Identification

Verwerkingen

Is bekend voor welke verwerkingen de afdeling verantwoordelijk is?

Welke informatiesystemen worden gebruikt voor verwerkingen? Per verwerking kan worden aangegeven welke systemen hiervoor worden gebruikt.

Wat is de risicoklasse van de verwerking?

Is bij de FG melding gedaan van de verwerking? Voor iedere verwerking is een meldingsmatrix ingevuld en bij FG ingediend

Is een positief oordeel door FG verkregen nav de melding

Worden gegevens verwerkt voor maatschappelijke doeleinden? Hierbij wordt vermeld welke voorzieningen er zijn getroffen om te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt tbc deze specifieke doeleinden

Is geborgd dat medische persoonsgegevens alleen worden verwerkt door personen met een wettelijke geheimhoudingsplicht ?

In de situaties dat toestemming vereist is, is deze toestemming verkregen en vastgelegd en zijn daarvoor procedures ingericht?

Hoe worden betrokkenen geïnformeerd over hun verwerkingen van hun persoonsgegevens en over hun rechten?

Zijn er procedures ingericht om te borgen dat betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen, incl. Dataportabiliteit? Zijn er procedures ingericht zodat verzoeken van betrokkenen kan worden voldaan?

Zijn er contracten gesloten die betrekking hebben op persoonsgegevens? Bij de afdeling is bekend welke contracten betrekking hebben op persoonsgegevens.

Zitten er bij deze contracten met persoonsgegevens bewerkingsovereenkomsten gesloten? Er is bij uitbestede verwerking bij bewerkers bewerkersovereenkomsten gesloten.

Zijn de contracten actueel? Er is iemand per contract aangewezen die verantwoordlijk is voor het beheer

Worden er gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU?

Zo ja is er een passendbeschermingsniveau gewaarborgd?

Hoe wordt privacybewustzijn bereikt binnen de afdeling

Hoe wordt gezorgd voor privacybewustzijn / privacybeleid in de opleiding/instructie van (nieuwe) medewerkers?

Hoe wordt aandacht gegeven aan meldplicht datalekken?

Is het vastgestelde privacybeleid van het UMCG bekend bij de medewerkers?

Inspection

Documentation

Owner's Manual

Vehicle History Report

Emission Test (up-to-date)

Date of last emission test conducted

Accident Report Form

Interior

Air Conditioner

Window Operation

Windshield

Door Locks

Alarm System

Seatbelts

Interior Lights

Mirrors properly adjusted

No Warning Lights turned on

Roadside Emergency Kit neatly stocked in the vehicle's trunk

Engine Compartment

Windshield washer

Engine oil level

Coolant level

Battery working

Brake Fluid level

Transmission Fluid Level

Exterior

Windows and windshield in good condition

Windshield wiper working

Headlights functional

Tail Lights & Brake Lights

Emergency brake in good condition

Power brakes in good condition

Tires in good condition

Bald tires

Not inflated properly

Damaged tires

Horn working

No signs of air leaks when brake is applied.

No grease leak

No fuel leaks

Mirrors properly adjusted

Exhaust system in good condition

Wheels fitted securely

Turn signals working

Additional comments/observation

Observation

Add observations/comments here.

Signatures

I hereby certify that all information is accurate and that an actual inspection was conducted.

Auditor's Printed Name & Signature
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.