Inspectiepunten

ALGEMENE GEGEVENS

Gewerkt met ondersteuningstekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:

Gewerkt met maatvoeringstekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:
MAATVOERING VOLGENS MAATVOERINSTEKENING

Peilmaten:

Hoofdafmetingen:

CONSTRUCTIE VOLGENS HET ONTWERP

Fundatie:

Stempels:

Spanten / jukken:

Torens:

Balken / liggers:

Overstekken:

Schoren:

Stortsteigers:

Spansteigers:

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bereikbaarheid:

Vangnetten:

Leuningen:

Trappentoren:

Schrikvloer:

Aanrijdvoorzieningen:

Overige op tekening aangegeven voorzieningen:

AFWIJKINGEN

Afwijkingsrapport(en) opgesteld?

Beschrijf kort de afwijking(en)

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN EN / OF BIJLAGEN

Bijzonderheden geconstateerd?

Bijzonderheden:

Bijlage(n):
ONDERTEKENING
Keuring uitgevoerd op:
Handtekening 1e-lijnskeurder:
Ondersteuning akkoord:
Handtekening voor ondersteuning akkoord uitvoerder:

2e-lijnskeuring uitgevoerd?

Datum 2e-lijnskeuring:
Handtekening 2e-lijnskeurder:

Gezien Directie?

Gezien directie:
Handtekening directie:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.