Inspectiepunten

CONTROLE OP

Maatvoering:

Ontkist na:

Dilataties waterdicht:

Uiterlijk strakke lijnen:

Scheuren:

Grindnesten:

Beschadigingen:

Luchtbellen in zicht:

Aansluiting stortnaden:

Afwijking in oppervlaktestructuur:

Afwijking in oppervlaktebehandeling:

Vlakheid (zichtwerk):

Eindsterkte:

AFWIJKINGEN

Afwijkingsrapport(en) opgesteld?

Beschrijf kort de afwijking(en)

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN EN / OF BIJLAGEN

Bijzonderheden geconstateerd?

Bijzonderheden:

Bijlage(n):
ONDERTEKENING
Keuring uitgevoerd op:
Handtekening 1e-lijnskeurder:

2e-lijnskeuring uitgevoerd?

Datum 2e-lijnskeuring:
Handtekening 2e-lijnskeurder:

Gezien Directie?

Gezien directie:
Handtekening directie:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.