ZACHOWANIE i NASTAWIENIE do PRACY

 • Pracownik jest skoncentrowany na pracy?

 • Czy zaobserwowano zachowania niebezpieczne?

 • Czy pracownik zna aktualne instrukcje/procedure?

 • Czy pracownik zna zagrożenia na swoim stanowisku pracy?

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 • Czy pracownik stosuje środki ochrony indywidualnej?

 • Środki ochrony indywidualnej sa w dobrym stanie?

 • Środki ochrony indywidualnej sa łatwo dostępne?

 • Czy środki ochrony indywidualnej sa chętnie stosowane?

NARZĘDZIA i SPRZĘT

 • Czy sa widoczne uszkodzenia na używanych narzędziach/ urzadzeniach?

 • Czy narzędzia sa stosowane we właściwy sposób?

 • Czy narzędzia sa przechowywane we właściwy sposób?

 • Wyłaczone z użytku maszyny sa odpowiednio zabezpieczone i oznakowane (LOTO)?

BEZPIECZEŃSTWO OTOCZENIA

 • Pracownik wie gdzie znajduje się najbliższa gaśnica I wyjście awaryjne?

 • Pracownik porusza się zgodnie z zasadami?

 • Czy stanowisko pracy spełnia wymagania 5S?

 • Istnieje ryzyko urazu ostrymi krawędziami, wystajacymi elementami?

WÓZKI WIDŁOWE

 • Kierowca używa sygnału dźwiękowego w miejscach o ograniczonej widoczności?

 • Wózek porusza się z bezpieczna prędkościa, a kierowca ma zapięte pasy?

 • Stan techniczny wózka został sprawdzony przed rozpoczęciem pracy na danej zmianie?

 • Kierowca prowadzi wózek tyłem, jeżeli ma ograniczona widoczność?

UWAGI OBSERWATORA

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.