Inspectiepunten

ALGEMENE GEGEVENS

Gewerkt met wapeningstekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:

Gewerkt met maatvoeringstekeningnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:

Gewerkt met buigstaatnummer:

Of maak een foto van het tekeninghoofd:
WAPENING AANGEBRACHT CONFORM TEKENING EN BUIGSTAAT

Aantallen:

Diameters:

H.o.h. afstanden:

Laslengten:

Paalkopwapening:

Lassen verspringend aanbrengen:

Staalkwaliteit:

Steklengten:

Supporten / Hulpwapening:

Dekking:

Aarding:

Voldoende verbindingen:

Voldoende betonblokjes:

Type binddraad:

Restwapening op werkvloer / Aansluitvlakken verwijderd:

BIJ TOEPASSING PREFAB

Stijfheid prefabconstructies:

Deugdelijke hijspunten:

Bij toepassen stortopening voldoende sluitwapening aanwezig:

AFWIJKINGEN

Afwijkingsrapporten opgesteld?

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN EN / OF BIJLAGEN

Bijzonderheden:

Bijlage(n):
ONDERTEKENING
Keuring uitgevoerd op:
Handtekening 1e-lijnskeurder:
Ondersteuning akkoord:
Handtekening voor ondersteuning akkoord uitvoerder:

Indien van toepassing:

Datum 2e-lijnskeuring:
Handtekening 2e-lijnskeurder:
Gezien directie:
Handtekening directie:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.