Information

 • Document No.:

 • Audit Title:audit bescherming persoonsgegevens op labcentrum

 • Conducted on:26-07-2016

 • Auditor: Drs. Roelf Kleve, mevr. Jolanda Huisman

 • Driver:

Identification

Verwerkingen

 • Is bekend voor welke verwerkingen de afdeling verantwoordelijk is?

 • Welke informatiesystemen worden gebruikt voor verwerkingen? Per verwerking kan worden aangegeven welke systemen hiervoor worden gebruikt.

 • Wat is de risicoklasse van de verwerking?

 • Is bij de FG melding gedaan van de verwerking? Voor iedere verwerking is een meldingsmatrix ingevuld en bij FG ingediend

 • Is een positief oordeel door FG verkregen nav de melding

 • Worden gegevens verwerkt voor maatschappelijke doeleinden? Hierbij wordt vermeld welke voorzieningen er zijn getroffen om te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt tbc deze specifieke doeleinden

 • Is geborgd dat medische persoonsgegevens alleen worden verwerkt door personen met een wettelijke geheimhoudingsplicht ?

 • In de situaties dat toestemming vereist is, is deze toestemming verkregen en vastgelegd en zijn daarvoor procedures ingericht?

 • Hoe worden betrokkenen ge├»nformeerd over hun verwerkingen van hun persoonsgegevens en over hun rechten?

 • Zijn er procedures ingericht om te borgen dat betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen, incl. Dataportabiliteit? Zijn er procedures ingericht zodat verzoeken van betrokkenen kan worden voldaan?

 • Zijn er contracten gesloten die betrekking hebben op persoonsgegevens? Bij de afdeling is bekend welke contracten betrekking hebben op persoonsgegevens.

 • Zitten er bij deze contracten met persoonsgegevens bewerkingsovereenkomsten gesloten? Er is bij uitbestede verwerking bij bewerkers bewerkersovereenkomsten gesloten.

 • Zijn de contracten actueel? Er is iemand per contract aangewezen die verantwoordlijk is voor het beheer

 • Worden er gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU?

 • Zo ja is er een passendbeschermingsniveau gewaarborgd?

 • Hoe wordt privacybewustzijn bereikt binnen de afdeling

 • Hoe wordt gezorgd voor privacybewustzijn / privacybeleid in de opleiding/instructie van (nieuwe) medewerkers?

 • Hoe wordt aandacht gegeven aan meldplicht datalekken?

 • Is het vastgestelde privacybeleid van het UMCG bekend bij de medewerkers?

Documentation

 • Owner's Manual

 • Vehicle History Report

 • Emission Test (up-to-date)

 • Date of last emission test conducted

 • Accident Report Form

Interior

 • Air Conditioner

 • Window Operation

 • Windshield

 • Door Locks

 • Alarm System

 • Seatbelts

 • Interior Lights

 • Mirrors properly adjusted

 • No Warning Lights turned on

 • Roadside Emergency Kit neatly stocked in the vehicle's trunk

Engine Compartment

 • Windshield washer

 • Engine oil level

 • Coolant level

 • Battery working

 • Brake Fluid level

 • Transmission Fluid Level

Exterior

 • Windows and windshield in good condition

 • Windshield wiper working

 • Headlights functional

 • Tail Lights & Brake Lights

 • Emergency brake in good condition

 • Power brakes in good condition

 • Tires in good condition

 • Bald tires

 • Not inflated properly

 • Damaged tires

 • Horn working

 • No signs of air leaks when brake is applied.

 • No grease leak

 • No fuel leaks

 • Mirrors properly adjusted

 • Exhaust system in good condition

 • Wheels fitted securely

 • Turn signals working

 • Additional comments/observation

 • Observation
 • Add observations/comments here.

Signatures

 • I hereby certify that all information is accurate and that an actual inspection was conducted.

 • Auditor's Printed Name & Signature

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.