Inspectiepunten

CONTROLE OP

Maatvoering: (Normering: Conform tekening)

Ontkist na: (Uren/dagen)

Ontkist na:

Dilataties waterdicht:

Uiterlijk strakke lijnen - verticale plaatnaden: (referentie: mock-up)

Uiterlijk strakke lijnen - verticale stortnaden: (referentie: mock-up)

Uiterlijk strakke lijnen - horizontale plaatnaden: (referentie: mock-up)

Uiterlijk strakke lijnen - horizontale stortnaden: (referentie: mock-up)

Kleurvorming: (referentie: mock-up)

Scheuren: (0,3 mm binnen / 0,2 mm buiten)

Grindnesten: (CUR 100 - klasse B)

Beschadigingen: (CUR 100 - klasse B)

Luchtbellen in zicht: (referentie: mock-up)

Afwijking in oppervlaktestructuur: (referentie: mock-up)

Afwijking in oppervlaktebehandeling: (referentie: mock-up)

Vlakheid (zichtwerk): (CUR 100 - klasse B)

Eindsterkte:

Gezandstraald oppervalk, kwaliteit conform goedgekeurd proefstuk: (referentie: mock-up)

AFWIJKINGEN

Afwijkingsrapport(en) opgesteld?

Beschrijf kort de afwijking(en)

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN EN / OF BIJLAGEN

Bijzonderheden geconstateerd?

Bijzonderheden:

Bijlage(n):
ONDERTEKENING
Keuring uitgevoerd op:
Handtekening 1e-lijnskeurder:

2e-lijnskeuring uitgevoerd?

Datum 2e-lijnskeuring:
Handtekening 2e-lijnskeurder:

Gezien Directie?

Gezien directie:
Handtekening directie:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.