Χρήση ΜΑΠ

 • Υπάρχουν διαθεσιμα ΜΑΠ?

 • Επαρκής χρήση ΜΑΠ?

Μέσα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

 • Υπάρχουν Μέσα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών?

 • Λειτουργούν τα ντους εκτάκτου ανάγκης?

 • Είναι οι πυροσβεστήρες σημασμενοι και ελεγμενοι ?

 • Είναι οι πυροσβεστικές φωλιές και οι σταθμοί προσβασιμοι και σε καλή κατάσταση?

 • Είναι το φαρμακείο πλήρες και σε καλή κατάσταση?

Σήμανση Υ&Α

 • Είναι επαρκής η σήμανση?

 • Είναι τα σήματα και οι πινακίδες σε καλή κατάσταση?

 • Λειτουργούν οι προειδοποιητικοι φάροι και οι σειρήνες ?

 • Υπάρχει αναρτημένο πλάνο εκκένωσης?

Διάδρομοι κυκλοφορίας, εκκένωσης

 • Είναι οι διάδρομοι καθαροί, ομαλοι, ελεύθεροι από εμπόδια?

Καθαριότητα, ευταξια χώρου

 • Είναι ο χώρος καθαρός και τακτοποίημενος ?

Ανύψωση, διακίνηση φορτίων

 • Είναι ο εξοπλισμός ανύψωσης(σαμπάνια, ιμάντες, παλάγκα, άγκιστρα, ναυτικά κλειδιά) σε καλή κατάσταση?

Γερανογεφυρες

 • Λειτουργεί ο προειδοποιητικος φαρος και η σειρήνα ?

Εργασιες σε ύψος.

 • Υπαρχουν διαθέσιμες ζώνες ασφαλείας ?

 • Γίνεται χρήση των ζωνών ασφαλείας σε εργασίες σε ύψος?

 • Οι κλίμακες είναι κατάλληλες για χρήση?

Κιγκλιδώματα, σκάλες, πατάρια

 • Είναι τα κιγκλιδώματα, οι σκάλες και τα πατάρια σε καλή κατάσταση?

Προστασίες σε κινητά μέρη μηχανών.

 • Υπάρχουν προστασίες σε κινητά μέρη μηχανών?

Περονοφορα

 • Υπάρχουν περονοφορα που εργάζονται στο χώρο?

 • Είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση?

 • Λειτουργούν τα προειδοποιητικά σήματα ?

 • Λειτουργούν τα φώτα πορείας, οπισθοπορειας?

Εξοπλισμός κοπής οξυγόνου/ασετυλινης

 • Υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις (φλογοπαγιδες, αντεπιστροφα)?

 • Είναι τα λάστιχα και οι κοφτες σε καλή κατάσταση?

 • Είναι η αποθήκευση του εξοπλισμού κατάλληλη?

 • Ο χειρισμός γίνεται απο αδειοδοτημενο προσωπικό?

 • Γίνεται χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ κατα τον χειρισμό?

Εξοπλισμός συγκολλησης

 • Είναι τα καλωδια και οι τσιμπιδες σε καλή κατάσταση?

 • Ο χειρισμός γίνεται απο αδειοδοτημενο προσωπικό?

 • Γίνεται χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ κατα τον χειρισμό?

Φιάλες αερίων

 • Υπάρχουν φιάλες αερίων στο χώρο?

 • Γίνεται με ασφαλή τροπο η αποθήκευση και μεταφορά των φιαλων αερίων ?

 • Υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις στις φιάλες αερίων ?

Ηλεκτρικοί πίνακες

 • Είναι ασφαλισμένοι και κλειστοί οι ηλεκτρικοί πίνακες ?

Δίκτυο φυσικού αερίου, οξυγόνου, ασετυλινης, πεπιεσμένου αέρα

 • Υπάρχουν εμφανείς ζημιές ή φθορές στα δίκτυα αερίων?

 • Υπάρχουν διαρροές αερίων ?

Θάλαμοι χειριστηριων, ανάπαυσης, υγιεινής

 • Είναι οι θαλαμοι καθαροί και τακτοποιημενοι ?

 • Είναι σε καλή κατάσταση?

 • Λειτουργούν τα A/C ή το σύστημα εξαερισμού?

Φωτισμός χώρου

 • Είναι επαρκής ο φωτισμός του χώρου? (τεχνητός ή φυσικός)

Άλλο

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.