst.

 • De infectiepreventie protocollen zijn voor iedereen op de werkvloer beschikbaar, bij voorkeur digitaal.

 • De medewerkers worden actief op de hoogte gebracht van wijzigingen in infectiepreventieprotocollen.

 • Nieuwe infectiepreventieprotocollen worden actief geïmplementeerd bij medewerkers.

Beleid accidenteel bloedcontact en prikaccidenten

 • Er is een actueel beleid ten aanzien van accidenteel bloedcontact

 • Medewerkers zijn op de hoogte van dit beleid en kunnen dit uitvoeren

 • Alle medewerkers die risico lopen zijn voldoende gevaccineerd tegen Hepatitis B

 • Titers zijn in geval van accidenteel bloedcontact bekend of beschikbaar

 • Preventie van prikaccidenten door middel van veilige naalden

 • Preventie van prikaccidenten door middel van goede naaldencontainers binnen handbereik

 • Naaldenbekers worden tijdig vervangen.

Persoonlijke hygiene medewerkers Audit infectiepreventie radiologie locatie Emmen

 • Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

 • Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

 • Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziektes

 • Er wordt niet gegeten en gedronken in ruimten waar cliënten verzorgd worden of waar contact is met potentieel besmet materiaal

 • Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

 • Lange haren zijn indien nodig samengebonden of bedekt

 • Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

 • Handen worden op de juiste wijze gewassen

 • Indicatie voor handen wassen is correct

 • Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk

 • Handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

 • De indicatie voor handendesinfectie is correct

 • De voorkeur gaat uit naar handendesinfectie boven handen wassen.

 • Bij wasbakken zijn vloeibare zeep, handalcohol en papieren handdoeken in dispenser aanwezig met afvalbak met voetbediening en deksel

 • Er is voldoende handalcohol aanwezig, op strategische plaatsen.

 • Handalcohol voldoet aan de normen.

 • Er zijn voldoende handenwasgelegenheden aanwezig

 • Verbeteradvies:

Persoonlijke beschermings middelen (PBM)

 • Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

 • Handschoenen zijn bij voorkeur van Nitrile en zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN 374, 240 en 455

 • Handschoenen worden voor de juiste indicaties gebruikt

 • Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

 • Beschermschorten kwaliteit voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

 • Beschermschorten worden gebruikt voor de juiste indicatie

 • Er zijn beschermbrillen op de afdeling aanwezig.

 • Mond neusmaskers kwaliteit FFP1 en FFP2 zijn aanwezig op de afdeling

 • Mond neusmaskers worden gebruikt voor de juiste indicaties

 • Verbeteradvies:

Behandelruimte catheterisatiekamer

 • Inventaris, apparatuur en sanitair is onbeschadigd

 • Vloeren wanden en overige oppervlakken zijn schoon

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

 • Materiaal is dusdanig opgeslagen dat de steriliteit gewaarborgd is (geen beschadigingen of bevuiling)

 • Tubes en potjes crème zijn gedateerd op dag van opening

 • Er is alcohol 70% aanwezig voor desinfectie van gebruikte materialen

 • Verbeteradvies:

behandelruimte rontgenkamer

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Inventaris, apparatuur en sanitair is onbeschadigd

 • Vloeren wanden en overige oppervlakken zijn schoon

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

 • Opslag van schoon linnengoed vindt plaats in een gesloten kast.

 • Materiaal is dusdanig opgeslagen dat de steriliteit gewaarborgd is (geen beschadigingen of bevuiling)

 • Tubes en potjes crème zijn gedateerd op dag van opening

 • Er is alcohol 70% aanwezig voor desinfectie van gebruikte materialen

 • Verbeteradvies:

Behandelruimte CT en/of MRI

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Inventaris, apparatuur en sanitair is onbeschadigd

 • Vloeren wanden en overige oppervlakken zijn schoon

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

 • Opslag van schoon linnengoed vindt plaats in een gesloten kast.

 • Materiaal is dusdanig opgeslagen dat de steriliteit gewaarborgd is (geen beschadigingen of bevuiling)

 • Tubes en potjes crème zijn gedateerd op dag van opening

 • Er is alcohol 70% aanwezig voor desinfectie van gebruikte materialen

 • Verbeteradvies:

Behandelruimte Echo

 • Inventaris, apparatuur en sanitair is onbeschadigd

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Vloeren wanden en overige oppervlakken zijn schoon

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

 • Opslag van schoon linnengoed vindt plaats in een gesloten kast.

 • Materiaal is dusdanig opgeslagen dat de steriliteit gewaarborgd is (geen beschadigingen of bevuiling)

 • Tubes en potjes crème zijn gedateerd op dag van opening

 • Er is alcohol 70% aanwezig voor desinfectie van gebruikte materialen

 • Verbeteradvies:

Ruimte eisen gerelateerd aan (be)handeling.

 • Ruimte zonder bijzondere condities wordt gebruikt voor de juiste handelingen zoals beeldvormende diagnostiek m.u.v. Angiografie en voor intraveneuze en orale behandeling met radionucliden.

 • Zelfstandige behandelkamer wordt gebruikt voor diagnostische angiografie, beeldvormende diagnostiek met catheterisatiekamer in natuurlijke holte (m.u.v. Blaascatheter), intraoculair en intrathecaal diagnostiek met radionucliden en niet vasculaire interventies m.u.v. Indicaties voor klasse 2 OK , plaatsen van centraal veneuze infuuscatheter en elektrofysiologisch onderzoek van het hart

 • OK klasse 2 wordt gebruikt voor handelingen zoals vasculaire interventies m.u.v. Inbrengen van een klepprothese.

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Opslag van schoon linnengoed vindt plaats in een gesloten kast.

Gebruik van contrastvloeistoffen.

 • Er worden alleen automatische power injectiesystemen gebruikt die voorzien zijn van terugslagveiligheidskleppen.

 • Het patiëntgebonden gedeelte wordt na iedere patiënt vervangen.

 • Het niet-patiëntgebonden gedeelte wordt minimaal na 5 patiënten vervangen.

 • De contrastvloeistof wordt voor toediening op lichaamstemperatuur gebracht.

Opslagruimte materialen en/of apparatuur.

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

 • Vloeren, wanden en overige oppervlakken zijn schoon.

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Sanitaire/natte ruimten

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Vloeren, wanden en overige oppervlakken zijn schoon.

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

 • Er is geen opslag van SMH

Spoelruimte/desinfectieruimte

 • Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

 • Vloeren, wanden en overige oppervlakken zijn schoon.

 • Materialen, apparatuur, verpleegkundige materialen zijn schoon.

 • Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

 • Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

 • De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalvermindering met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

 • Er is geen opslag van SMH of schoon linnengoed.

 • Wasgoed wordt dagelijks in draadcontainers afgevoerd in gesloten wasbakken.

 • Afval wordt dagelijks in gesloten zakken in draadcontainers afgevoerd.

 • Er is een gevalideerde en goed onderhouden opspoelen aanwezig

 • Onderhoudsticker en identificatienummer zijn zichtbaar op het apparaat aanwezig

 • Bedpanspoeler is voorzien van alle door de leverancier geadviseerde producten detergens en desinfectans

 • De pospoeler werkt naar behoren, po's en urinaals zijn na desinfectie visueel schoon.

 • Er is geen kalkaanslag of roestvorming aanwezig in de pospoeler.

 • Er is een logboek van de opspoelen aanwezig of men weet waar dit op te vragen is.

 • Bij afwezigheid van een opspoelen wordt er gebruik gemaakt van disposable opvangsystemen of inlegsystemen.

 • Opvangmaterialen met lichaamsvloeistoffen worden niet in het toilet geleegd.

 • Uitzuigsystemen bevatten disposable opvangzakken.

Medicatieveiligheid

 • Vooraf aan medicatie toedienen, bereiden en optrekken vindt handdesinfectie plaats

 • Vooraf en na ogen druppelen vindt handdesinfectie plaats

 • Medicatie wordt conform richtlijnen opgeslagen, bereid en toegediend

 • Medicatie wordt per client klaargemaakt, niet langer dan 1 uur voor toediening, en dit is controleerbaar.

 • Vooraf aan injectie vindt huiddesinfectie plaats

 • Er is geen verlopen medicatie aanwezig.

 • Medicatie wordt volgens het FIFO systeem opgeslagen.

 • De medicatievoorraad wordt maandelijks gecontroleerd op onder andere verloopdatum en dit wordt afgetekend.

 • Insulinepennen zijn strikt client gebonden

 • Koelkast wordt wekelijks schoongemaakt en wekelijks gecontroleerd op temperatuur. Hiervan vindt minimaal wekelijks registratie plaats.

 • Vernevelaars worden op de juiste wijze gebruikt, gereinigd en gedesinfecteerd en droog opgeslagen.

 • Verbeteradvies:

Centrale Opslag steriele medische hulpmiddelen

 • De opslagruimte voldoet aan de bouwtechnische eisen en de climatologische condities

 • Het inventaris is onbeschadigd.

 • De opslagruimte en het inventaris is schoon.

 • Schoonmaak van de ruimte wordt afgetekend op een aftekenlijst

 • Reusables worden zo veel mogelijk vervangen voor disposables

 • Centrale opslag op afdeling voldoet aan de richtlijnen

 • Centrale opslag bevat geen verlopen producten

 • Er is een visuele scheiding tussen opgeslagen steriele en onsteriele producten.

 • Centrale opslag is ordelijk, zonder beschadigde verpakking en met een duidelijke visuele scheiding steriel-niet steriel

 • Centrale opslag is volgens FIFO opgeslagen

 • Centrale opslag wordt maandelijks gecontroleerd en afgetekend

 • Decentrale opslag heeft maximaal een weekvoorraad

 • Decentrale opslag wordt wekelijks gereinigd, aangevuld en afgetekend

 • Decentrale opslag ziet er verzorgd en schoon uit

 • Er is zo nodig alcohol voor desinfectie aanwezig

 • Zalven en crèmes zijn gedateerd op datum van opening

Schoonmaak

 • Op correcte wijze en met de juiste producten.<br>Juiste dosering

 • Schoonmaakschema aanwezig

 • Gebruik van handschoenen op de juiste wijze en regelmatig handdesinfectie bij wisselen handschoenen

 • Gebruikte materialen zijn schoon

 • Er is materiaal beschikbaar voor tussendoor reiniging

 • Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

 • Onder kasten en rekken is goed te reinigen. Materiaal en poten zijn bestand tegen reinigingsmateriaal en vocht

 • Bedden worden na ontslag patiënt adequaat gereinigd. Matrassen worden geïnspecteerd op beschadigingen van de tijk

 • Rolstoelen, zitkussens en hulpmiddelen worden structureel schoongemaakt

 • Gijzelen, tilmatten en badmatten zoveel mogelijk client gebonden en structureel gereinigd of gewassen

 • Douchestoelen, douchegordijnen en badmatjes zijn schoon en vrij van schimmel

 • Ruimtes zijn visueel schoon

 • Legionellapreventie en onderhoud conform beheerplannen uitgevoerd

 • Cliënten ruimtes worden dagelijks gelucht

 • Luchtbeheerssysteem en afzuigsysteem worden jaarlijks onderhouden en afzuigroosters regelmatig schoongemaakt

 • Verbeteradvies:

Isolatie verpleging

 • Isolatie indicatie is conform het protocol

 • Ook bij verdenking op een indicatie voor isolatie wordt isolatie ingesteld

 • Isolaties zijn duidelijk zichtbaar middels een deurkaart.

 • De juiste beschermende materialen worden gebruikt.

 • Beschermende materialen worden in correcte volgorde uitgetrokken en handen worden op de juiste momenten gedesinfecteerd

 • Materialen worden op de juiste manier behandeld voordat ze de kamer verlaten.

 • Bij isolatie van (verdenking) Clostridium worden de handen gewassen en gedesinfecteerd.

 • Bij Norovirus worden de handen gewassen of er wordt een handdesinfectans gebruikt dat bewezen werkzaam is tegen Norovirus.

 • Een verheffing van infectieziektes bij meer dan 2 cliënten wordt gemeld aan de GGD.

 • Cliënten, familie en bezoekers worden geïnformeerd over het belang van handdesinfectie en krijgen zo nodig informatie van de afdeling.

 • Verbeteradvies:

Intravasale therapie

 • Infuuszorg, controle en insertie infuus zijn geregistreerd in verpleegkundig dossier

 • Infusen blijven niet langer in situ dan strikt noodzakelijk

 • Handdesinfectie vooraf aan infuushandelingen

 • Er wordt gebruik gemaakt van veilige infuusnaalden

 • Infuusnaalden en infuussystemen zijn uitgerust met naadloos en desinfecteerbare bijspuitpunten, die correct worden gebruikt.<br>

 • Bijspuitpunten worden consequent gedesinfecteerd vooraf aan gebruik.

 • Desinfectie van de huid vooraf aan insertie infuusnaald.

 • Bijspuitpunten zijn niet aanwezig op infuusnaalden of worden niet gebruikt.

 • Huid wordt niet onthaard vooraf aan insertie infuusnaald.

 • Insteekopening infuus wordt met ademende infuusfolie afgeplakt en dagelijks visueel geïnspecteerd.

 • Infuussystemen blijft maximaal 72 tot 96 uur zo veel mogelijk ononderbroken aangesloten.

 • Infuusnaalden worden conform protocol geflushed.<br>Bij voorkeur pre filed saline

 • Verbeteradvies:

 • Flebitis wordt zo snel mogelijk kortgesloten met behandelaar en genoteerd in het dossier. Infuusnaald wordt verwijderd.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.