Inspectiepunten

ALGEMENE GEGEVENS

Gewerkt met maatvoeringstekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:

Gewerkt met detailtekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:
CONTROLE OP

Soort:

Type:

Vorm:

Aantal:

Afmetingen (l, b, d, h):

Diameter:

Tordering:

Conservering:

Beschadigingen / Gebreken:

Hoeveelheid:

Controle door derden van toepassing:

KWALITEIT

Certificaten / Attesten

Bijbehorende documenten:

AFWIJKINGEN

Afwijkingsrapporten opgesteld?

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN EN / OF BIJLAGEN

Bijzonderheden:

Bijlage(n):
ONDERTEKENING
Keuring uitgevoerd op:
Handtekening 1e-lijnskeurder:
Ondersteuning akkoord:
Handtekening voor ondersteuning akkoord uitvoerder:

Indien van toepassing:

Datum 2e-lijnskeuring:
Handtekening 2e-lijnskeurder:
Gezien directie:
Handtekening directie:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.