Algemene Indruk

De afdeling is schoon

De afdeling is opgeruimd

De balie is opgeruimd

Opmerking:

Persoonlijke hygiene

Aantal observaties:

Nagels; kortgeknipt, schoon en ongelakt. Geen kunstnagels

Haar; schoon en indien lang opestoken of bijeengebonden

Baarden en snorren; goedverzorgd en kortgeknipt

Sierraden; geen handsierraden (toegestaan: oorknopjes, korte ketting)

Dienstkleding; verplicht bij patiëntgebonden werkzaamheden (gesloten, bedekt eigen kleding, schoon)

Schoeisel; gesloten, goed reinigbaar materiaal en bestand tegen 70% alcohol

Handhygiene

Dispensers; op logische plek aanwezig en gevuld

Aantal observaties:

Handhygiëne wordt op juiste momenten uitgevoerd (5 momenten)

Voor contact met de patient.

Voor een schone handeling.
zoals wondzorg, inbrengen katheter, openen infuus, bereiden van medicijnen of voedsel

Na (mogelijk) contact met lichaamsvloeistoffen.

Na contact met de patiënt.

Na contact met de directe omgeving van de patiënt.

Handhygiëne wordt juist uitgevoerd (keuze wassen/ desinfectie)

Desinfectiemiddelen

Alleen in het beheersplan genoemde desinfectiemiddelen zijn aanwezig op de afdeling.

Het desinfectiemiddel voldoet nog aan de uiterste gebruiksdatum.

opmerking:

BRMO/ MRSA risico inventarisatie

Aantal observaties:

De risico inventarisatie in de anamnese is juist en volledig uitgevoerd

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.