Inspectiepunten

ALGEMENE GEGEVENS

Gewerkt met bekistingstekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:

Gewerkt met maatvoeringstekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:
MAATVOERING VOLGENS MAATVOERINSTEKENING

Peilmaten:

Hoofdafmetingen:

CONSTRUCTIE VOLGENS HET ONTWERP

Overspanningen conform uitgangspunten bekistingssysteem:

Plaatmateriaal:

Centerpennen (evt. doorlasvoorzieningen)

Schoren:

Sparingen aangebracht (let op luchtinsluitingen):

Overstekken:

Stortnaden:

Opdrijfvoorzieningen:

BEKISTINGSOPPERVLAK

Materiaal / Plaatpatroon:

Schoon en onbeschadigd:

Bekistingsolie aangebracht:

OVERIG

Hoeklatten aangebracht:

Spoelluiken aangebracht:

Afdichting bekisting in orde:

Voldoende veiligheidsmaatregelen aangebracht:

Stortsteigers:

Werkvloer, bekisting, aansluitvlakken en wapening vrij van vuil en overvloedig water:

AFWIJKINGEN

Afwijkingsrapporten opgesteld?

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN EN / OF BIJLAGEN

Bijzonderheden:

Bijlage(n):
ONDERTEKENING
Keuring uitgevoerd op:
Handtekening 1e-lijnskeurder:
Ondersteuning akkoord:
Handtekening voor ondersteuning akkoord uitvoerder:

Indien van toepassing:

Datum 2e-lijnskeuring:
Handtekening 2e-lijnskeurder:
Gezien directie:
Handtekening directie:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.