Informatie

 • Hygiëne ronde op afdeling:

 • Uitgevoerd op

 • Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie, door:

 • Cl.HYG-17 Hygiëneronde

Algemene Indruk

 • De afdeling is schoon

 • De afdeling is opgeruimd

 • De balie is opgeruimd

 • Opmerking:

Persoonlijke hygiene

 • Aantal observaties:

 • Nagels; kortgeknipt, schoon en ongelakt. Geen kunstnagels

 • Haar; schoon en indien lang opestoken of bijeengebonden

 • Baarden en snorren; goedverzorgd en kortgeknipt

 • Sierraden; geen handsierraden (toegestaan: oorknopjes, korte ketting)

 • Dienstkleding; verplicht bij patiëntgebonden werkzaamheden (gesloten, bedekt eigen kleding, schoon)

 • Schoeisel; gesloten, goed reinigbaar materiaal en bestand tegen 70% alcohol

Handhygiene

 • Dispensers; op logische plek aanwezig en gevuld

 • Aantal observaties:

 • Handhygiëne wordt op juiste momenten uitgevoerd (5 momenten)

 • Voor contact met de patient.

 • Voor een schone handeling. <br> zoals wondzorg, inbrengen katheter, openen infuus, bereiden van medicijnen of voedsel

 • Na (mogelijk) contact met lichaamsvloeistoffen.

 • Na contact met de patiënt.

 • Na contact met de directe omgeving van de patiënt.

 • Handhygiëne wordt juist uitgevoerd (keuze wassen/ desinfectie)

Desinfectiemiddelen

 • Alleen in het beheersplan genoemde desinfectiemiddelen zijn aanwezig op de afdeling.

 • Het desinfectiemiddel voldoet nog aan de uiterste gebruiksdatum.

 • opmerking:

BRMO/ MRSA risico inventarisatie

 • Aantal observaties:

 • De risico inventarisatie in de anamnese is juist en volledig uitgevoerd

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.