Printer

 • Printertype:

 • Serienummer laser:

 • Serienummer controller:

 • Afzuiging

 • Geef type en serienummer afzuiging op:

 • Softwareversie:

 • Heeft de klant een eigen ID nummer/asset number voor de printer(s)?

 • Voer ID nummer/asset number in:

Laser klasse 1 vereisten

 • Is het laser systeem beveiligd met een sleutelschakelaar?

 • Is de laser geïnstalleerd in geschikte beschermende behuizing?

 • Voldoet het beschermingsmateriaal aan de eisen van IEC/EN 60285-4?

 • Dikte van materiaal:

 • Zijn alle deuren/luiken die toegang bieden tot de laser en zonder gebruik van gereedschap geopend kunnen worden voorzien van interlock schakelaars?

 • Zijn alle interlock schakelaars getest op functioneren en terugkoppeling aan de laser?

 • Is de installatie voorzien van de benodigde waarschuwingssymbolen?

Laser klasse 4 vereisten

 • Zijn alle gevaren en risico's geïdentificeerd en begrepen?

 • Zijn alle benodigde technische maatregelen geïnstalleerd?

 • Zijn alle benodigde administratieve maatregelen en PBM's beschikbaar?

 • Is het betrokken gebied duidelijk aangegeven?

 • Zijn de benodigde handleidingen overgedragen?

Afzuiging

 • Afzuiging gemonteerd om schadelijke nevenproducten af te zuigen?

 • Afzuiging getest?

 • Voorzorgsmaatregelen brand volgens TBN L1158 genomen?

 • Handleidingen afzuiging overhandigd?

Training en verantwoordelijkheden

 • Is veiligheids- en bedieningstraining afgerond voor ten minste één operator?

 • Naam of namen:

 • Is er een Laser Safety Officer (LSO) toegewezen?

 • Naam of namen:

 • Handtekening klant ter bevestiging van ontvangen training en instructie over de verantwoordelijkheden:

 • Handtekening klant ter bevestiging van ontvangen instructie over de mogelijke risico's van brand in de afzuiging bij onvoldoende onderhoud:

Acceptatie

 • Bij deze verklaart onderstaande dat de installatie juist is geïnstalleerd en opgeleverd.

 • Naam en functie:

 • Naam en handtekening Domino engineer

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.