• Zijn alle acties uit de vorige VGM-inspecties afgehandeld?

1. Algemeen

 • 1.1 schaft-, kleed- en sanitairvoorzieningen

 • Schaftgelegenheid

 • Was-, kleedruimte en toiletten

 • 1.2 milieu

 • Informatie milieuschadelijke producten (PISA)

 • Etikettering, juist gebruik

 • Veilige opslag (gescheiden, lekbak)

 • Afvalinzameling (gescheiden)

 • Containers voorzien van tekstborden

 • 1.3 Bedrijfshupverlening

 • Bedrijfshulpverlener/ EHBO-er

 • EHBO-middelen/ hijsbrancard (keuring)

 • Alarmkaart in keten

 • Bereikbaarheid blusmiddelen en keuringsdatum

 • Vluchtroute / veiligheidssignalering

 • Project noodplan

 • Evaluatie noodplan

 • 1.4 PMB

 • Aanwezigheid middelen

 • Gebruik middelen

 • 1.5 documentatie

 • Meldingen onveilige situatie

 • Werkplekinspecties uitgevoerd volgens plan

 • CAO-werkoverleg/ toolbox (frequentie)

 • Startbesprekingen O.A./ eigen personeel / inleners

 • KAM-plan

 • V&G-deelplannen/ werkplannen O.A.'s

 • Identificatieplicht (controle ID bewijzen

 • WKA (manuren staten)

 • Kennisgeving inspectie SZW opgehangen

 • 1.6 Inzet hulpmiddelen

 • Mechanische hulpmiddelen om tillen te vermijden

 • Ter voorkoming van kwartsstof

2. Bouwplaats

 • 2.1 Heiwerk

 • Grondverzetmachines/ heistelling

 • Grondverzetmachines/ heistelling

 • 2.2 grondwerk

 • Rekening houden met leidingen

 • Talud

 • Grondkerende constructies

 • Veiligheid derden

 • Opslag / depot

 • Bodemsanering volgens draaiboek

 • 2.3 Afzetting bouwterrein

 • Verkeersvoorzieningen

 • Tekstborden (Incl. PBM plicht)

 • Afrastering gekoppeld/ geborgd

 • 2.4 Bereikbaarheid werkplek

 • Ladderopstellingen

 • Trappen (talud)

 • Loopbruggen

 • 2.5 Elektrische voorzieningen

 • Voldoende bouwverlichting

 • Voldoende oriĆ«ntatieverlichting (inpandig)

 • Onbeschadigde middelen

 • Verdeelkasten keuringsstickers aanwezig

 • Kabels beschermd tegen beschadigen

 • 2.6 Orde en netheid

 • Bouwterrein

 • Bouwwegen

 • Werkplek

 • Opslag (incl. stabiliteit)

 • 2.7 Materieel (keuringen)

 • Bouw-/ hijskraan

 • Personen-/ goederenlift

 • Verreiken (instructiekaart aanwezig)

 • 2.8 Machines en gereedschappen

 • Slijpmachines

 • Boormachines

 • Zaagmachines

 • Steenzagen

 • Las- en snijgereedschap

 • Laserapparatuur

 • Kettingen/ staalkabels

 • Hijsbanden

 • Tangen/ klemmen/ haken

 • Instortvoorzieningen beton

 • 2.9 Wand- en tunnelbekisting

 • Stabiele opstelling (ook in parkeerjuk)

 • Instructie personeel en toezichthouder

 • Leuning- en hekwerk

 • 2.10 Rolsteigers

 • Stabiele opstelling

 • Vloeren

 • Leuningwerk

 • 2.11 Steigerwerk/ bouwliften

 • Vrijgave door steigerbouwer

 • Periodieke controle steigerbouwer

 • Onderstopping

 • Schoren/ verankering

 • Verband

 • Belasting steigervloer < maximaal (berekening)

 • Vloeren/ schrikvloeren (bij hoger dan 6mtr)

 • Leuningen/ hekwerk/ kantplanken

 • Bouwliftopstelling/ keuring

 • Sluithekken

 • Hangsteiger (keuring/ stickers/ instructiekaart)

 • Hoogwerkers/ werkbak (keuring/ stickers/ instructiekaart)

 • Hefsteiger (keuring/ sticker/ instructiekaart)

 • 2.12 Vloer- en dakranden

 • Leuning/ hekwerk/ schopplank

 • Valbeperkende voorzieningen

 • Sparingen (dichtgelegd)

 • 2.13 Gas en zuurstof

 • Flessenhouder

 • Vonkenvanger

 • Drukregelaar en meters

 • Blusmiddelen binnen bereik

 • 2.14 overige

 • Door eerstverantwoordelijke genomen maatregelen:

 • Met onderaannemers/ verhuurders besproken:

 • Eventuele analyse en/of follow up van actiepunten:

 • Acties afgehandeld, paraaf uitvoerder

 • Gezien projectleider:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.