Title Page

 • Auditor (jméno a příjmení)

 • Provedeno dne

 • Kontrolované pracoviště

Část A - vyplňuje vedoucí zaměstnanec nebo manažer

 • 1. OOPP je používáno, je čisté a v dobrém stavu<br>(zkontrolujete min. 2 zaměstnance + 1 zaměstnanec při ořezu)

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 2. Úklid a čistota pracoviště, OCS

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 3. Všechny ochranné kryty strojů jsou řádně umístěny, bez poškození (zkontrolujte min. 2 stroje)

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 4. Elektrorozvaděče jsou uzamčeny

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 5. Zajištění dle LOTO systému je řádně provedeno<br>(zkontrolujte min. 2 stroje)

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 6. Volné únikové cesty

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 7. Hasicí přístroje, hydranty jsou volné a dostupné

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 8. Žebříky a schůdky jsou nepoškozené

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 9. VZV – bezpečnostní pásy jsou použity a klíč / čip není ve VZV pozn. obě podmínky musí být splněny

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 10. Chemické látky jsou řádně označeny a používány

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 11. Používané nářadí a vybavení je nepoškozené

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 12. Regály nejsou poškozeny

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 13. Manipulační jednotky (palety, boxy, klece) nejsou nakloněné

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 14. Protipožární a rychloběžná vrata nemají viditelné poškození

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 15. Kryty osvětlení jsou bez poškození

 • vložte foto

 • nápravné opatření

 • 16. Jiné - popište

 • vložte foto

Část B - vyplňuje manažer

Rozhovor se zaměstnancem (1)

 • zadejte jméno a příjmení zaměstnance

 • rozhovor o

 • Máte návrh na zlepšení BOZP na Vašem pracovišti?

 • Vyhodnocení rozhovoru

Rozhovor se zaměstnancem (2)

 • zadejte jméno a příjmení zaměstnance

 • rozhovor o

 • Máte návrh na zlepšení BOZP na Vašem pracovišti?

 • Vyhodnocení rozhovoru

Uzavření auditu

 • Dokončeno v

 • Podpis auditora

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.