Audit

Procedures en protocollen

Beleid persoonlijke hygiëne medewerkers is aanwezig

Zo ja, voldoet aan wet- en regelgeving

Beleid handhygiëne is aanwezig

Zo ja, voldoet aan wet- en regelgeving

Beleid reiniging en desinfectie (verpleegkundige) materialen is aanwezig

Zo ja, voldoet aan wet- en regelgeving

Beleid controle en schoonmaak SMH is aanwezig

Zo ja, voldoet aan wet- en regelgeving

Beleid controle en schoonmaak medicijnopslag is aanwezig

Zo ja, voldoet aan wet- en regelgeving

Beleid infectieziekten medewerkers is aanwezig

Zo ja, voldoet aan wet- en regelgeving

Contracten en rapporten

Onderhoudscontracten medische apparatuur zijn aanwezig en inzichtelijk

Rapporten m.b.t. onderhoud en validatie luchtbehandeling zijn aanwezig en inzichtelijk

Er is een contract met een schoonmaakbedrijf

De kliniek werkt met controle- en aftekenlijsten

Medewerkers zijn aantoonbaar afdoende gevaccineerd tegen Hepatitis B

De kliniek heeft beleid omtrent medewerkers met infectieziekten

Relevante documentatie is door auditor beoordeeld en akkoord bevonden

Ruimtebeheer
Algemene ruimten

Wanden en vloeren zijn schoon en onbeschadigd

Aanwezig meubilair is schoon, onbeschadigd en niet voorzien van stoffen bekleding

Behandelkamers

Wanden en vloeren zijn schoon en onbeschadigd

Aanwezig meubilair is schoon, onbeschadigd en niet voorzien van stoffen bekleding

Wasgelegenheid voor handen aanwezig en voldoet aan de eisen

Afvalbak aanwezig met voetbediening

Scheiding schoon - vuil is aanwezig

Er liggen geen SMH in het kastje onder het aanrecht

Scheiding tussen schoon en gebruikt linnengoed / wasgoed is aanwezig

Naaldencontainer aanwezig en voor max 3/4 gevuld (alleen scherp afval)

Er wordt gewerkt met een 24-uurs voorraad

Apparatuur wordt bij patiëntenwissel gereinigd/gedesinfecteerd

Desinfectie vindt plaats met:

OK / behandelkamer (klasse 2)

Wanden en vloeren zijn schoon en onbeschadigd

Aanwezig meubilair is schoon, onbeschadigd en niet voorzien van stoffen bekleding

Wasgelegenheid voor handen aanwezig en voldoet aan de eisen

Afvalbak aanwezig met voetbediening

Scheiding schoon - vuil is aanwezig

Er liggen geen SMH in het kastje onder het aanrecht

Scheiding tussen schoon en gebruikt linnengoed / wasgoed is aanwezig

Naaldencontainer aanwezig en voor max 3/4 gevuld (alleen scherp afval)

Er wordt gewerkt met een 24-uurs voorraad

Apparatuur wordt bij patiëntenwissel gereinigd/gedesinfecteerd

Desinfectie vindt plaats met:

Algemene hygiëne

Scheiding schoon - vuil is aanwezig

Handhygiëne wordt toegepast voor zorghandelingen

Handhygiëne wordt toegepast na zorghandelingen

Water en zeep worden alleen gebruikt bij zichtbare verontreiniging

Eten en drinken gebeurt alleen in niet-patiëntgebonden ruimten

Persoonlijke hygiëne

Medewerkers dragen dienstkleding tijdens zorghandelingen

Eigen kleding wordt volledig bedekt door dienstkleding

Dienstkleding is schoon

Geen sieraden aan handen en/of polsen

Haren zijn kort of opgestoken

Baarden en snorren zijn kortgeknipt en goed verzorgd

Nagels zijn kort en schoon, zonder kunstnagels, nagellak onbeschadigd

Persoonlijke bescherming

Onsteriele handschoenen zijn aanwezig in meerdere maten

Steriele handschoenen zijn aanwezig in meerdere maten

Chirurgische mondneusmaskers zijn aanwezig

Bij mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen worden onsteriele handschoenen gedragen

Reiniging, desinfectie, sterilisatie en opslag medische instrumenten

De kliniek maakt gebruik van medisch instrumentarium dat:

Instrumentarium dat gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd moet worden, wordt eerst gereinigd

Schoon instrumentarium wordt afgescheiden van andere materialen

Steriele Medische Hulpmiddelen

De ruimten en kasten zijn schoon en stofvrij

Kastdeuren sluiten goed aan

De ruimte wordt niet voor andere doeleinden gebruikt

Er worden geen niet-steriele producten opgeslagen in de kast voor steriel materiaal

Er worden geen steriele producten opgeslagen buiten de kasten

Er zijn geen transportverpakkingen aanwezig

Er is geen watertappunt of open afvoer in de voorraadruimte

Het FIFO-systeem wordt aantoonbaar toegepast

Er worden geen verlopen SMH aangetroffen

Er zijn geen producten met een beschadigde verpakking

Overige opmerkingen

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.